• Thành phố Hồ Chí Minh: Chính thức đánh giá cán bộ hàng quý, theo hiệu quả công việc

  Thành phố Hồ Chí Minh: Chính thức đánh giá cán bộ hàng quý, theo hiệu quả công việc

  Đây là cách đánh giá mới, thực hiện hàng quý, thay vì đánh giá từng năm như lâu nay. Kết quả đánh giá là căn cứ để TP chi trả thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

 • Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp dầu khí

  Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp dầu khí

  Ngày 17/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh,  đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp dầu khí.

 • Ngành kiểm tra Đảng tiếp tục phát huy truyền thống "Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm chính, kỷ cương và tận tụy"

  Ngành kiểm tra Đảng tiếp tục phát huy truyền thống "Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm chính, kỷ cương và tận tụy"

  (TG) - Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, cùng với việc xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, coi đây là một trong những chức năng lãnh đạo quan trọng của Đảng. Điều lệ vắn tắt của Đảng tháng 10-1930 đã ghi rõ: “Trách nhiệm của đảng viên và các đảng bộ là giữ theo kỷ luật của Đảng một cách rất nghiêm khắc”(1).

 • 70 năm ngành kiểm tra Đảng: Siết kỷ luật Đảng là đòi hỏi tất yếu

  70 năm ngành kiểm tra Đảng: Siết kỷ luật Đảng là đòi hỏi tất yếu

  Siết chặt kỷ luật Đảng là đòi hỏi tất yếu khi Đảng giữ vai trò lãnh đạo đất nước. Muốn lãnh đạo thì phải kiểm tra, không kiểm tra coi như không lãnh đạo.

 • Công khai thi tuyển là liều thuốc chống “chạy chức, chạy quyền”

  Công khai thi tuyển là liều thuốc chống “chạy chức, chạy quyền”

  Công khai sẽ là "liều thuốc" để bắt đúng "căn bệnh" chạy chức chạy quyền. Công khai đối với tất cả các đối tượng, mức độ phải công khai rộng...

 • Công tác cán bộ là "công việc gốc" của Đảng

  Công tác cán bộ là "công việc gốc" của Đảng

  (TG)- Thấu hiểu sâu sắc lời Hồ Chí Minh căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”[1], “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém” và “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”[2], trong tiến trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn chú trọng công tác cán bộ, xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ có đức có tài, xứng đáng là người lãnh đạo, người đày tớ thật trung thành của nhân dân.

 • Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới

  Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới

  (TG) - Công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần quan trọng củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên nhân dân tham gia sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

 • 10 năm Chiến lược biển Việt Nam: Phát huy thế mạnh du lịch biển

  10 năm Chiến lược biển Việt Nam: Phát huy thế mạnh du lịch biển

  Việt Nam là một trong những nước có lợi thế về du lịch biển. Sau 10 năm (2007-2017) thực hiện Chiến lược biển vào các chương trình, dự án phát triển, kinh tế du lịch biển tăng trưởng nhanh, đóng góp chung vào phát triển kinh tế của cả nước.

 • Quy định về trách nhiệm nêu gương phải hết sức cụ thể, thiết thực

  Quy định về trách nhiệm nêu gương phải hết sức cụ thể, thiết thực

  (TG) - Đó là chia sẻ của đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tại buổi họp báo thông tin về kết quả Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII được tổ chức tại Hà Nội chiều 6-10.

 • Nâng cao hiệu quả hoạt động sau sắp xếp

  Nâng cao hiệu quả hoạt động sau sắp xếp

  Việc tinh giản, sắp xếp lại tổ chức bộ máy (TCBM) đang thu hút sự quan tâm rất lớn của xã hội và các tầng lớp nhân dân. Quá trình triển khai công tác này đã, đang và sẽ gặp rất nhiều trở ngại, khó khăn. Quan trọng hơn, để bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả sau khi sắp xếp, rất cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định, cơ chế, chính sách không còn phù hợp tình hình mới.

 • Chú trọng kiểm tra, giám sát các lĩnh vực trọng điểm, những vấn đề nổi cộm, bức xúc

  Chú trọng kiểm tra, giám sát các lĩnh vực trọng điểm, những vấn đề nổi cộm, bức xúc

  Ngày 5/10, tại tỉnh Thái Nguyên, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và triển khai Quy định số 07-QĐi/TW ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm.

 • Nâng cao tính tự giác, nêu gương của cán bộ, đảng viên: Chức vụ càng cao càng phải gương mẫu

  Nâng cao tính tự giác, nêu gương của cán bộ, đảng viên: Chức vụ càng cao càng phải gương mẫu

  (TG)- Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Do đó, nâng cao hơn nữa tinh thần tự giác, trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nói chung, đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng nói riêng trong mọi mặt công tác và đời sống là thiết thực góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tham nhũng, tiêu cực; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

 • Lạng Sơn nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng

  Lạng Sơn nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng

  Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, Tỉnh ủy Lạng Sơn tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức cơ sở đảng (TCCSÐ) có biểu hiện yếu kém và suy giảm sức chiến đấu. Sau hơn một năm triển khai, nhiều tổ chức đảng ở cơ sở đã có chuyển biến tích cực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

 • Ðổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở cơ sở

  Ðổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở cơ sở

  Sau gần một năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XII), nhiều địa phương trong cả nước đã thể hiện quyết tâm chính trị cao, vận dụng cách làm sáng tạo nhằm đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Tuy nhiên, để có bộ máy “gọn”, con người “tinh”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, rất cần tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc từ thực tiễn triển khai.

 • Bắc Cạn đổi mới việc học tập nghị quyết của Đảng

  Bắc Cạn đổi mới việc học tập nghị quyết của Đảng

  Để khắc phục hạn chế được Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng chỉ ra: “Giảng dạy và học tập nghị quyết của Đảng chưa được coi trọng đúng mức, kém hiệu quả, nội dung và phương pháp giáo dục, truyền đạt chậm đổi mới”, Tỉnh ủy Bắc Cạn tập trung chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức, việc học tập, triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng và bước đầu tạo chuyển biến tốt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Liên kết website

Mới nhất