Phong trào thi đua Quyết thắng: toàn diện, đồng bộ, hiệu quả
Tặng Cờ thi đua cho 90 tập thể có thành tích xuất sắc giai đoạn 2015 - 2020

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương, gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cùng dự có Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Dự Đại hội còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng; đại diện một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương và 300 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu trong phong trào Thi đua quyết thắng toàn quân giai đoạn 2015 - 2020; đại biểu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ Thi đua toàn quốc, đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Đại hội xác định chủ đề xuyên suốt của phong trào Thi đua quyết thắng giai đoạn 2020 - 2025 là “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, Quyết thắng”; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

 

Phong trào Thi đua quyết thắng trong Quân đội tiếp tục là ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước toàn quốc


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự vui  mừng, trong 5 năm qua, toàn quân đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; tập trung thực hiện tốt “Ba khâu đột phát” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ X đề ra, tổ chức tốt các hoạt động thi đua trọng điểm và Đại hội Thi đua quyết thắng ở các cấp, các đơn vị quân đội.

“Các phong trào thi đua yêu nước luôn là động lực quan trọng thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Quân đội ta, thực hiện tốt chức năng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất”. - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng bày tỏ sự xúc động, trong suốt thời gian phòng chống dịch Covid-19 vừa qua, toàn quân đã quán triệt sâu sắc tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, chủ động huy động lực lượng, trang thiết bị để cùng cả nước làm công tác phòng chống dịch. Những kết quả quan trọng đạt được của nước ta trong công tác phòng chống dịch Covid-19 cũng là nhờ có phần tham gia tích cực, đóng góp quan trọng của các lực lượng Quân đội.

“Qua đó, chúng ta càng khẳng định một chân lý: Ở đâu nhân dân gặp khó khăn gian khổ, thiên tai, dịch bệnh thì ở đó có bộ đội giúp dân”. Có thể nói, trong thời bình, phẩm chất, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục được phát huy và tỏa sáng”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Với tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào Thi đua quyết thắng hiệu quả, thiết thực hơn nữa, trong đó, tập trung thực hiện tốt những nội dung sau:

Thứ nhất, các cấp ủy, tổ chức đảng và chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả tinh thần thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” và “Càng khó khăn càng phải ra sức thi đua”. Bám sát chức năng, nhiệm vụ, chủ trương, đường lối, chiến lược về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc để có các nội dung, hình thức thi đua cụ thể, thiết thực, phù hợp.

Thứ hai, thi đua phải gắn với yêu cầu xây dựng quân đội chính quy, hiện đại, tổ chức lực lượng, đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện quân đội,

Thứ ba, thực hiện phong trào thi đua phải toàn diện, liên tục và thường xuyên.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng, lan tỏa các gương điển hình, tiên tiến. Thường xuyên giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ thấm nhuần và luôn thực hiện tốt 10 lời thề danh dự và 12 điều kỷ luật đối với quân nhân.

Thứ năm, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công tác thi đua khen thưởng của Quân đội nói chung và phong trào Thi đua quyết thắng nói riêng phải góp phần giúp cho bộ đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “quân đội chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất”.

Thứ sáu, thi đua xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Quân đội, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của toàn quân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng bày tỏ sự tin tưởng, sau Đại hội này, với khí thế mới, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phong trào Thi đua quyết thắng trong Quân đội tiếp tục là ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước toàn quốc, tiếp tục là động lực quan trọng cổ vũ cán bộ, chiến sỹ không ngừng phấn đấu vươn lên, lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thân yêu của chúng ta.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự Đại hội thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự Đại hội thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X.

Tích cực nghiên cứu, vận dụng sáng tạo, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp thi đua

Phát biểu tại Đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định, hơn 75 năm qua, được cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức chặt chẽ, phong trào Thi đua quyết thắng trong quân đội không ngừng phát triển, trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng, phát huy sức mạnh của toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ vẻ vang mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; lập nên những thành tích, chiến công xuất sắc, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

Đại hội Thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ X là dịp tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong quân đội, biểu dương những thành tích, chiến công, những nhân tố mới đã hình thành và đang phát triển trong phong trào Thi đua quyết thắng của toàn quân trong 5 năm qua.

Đại hội cũng xác định phương hướng, mục tiêu, biện pháp nhằm đẩy mạnh phong trào Thi đua quyết thắng và tiến hành có hiệu quả công tác khen thưởng 5 năm tới; tạo cơ hội cho cán bộ, chiến sĩ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, nêu gương những điển hình tiên tiến, làm cho phong trào học tập gương người tốt, việc tốt trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng; qua đó củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể giữa các đơn vị trong toàn quân.

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, Đại hội tiếp tục quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 57 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương về đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn mới, tạo niềm tin, khí thế và sức mạnh mới, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến quyết thắng, đoàn kết một lòng vượt qua mọi khó khăn thử thách, lập nhiều chiến công, thành tích mới, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Các đại biểu tham quan triển lãm trưng bày thành tựu quân sự, quốc phòng bên lề Đại hội.

Các đại biểu tham quan triển lãm trưng bày thành tựu quân sự, quốc phòng bên lề Đại hội.

Trình bày báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2015 - 2025 với tiêu đề “Phát huy bản chất cách mạng, truyền thống Quân đội anh hùng và phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, toàn quân đẩy mạnh thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại tướng Lương Cường trình bày cho biết, trong 5 năm qua công tác thi đua khen thưởng và phong trào Thi đua quyết thắng toàn quân đã đạt được những kết quả quan trọng, lập nhiều thành tích xuất sắc, trở thành động lực to lớn cổ vũ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng, người lao động vượt qua khó khăn, gian khổ, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Toàn quân đã quán triệt nghiêm túc các phong trào thi đua, cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc phát động; tập trung thực hiện tốt “Ba khâu đột phá” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X.

Các cơ quan, đơn vị tích cực nghiên cứu, vận dụng sáng tạo, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp thi đua, nhất là trong tổ chức các đợt thi đua cao điểm, đột kích theo phương châm “Hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu”.

Quán triệt tư tưởng chỉ đạo “Không ngừng sáng tạo”, phong trào Thi đua quyết thắng đã cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao sức cơ động và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Một số phong trào tiêu biểu như: “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, “Xây dựng đơn vị dân vận tốt”, “Thanh niên vươn tới những đỉnh cao”, “Phụ nữ Quân đội đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”...

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã quyết định tặng thưởng Cờ thi đua cho 90 tập thể, Bằng khen cho 164 tập thể và 171 cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2015 - 2020.

Thu Hằng

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất