Phó Thủ tướng: Không được tăng học phí để bù vào nghiên cứu khoa học

Phó Thủ tướng: Không được tăng học phí để bù vào nghiên cứu khoa học

Phó Thủ tướng: Đóng học phí cần tính đúng, tính đủ để tăng nguồn thu cho trường đại học từ những học sinh có điều kiện, đồng thời có quỹ học bổng, kết hợp với đặt hàng từ ngân sách nhà nước để bảo đảm người có hoàn cảnh khó khăn vẫn có thể tiếp cận giáo dục đại học. Không được lấy nguồn thu từ tăng học phí để chi cho nghiên cứu khoa học...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Liên kết website

Mới nhất