• Hiệu quả của kinh tế tập thể kiểu mới

    Hiệu quả của kinh tế tập thể kiểu mới

    Hiện có khoảng 55% hợp tác xã (HTX) nông nghiệp đang hoạt động hiệu quả, điều này đã làm gia tăng thu nhập cho thành viên lên 20%/năm. Còn trong 50 mô hình HTX ứng dụng công nghệ cao đã giúp gia tăng thu nhập cho thành viên lên 35%/năm. Đây chính là hiệu quả của kinh tế tập thể kiểu mới, khác với mô hình kiểu cũ.

  • Giữ vững kỷ cương, tăng cường đồng thuận xã hội, tạo động lực để phát triển

    Giữ vững kỷ cương, tăng cường đồng thuận xã hội, tạo động lực để phát triển

    Giữ nghiêm nguyên tắc, kỷ luật sinh hoạt đảng, triển khai thực hiện đồng bộ nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, nhất là Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Ðảng, tạo nền tảng xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Ðảng.

  • Quảng Ninh ứng dụng công nghệ thông tin hướng đến thành tỉnh dịch vụ - công nghiệp vào năm 2020

    Quảng Ninh ứng dụng công nghệ thông tin hướng đến thành tỉnh dịch vụ - công nghiệp vào năm 2020

    (TG) - Trước thời kỳ đổi mới, Quảng Ninh là tỉnh nghèo, chủ yếu dựa vào trợ cấp của Trung ương. Với tư duy đột phá, dám nghĩ, dám làm, hiện nay Quảng Ninh đã tạo nên những cú bứt phá ngoạn mục, trở thành một trong những địa phương phát triển nhanh của khu vực phía Bắc, là trọng điểm kinh tế, trung tâm du lịch lớn, dẫn đầu trong nhiều chỉ số của cả nước và khu vực. 

  • Chủ động tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở

    Chủ động tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở

    Cùng với việc xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với quần chúng nhân dân, cấp ủy, chính quyền các cấp ở tỉnh Hà Tĩnh đã rất chú trọng hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với người dân. Nhờ đó, nhiều vấn đề nảy sinh ở cơ sở được giải quyết kịp thời, góp phần tạo sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

  • Nghị quyết 33-NQ/TW (Khóa XI) nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân Thủ đô

    Nghị quyết 33-NQ/TW (Khóa XI) nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân Thủ đô

    Những kết quả tích cực trong thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Đảng bộ TP. Hà Nội đã góp phần cải thiện và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân Thủ đô. Hà Nội tiếp tục khẳng định là trung tâm văn hóa lớn của cả nước, là nơi hội tụ, kết tinh, lan tỏa những giá trị cao quý của dân tộc.

  • Nghệ An chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số

    Nghệ An chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số

    Việc phát triển đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trong thời gian qua đã được lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng các địa phương chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực bước đầu. Tuy nhiên, qua quá trình triển khai, thực hiện chủ trương này vẫn còn những bất cập, hạn chế mà tỉnh cần chú ý quan tâm trong thời gian tới.

  • Quảng Ninh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

    Quảng Ninh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

    Nhằm mục tiêu phát triển Quảng Ninh đến năm 2020 trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp, với sự chuyển hướng từ "nâu" sang "xanh", một trong những khâu đột phá được Tỉnh ủy xác định là phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao.

  • Đổi thay ở An toàn khu Đại Từ

    Đổi thay ở An toàn khu Đại Từ

    Huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên được Trung ương chọn là An toàn khu (ATK) trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp bởi người dân nơi đây một lòng một dạ theo Đảng. Những năm gần đây, huyện trung du miền núi này đã xác định được trọng tâm phát triển, cách làm và bước đi phù hợp, đó là chọn chè làm cây chủ lực, chọn khu vực trung tâm huyện là điểm nhấn để thu hút đầu tư, tạo sự lan tỏa để phát triển kinh tế - xã hội toàn huyện.

  • Phú Thọ: Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã hiệu quả, tinh gọn

    Phú Thọ: Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã hiệu quả, tinh gọn

    Ngày 12/7, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Thọ tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2021. 

  • Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

    Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

    Dân chủ trong sinh hoạt Đảng, trong quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được phát huy. Dân chủ trong xã hội, cộng đồng dân cư được mở rộng. Nhân dân ngày càng nhận thức rõ hơn quyền, nghĩa vụ của công dân, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

  • Hải Phòng: Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030 tầm nhìn đến 2045

    Hải Phòng: Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030 tầm nhìn đến 2045

    (TG) - Ngày 11/7, Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị và trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết số 45-NQ/TW; kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) và Chỉ thị số 35-CT/TW.

  • Phát huy vai trò của tổ chức Đảng, đảng viên trong xóa đói, giảm nghèo

    Phát huy vai trò của tổ chức Đảng, đảng viên trong xóa đói, giảm nghèo

    Xã Tân Lập, huyện Mộc Châu được biết đến là địa bàn có số hộ nghèo thấp nhất tỉnh Sơn La hiện nay, chỉ còn 2,9%. Để đạt được kết quả này, Đảng bộ xã Tân Lập đã triển khai nhiều giải pháp nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đảng, đảng viên trong thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, góp phần xóa đói, giảm nghèo.

  • Công tác chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

    Công tác chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

    Công tác thông tin, tuyên truyền giữ đúng định hướng chính trị, bám sát thực tiễn, góp phần định hướng tư tưởng, dư luận cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

  • Chất lượng tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ trong các cơ quan Trung ương: Khâu then chốt của công tác cán bộ

    Chất lượng tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ trong các cơ quan Trung ương: Khâu then chốt của công tác cán bộ

    (TG) - Muốn xây dựng được một đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay trong các cơ quan bộ, ban, ngành Trung ương thì trước tiên phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ - là những chủ thể trực tiếp tham gia vào quá trình lựa chọn nhân sự và giới thiệu quy hoạch, quy trình bổ nhiệm cán bộ. 

  • Bình Dương: Ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ

    Bình Dương: Ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ

    Nhằm ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất