• Nghệ An ưu tiên đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy ở ba lĩnh vực

  Nghệ An ưu tiên đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy ở ba lĩnh vực

  Nghệ An đang tích cực thực hiện việc tinh giản biên chế, giảm đầu mối các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong công việc. Trong đó, ba lĩnh vực sẽ được tỉnh ưu tiên đẩy mạnh sắp xếp trong thời gian tới, bao gồm giáo dục và đào tạo, y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn.

 • Sóc Trăng chú trọng kiện toàn tổ chức cơ sở đảng

  Sóc Trăng chú trọng kiện toàn tổ chức cơ sở đảng

  Thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị về xây dựng Đảng, phần lớn các tổ chức đảng ở tỉnh Sóc Trăng đã thể hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Tính tiền phong, gương mẫu trong các hoạt động công tác của cán bộ, đảng viên ngày càng thể hiện rõ hơn, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của các cấp ủy và chính quyền ở địa phương.

 • Lo việc "then chốt của then chốt"

  Lo việc "then chốt của then chốt"

  Đảng ta đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ, coi đây là khâu "then chốt” của nhiệm vụ "then chốt" - nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 • Bến Tre nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng

  Bến Tre nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng

  Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tỉnh ủy Bến Tre đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng. Trong đó, việc đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, củng cố chi bộ, đảng bộ yếu kém đã tạo chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng.

 • Đánh giá sát, đúng kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

  Đánh giá sát, đúng kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

  Ngày 3/7, tại Hà Nội, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng tổ chức Hội thảo khoa học “Những nội dung trọng tâm trong xây dựng Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng”.

 • Đảng bộ Hà Nội xử lý kỷ luật 18 tổ chức đảng và 442 đảng viên

  Đảng bộ Hà Nội xử lý kỷ luật 18 tổ chức đảng và 442 đảng viên

  Sáu tháng đầu năm, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp của Đảng bộ TP. Hà Nội đã thi hành kỷ luật 18 tổ chức đảng và 442 đảng viên; xử lý kỷ luật Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

 • Hải Dương tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

  Hải Dương tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

  Ngày 1/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã triệu tập Hội nghị lần thứ 17, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI để nghe và cho ý kiến về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)…

 • Đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và ngăn chặn vi phạm

  Đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và ngăn chặn vi phạm

  Theo Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Võ Thành Hạo, từ đầu năm 2019 đến nay, các cấp ủy Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.

 • Chung tay giúp xã nghèo vượt khó

  Chung tay giúp xã nghèo vượt khó

  Nhận thức đầy đủ nguyên nhân khó khăn, rào cản ảnh hưởng tư tưởng nhân dân và quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, UBND tỉnh Điện Biên đã có sáng kiến phân công các sở, ban, ngành đỡ đầu các xã đặc biệt khó khăn, với yêu cầu: Giúp xã là nhiệm vụ chính trị của mỗi ngành, là tiêu chí đánh giá thi đua và mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

 • Nhất thể hoá chức danh bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã gắn với cơ chế kiểm soát quyền lực

  Nhất thể hoá chức danh bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã gắn với cơ chế kiểm soát quyền lực

  (TG) - Nhận diện rõ những thuận lợi, khó khăn của địa phương; quán triệt sâu sắc chủ trương chỉ đạo của Tỉnh uỷ về nhất thể hóa chức danh bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã gắn với kiểm soát quyền lực là vấn đề mới, đòi hỏi vừa phải có chủ trương đúng đắn vừa có cách làm thận trọng, bài bản và linh hoạt, vừa làm vừa rút kinh nghiệm.

 • Sâu sát cơ sở, nâng cao tính hiệu quả

  Sâu sát cơ sở, nâng cao tính hiệu quả

  Thời gian qua, kết quả công tác dân vận (CTDV) trên địa bàn Tây Bắc được Ban Dân vận Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đánh giá cao nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cụ thể hóa nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp về CTDV, góp phần giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng “thế trận lòng dân” vững mạnh.

 • Củng cố tổ chức cơ sở đảng địa bàn khó khăn, đặc thù

  Củng cố tổ chức cơ sở đảng địa bàn khó khăn, đặc thù

  Khảo sát tại một số tỉnh vùng Tây Bắc, cùng tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa cho thấy các cấp ủy nhiều địa phương đã và đang tập trung, dồn sức cho việc củng cố tổ chức cơ sở đảng (TCCSÐ) địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng đông đồng bào dân tộc, giáo dân, một số địa bàn ven biển... được gọi là địa bàn khó khăn, đặc thù.

 • Phát huy vai trò của trí thức để hiền tài thực sự là “nguyên khí của Quốc gia”

  Phát huy vai trò của trí thức để hiền tài thực sự là “nguyên khí của Quốc gia”

  (TG) - Trong mọi thời đại, trí thức luôn đóng vai trò quan trọng đối với sự tồn vong, hưng thịnh của mỗi quốc gia. Xuyên suốt tiến trình cách mạng, Đảng ta luôn nhất quán chủ trương tôn trọng, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, việc phát huy vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức với những giải pháp đột phá là một đòi hỏi cấp thiết.

 • Xóa bỏ tâm lý “Không sợ bị trừng phạt” để góp phần phòng, chống tham nhũng có kết quả

  Xóa bỏ tâm lý “Không sợ bị trừng phạt” để góp phần phòng, chống tham nhũng có kết quả

   Việt Nam trong các năm gần đây chỉ số nhận thức tham nhũng có được những cải thiện nhất định. Việc đưa ra truy tố, xét xử hàng loạt các sai phạm, các vụ án lớn, như những vi phạm của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; những sai phạm của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam; những sai phạm của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; những sai phạm của Tổng Công ty Viễn thông MobiFone; sai phạm của một số lãnh đạo cấp tỉnh, lãnh đạo các bộ, ngành... đã thể hiện rõ quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta trong cuộc chiến chống tham nhũng, rằng sẽ không có “vùng cấm” và người “miễn nhiễm”. 

 • Tổng Bí thư: Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp

  Tổng Bí thư: Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp

  Ngày 30/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhân dịp này, để định hướng cho các cấp ủy đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có bài viết quan trọng: “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất