Hà Nội: Phong trào thi đua yêu nước có sự đổi mới về chất

CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG GÓP PHẦN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

Chủ tịch Hà Nội nêu rõ: Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", "Càng khó khăn thì càng phải thi đua", Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng", trong 5 năm qua (2015-2020), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội luôn quan tâm ban hành kịp thời các chương trình, kế hoạch chỉ đạo về công tác thi đua khen thưởng.

Trong 5 năm qua (2015-2020), Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP Hà Nội luôn quan tâm ban hành kịp thời các chương trình, kế hoạch chỉ đạo về công tác thi đua khen thưởng. TP xác định chủ đề năm, lựa chọn khâu đột phá cho từng năm; tập trung sửa đổi, bổ sung 11 quy chế, quy định về công tác thi đua, khen thưởng; nổi bật là đã ban hành Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 của HĐND TP về mức chi đặc thù lĩnh vực thi đua - khen thưởng; Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn TP; Quy chế về phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng và thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt (ĐHTT, NTVT); Quy chế khen thưởng DN trên địa bàn TP. Đồng thời, đã ban hành các văn bản hướng dẫn có tính chuyên môn sâu, như công tác khen thưởng HĐND các cấp, công tác khen thưởng với các tổ chức hội trên địa bàn TP… Đây là cơ sở pháp lý giúp các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng một cách thống nhất; quy trình, TTHC về công tác thi đua khen thưởng được công khai, minh bạch; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, vai trò của cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là người đứng đầu địa phương, đơn vị. 

Phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của TP giai đoạn 2015-2020 đã có sự đổi mới về chất, góp phần quan trọng cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền TP hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, KT-XH, AN-QP của Thủ đô. Các phong trào thi đua yêu nước có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, thiết thực và hiệu quả hơn, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, những mục tiêu kinh tế, chính trị, xã hội của Thủ đô, có tác dụng động viên, khơi dậy, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, tạo động lực mới, nhân tố mới trong cán bộ, công chức, Nhân dân, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường QP-AN, bảo đảm TT-ATXH của TP. Việc tổ chức đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị, sở, ngành, quận, huyện trở thành nề nếp. Chất lượng hoạt động Cụm thi đua từ TP đến cơ sở có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả.

Sự đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua từ cơ sở đến TP đã góp phần tạo ra khí thế thi đua mới, đồng đều và rộng khắp. Các phong trào thi đua mới do T.Ư, TP phát động như: Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào thi đua “DN Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, phong trào thi đua “An toàn thực phẩm”... nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của các cấp, ngành. Phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới’ tiếp tục phát huy hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực được người dân đồng tình hưởng ứng. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng, những điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong các địa phương, đơn vị, các ngành nghề, các lĩnh vực và Nhân dân Thủ đô.

Đặc biệt, trong các phong trào thi đua, phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” được đổi mới, nâng cao chất lượng trở thành phong trào trọng tâm, nòng cốt. Là địa phương đầu tiên trong cả nước phát động và tổ chức phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”; sau 28 năm triển khai thực hiện, đến nay phong trào đã trở thành phong trào thi đua xuyên suốt trong mọi lĩnh vực công tác và đời sống xã hộiThủ đô. Điểm đột phá trong 5 năm qua, TP đã phát động “Cuộc thi viết về gương ĐHTT, NTVT” đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân, cả hệ thống chính trị cùng phát hiện, giới thiệu và biểu dương các gương ĐHTT, NTVT. Năm năm qua, đã có hơn 5.000 cá nhân NTVT tiêu biểu được TP biểu dương, khen thưởng và hơn 30.000 cá nhân NTVT được các quận, huyện, thị xã, sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể và đơn vị thuộc TP biểu dương khen thưởng; trong đó hầu hết là người lao động trực tiếp như công nhân, nông dân, công chức, viên chức, các chiến sỹ trong lực lượng vũ trang và người dân lao động trên địa bàn.

Cùng với đẩy mạnh các phong trào thi đua, công tác khen thưởng của TP trong 5 năm qua luôn đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, công bằng, kịp thời và chính xác, đúng quy định, ngày càng đi vào thực chất và hướng tới tập thể nhỏ, người lao động, người dân đã có tác dụng động viên, cổ vũ kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Việc phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và khen thưởng kháng chiến tồn đọng, có đơn thư được tập trung thực hiện quyết liệt và đạt kết quả tốt. Hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP và các cụm, khối thi đua thuộc TP có nhiều đổi mới góp phần nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng của TP. Tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng của TP và các cấp được quan tâm bố trí ổn định. Công tác khen thưởng của TP thường xuyên được đổi mới theo hướng bám sát thực tiễn, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng, đảm bảo các quy định về đối tượng, tiêu chuẩn và hướng về cơ sở, khen thưởng cho các tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp; khen thưởng đột xuất, thành tích đặc biệt xuất sắc được thực hiện kịp thời, đảm bảo tính biểu dương tôn vinh.

Trong 5 năm qua, hàng vạn tập thể, cá nhân thuộc TP đã được Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ và UBND TP khen thưởng. Cụ thể, 3.721 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước và Thủ tướng khen thưởng; 2.108 trường hợp được phong tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; 2 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động; 3 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ Thi đua toàn quốc; 296 tập thể, 141 cá nhân được tặng thưởng Huân chương các loại; 203 lượt đơn vị xuất sắc được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ; 387 tập thể, 490 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Cùng đó, UBND TP khen thưởng 42.556 tập thể, cá nhân trong các phong trào thi đua yêu nước, gồm: 3.335 lượt đơn vị xuất sắc được tặng Cờ thi đua; 5.530 lượt tập thể được tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 9.672 lượt tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen nhân dịp tổng kết hàng năm... Đặc biệt, đã có 59 cá nhân tiêu biểu được tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” trong 5 năm 2015-2019.

Ngoài ra, công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân ĐHTT cũng được quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ hơn, có nhiều chuyển biến rõ nét. Công tác tuyên truyền, nhân rộng ĐHTT với nhiều nét đổi mới, sáng tạo đạt hiệu quả, tạo lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Trong đó, TP tổ chức hội nghị biểu dương ĐHTT, NTVT, vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú hằng năm, định kỳ xuất bản sách “Những bông hoa đẹp” TP Hà Nội... Cũng trong 5 năm qua, TP đã chỉ đạo Ban Thi đua - Khen thưởng TP chủ động phối hợp các cơ quan báo chí T.Ư và TP đẩy mạnh tuyên truyền về phong trào thi đua, các mô hình, ĐHTT, NTVT ở các lĩnh vực trên các chuyên trang, chuyên mục.

Hằng tháng, tổ chức giao lưu với gương điển hình và phát trên sóng Đài PT-TH Hà Nội; tổ chức các chương trình giao lưu trực tuyến trên các báo Kinh tế & Đô thị, Hà Nội mới và Tạp chí Thi đua - Khen thưởng Trung ương; trong đó đã tổ chức 61 chương trình giao lưu, tọa đàm, 10 chương trình giao lưu trực tuyến. Đặc biệt từ năm 2019, định kỳ hằng tuần TP chỉ đạo Ban Thi đua - Khen thưởng lựa chọn, tổng hợp các gương tiêu biểu và ban hành văn bản chỉ đạo các cấp, ngành và đơn vị cơ sở tuyên truyền và học tập làm theo gương ĐHTT, NTVT; chỉ đạo các cụm thi đua tổ chức những chương trình giao lưu, tọa đàm gương ĐHTT, NTVT nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm phát sóng Kênh HTV1 trên Đài PT-TH Hà Nội.

Thông qua việc đổi mới chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng, nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị đặc biệt là người đứng đầu về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng có sự chuyển biến tích cực và từng bước nâng cao. Các phong trào thi đua đã thực sự là động lực mạnh mẽ, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân toàn TP góp phần hoàn thành và vượt kế hoạch nhiều chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI đề ra.

Kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển, đạt mức tăng trưởng khá, cao hơn bình quân chung cả nước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng hướng; xây dựng, quản lý đô thị, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, diện mạo Thủ đô có nhiều thay đổi, ngày càng khang trang, văn minh, hiện đại; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư đã có những chuyển biến rõ nét; tiếp tục dẫn đầu cả nước nhiều chỉ tiêu về văn hóa, giáo dục đào tạo, thể thao thành tích cao; năng lực y tế được nâng lên; chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô từ thành thị đến nông thôn được cải thiện rõ rệt.

Chính trị, xã hội trên địa bàn luôn ổn định; an ninh, quốc phòng, đối ngoại được củng cố và tăng cường. Thủ đô Hà Nội đã phát huy tốt vai trò là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước. TP cùng các địa phương, cơ sở, các cấp, các ngành và các cá nhân tiêu biểu đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao các danh hiệu cho các tập thể. 

 

XÁC ĐỊNH 5 NHIỆM VỤ CHỦ YẾU GIAI ĐOẠN 2020-2025

Với chủ đề Đại hội hội giai đoạn 2020-2025 “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, thi đua xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại”, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cho biết, Thành phố xác định công tác thi đua, khen thưởng trong 5 năm tới tiếp tục đổi mới, tập trung vào 5 nhiệm vụ chủ yếu:

Mội là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về thi đua, khen thưởng, tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; trong đó: “Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Gắn các phong trào thi đua yêu nước với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Coi trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến.

Hai là, đổi mới việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, các khâu yếu, việc khó của mỗi địa phương, đơn vị; tiếp tục hưởng ứng các phong trào do T.Ư phát động, xây dựng các giải pháp phù hợp, nhân rộng các mô hình, điển hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong tổ chức triển khai phong trào.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh công tác phát hiện, tuyên truyền, bồi dưỡng nhân ĐHTT, thực hiện đồng bộ tốt cả 4 khâu phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân ĐHTT; có kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới trong từng năm và cả giai đoạn. Tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông để đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu dương, nhân rộng các ĐHTT, NTVT trên các lĩnh vực.

Bốn là, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, công tác, khen thưởng thành tích trong lao động sáng tạo; quan tâm khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, các tập thể, cá nhân dũng cảm cứu người, tài sản của nhà nước và Nhân dân… Thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng CNTT trong công tác thi đua, khen thưởng. Phát huy vai trò của các ngành, các cấp, các đoàn thể và các kênh thông tin trong việc phát hiện các điển hình để khen thưởng.

Năm là, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và vai trò tham mưu của cơ quan chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng các cấp. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp theo hướng ổn định, tạo sự thống nhất từ TP đến cơ sở. Bố trí đủ số lượng công chức, viên chức có năng lực, trình độ; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng nêu cao ý chí, năng động sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội 5 năm 2020-202) và những năm tiếp theo, xứng đáng với truyền thống Thủ đô Văn hiến, Anh hùng, Thành phố vì hoà bình.

TG

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất