• Huy động sức mạnh của nhân dân tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí

  Huy động sức mạnh của nhân dân tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí

  Trong quá trình tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí (PCTNLP) của MTTQ Việt Nam, vai trò và sự ủng hộ của quần chúng nhân dân có vai trò rất quan trọng. Thực tiễn cho thấy, chính nhân dân đã tích cực trong việc phát hiện tố giác và tố cáo những hành vi tham nhũng, những biểu hiện bất thường và yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xác minh, xem xét xử lý. Tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, người dân và Mặt trận các cấp đã tạo ra những cách làm hay và có hiệu quả cụ thể trong công tác quan trọng này.

 • Để nhân nguồn sức mạnh nội sinh của Đảng

  Để nhân nguồn sức mạnh nội sinh của Đảng

  (TG)- Gắn bó mật thiết với nhân dân là yêu cầu khách quan, nhất quán đối với Đảng cầm quyền, là thiết thực dựa vào nhân dân để xây dựng và chỉnh đốn Đảng, góp phần chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, làm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vai trò tiền phong. Sự thống nhất biện chứng, phù hợp lợi ích giữa Đảng với nhân dân; giữa Đảng với giai cấp công nhân và dân tộc là bản chất của mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân - cội nguồn sức mạnh nội sinh của Đảng ta.

 • Tạo chuyển biến từ phát huy vai trò, trách nhiệm cán bộ chủ chốt

  Tạo chuyển biến từ phát huy vai trò, trách nhiệm cán bộ chủ chốt

  Xác định người đứng đầu đóng vai trò quan trọng, quyết định chất lượng hiệu quả công tác, Thành ủy Cần Thơ thực hiện nhiều giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong việc phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, giải quyết những vấn đề người dân quan tâm. Trong quá trình này, nhiều biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống đã và đang được ngăn chặn, đẩy lùi kịp thời, tạo sự chuyển biến rõ nét ở nhiều cơ quan, đơn vị.

 • Nỗ lực xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý nông nghiệp ở Thái Bình

  Nỗ lực xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý nông nghiệp ở Thái Bình

  (TG) - Trong 5 năm qua, Thái Bình coi trọng đầu tư đào tạo nguồn nhân lực quản lý nông nghiệp, đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao, có hiểu biết sâu về nghiệp vụ, có kiến thức khoa học và trình độ áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất.

 • Đắk Nông tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

  Đắk Nông tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

  Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) chỉ rõ tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi là nguyên nhân dẫn đến suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Thời gian qua, Tỉnh ủy Đắk Nông đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm sai phạm của cán bộ qua đó chấn chỉnh, rèn luyện, nâng cao năng lực, phẩm chất, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 • Cuộc cách mạng về mặt tổ chức của lực lượng công an nhân dân

  Cuộc cách mạng về mặt tổ chức của lực lượng công an nhân dân

  Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính trị, Bộ Công an đã tích cực, chủ động đi đầu trong tinh gọn bộ máy, đồng thời đảm bảo hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

 • [Infographics] Biên chế công chức năm 2019 giảm 5.508 so với năm nay

  [Infographics] Biên chế công chức năm 2019 giảm 5.508 so với năm nay

 • Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng: 5 năm nhìn lại

  Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng: 5 năm nhìn lại

  Tham nhũng là hiện tượng xã hội tiêu cực tồn tại ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tham nhũng gây thiệt hại nghiêm trọng đến các nguồn lực công, xâm hại đến hoạt động đúng đắn của bộ máy nhà nước, làm sai lệch công lý, công bằng xã hội, làm suy giảm niềm tin, cản trở các nỗ lực giảm nghèo và phát triển đất nước, xã hội. Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) được Đảng, Nhà nước ta xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa khó khăn, phức tạp, lâu dài.

 • Đắk Lắk triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

  Đắk Lắk triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

  Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk xác định việc triển khai, thực hiện Nghị quyết phải thường xuyên, liên tục, tích cực, mạnh mẽ, có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình phù hợp. Những việc đã rõ, cần thực hiện sẽ tiến hành ngay, những việc mới, chưa được quy định nhưng phù hợp sẽ mạnh dạn chỉ đạo thực hiện thí điểm. Bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông; kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển; gắn sắp xếp tổ chức bộ máy với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

 • Bước tiến rõ nét và toàn diện trong công tác phòng, chống tham nhũng

  Bước tiến rõ nét và toàn diện trong công tác phòng, chống tham nhũng

  Với nguyên tắc: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai" trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thời gian qua tình trạng tham nhũng đã từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi, có chiều hướng thuyên giảm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo niềm tin trong nhân dân, tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa trong xã hội. 

 • Phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội

  Phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội

  Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, nhất là khi trải qua các sự kiện lịch sử lớn lao, quyết định vận mệnh, sự phát triển trường tồn của đất nước, nhân dân luôn có vai trò, đóng góp vô cùng quan trọng.    

 • Đội ngũ cán bộ tuyên giáo phải thực sự là lực lượng xung kích, nòng cốt đi đầu, mở đường về tư tưởng chính trị (*)

  Đội ngũ cán bộ tuyên giáo phải thực sự là lực lượng xung kích, nòng cốt đi đầu, mở đường về tư tưởng chính trị (*)

  (TG) - Tạp chí Tuyên giáo trân trọng giới thiệu bài lược ghi ý kiến đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương.

 • Ngoại giao Việt Nam với việc đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới

  Ngoại giao Việt Nam với việc đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới

  (TG) - Nhờ những nỗ lực chung của cả nước, trong đó có đóng góp không nhỏ của các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại, vị thế đất nước tiếp tục được nâng lên. Việt Nam là đối tác chiến lược, đối tác toàn diện của tất cả các nước trong thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc và nhiều nước lớn khác, có vị trí quan trọng trong các tổ chức quốc tế. 

 • Sắp xếp 16 đơn vị hành chính cấp huyện và 637 đơn vị cấp xã

  Sắp xếp 16 đơn vị hành chính cấp huyện và 637 đơn vị cấp xã

  Dự thảo Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đặt ra mục tiêu từ nay đến năm 2021, cơ bản thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã chưa đạt 50% của cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và dân số theo quy định

 • Gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với Chỉ thị 05-CT/TW để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

  Gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với Chỉ thị 05-CT/TW để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

  (TG) - Trong gần 90 năm xây dựng và phát triển của Đảng, Hồ Chí Minh - Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta đã đặc biệt quan tâm đến vấn đề xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ vững vị trí người lãnh đạo, đội tiền phong, xứng đáng là danh dự, là lương tâm của dân tộc. Đồng thời, Cương lĩnh, Điều lệ, Văn kiện, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng qua 12 kỳ Đại hội đều nhất quán chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm này.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Liên kết website

Mới nhất