Thái Bình phải trở thành một tỉnh gương mẫu như Bác Hồ hằng mong muốn
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tỉnh Thái Bình. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Thái Bình vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc; trao học bổng trị giá 500 triệu đồng tặng học sinh chăm ngoan, vượt khó học giỏi của tỉnh.

Nhân dịp này, 37 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; 9 tập thể được tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ; 23 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh Thái Bình.

Phải trở thành một tỉnh gương mẫu

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh: Hơn 72 năm qua, Đảng bộ, quân và dân Thái Bình luôn phát huy tinh thần đoàn kết, ra sức thi đua, giành nhiều thành tích xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc. Trong những năm vừa giành chính quyền, với truyền thống hiếu học, trong phong trào bình dân học vụ, diệt giặc dốt, Thái Bình được công nhận là một trong hai tỉnh thanh toán nạn mù chữ sớm nhất cả nước, được Bác Hồ tặng sổ vàng lưu niệm và nhiều tập thể, cá nhân trong tỉnh được Bác gửi thư khen.

Trong phong trào "Tất cả cho tiền tuyến", Thái Bình đã đóng góp to lớn sức người sức của cho tiền tuyến, cùng với thành tích là tỉnh đầu tiên của miền Bắc đạt 5 tấn thóc/ha vào năm 1966, là tỉnh có tỷ lệ tuyển quân so với dân số cao nhất miền Bắc. Thái Bình không chỉ thực hiện “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, mà còn là "Thóc thừa cân, quân vượt mức" và đã thành điểm sáng trong phong trào thi đua thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đánh dấu vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng.

Trong công cuộc đổi mới, Thái Bình luôn phát huy tính năng động, sáng tạo, khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, trong 5 năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức song Thái Bình đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu của nhiệm kỳ; quốc phòng, an ninh được tăng cường; an ninh chính trị được bảo đảm; đấu tranh, phòng chống tội phạm có tổ chức chuyển biến tích cực.

Đối với phong trào thi đua, trong những năm qua, Thái Bình đã tích cực hưởng ứng bốn phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới", "Chung tay vì người nghèo" được các cấp, các ngành và nhân dân Thái Bình đồng tình ủng hộ, tích cực tham gia. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành, các đoàn thể đã phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả như: “Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia”, "Đô thị văn minh, công dân thân thiện", "Xây dựng cơ quan văn hóa, kiểu mẫu”... Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình tốt, cách làm hay, gương người tốt việc tốt được tôn vinh, lan tỏa trong toàn tỉnh.

Phó Chủ tịch nước cho rằng, những thành tựu và bài học kinh nghiệm sau 130 năm thành lập tỉnh, nhất là sau 35 năm đổi mới là tiền đề để tỉnh Thái Bình phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. Phó Chủ tịch nước đề nghị, tỉnh Thái Bình tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa, hiếu học, yêu nước, cách mạng, vinh dự 5 lần được Bác Hồ về thăm, ra sức vận dụng tư tưởng thi đua yêu nước của Người trong các lĩnh vực, trong mọi nhiệm vụ, "làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều" và "phải trở thành một tỉnh gương mẫu" như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Đồng thời, tỉnh chú trọng xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo. Tỉnh huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu gắn với đô thị hóa; phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học - công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, thân thiện với môi trường; phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng, đặc biệt phát huy quê hương 5 tấn đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và bền vững.

Bên cạnh đó, Thái Bình cần quan tâm bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; chú trọng phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; phấn đấu xây dựng Thái Bình sớm trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Thái Bình tiếp tục quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc vào điều kiện cụ thể của địa phương. Tỉnh phát động và tổ chức triển khai hiệu quả các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sắp diễn ra, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, các chương trình trọng điểm. Tỉnh đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; chú trọng khen tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp, công nhân, nông dân, cán bộ, chiến sĩ, doanh nghiệp, doanh nhân...

Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020, UBND tỉnh Thái Bình khẳng định, trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh đã tích cực hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua do Trung ương phát động và đạt kết quả cao. Nổi bật phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", các cấp, các ngành của tỉnh Thái Bình đã quan tâm chỉ đạo thực hiện, được người dân đồng tình ủng hộ.

Đến nay, tỉnh Thái Bình đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh, vượt trước 3 năm so với mục tiêu Đại hội XIX. Tất cả 263 xã của tỉnh Thái Bình được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 7/7 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới, thành phố Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau ”, các cấp, các ngành trong tỉnh đã triển khai thực hiện và đã đạt những kết quả tích cực. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn của tỉnh đạt 43 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm.

Giai đoạn 2015-2020, các ngành, địa phương, đơn vị của Thái Bình bám sát nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, chọn những việc khó, việc lớn để phát động phong trào thi đua, tạo động lực lôi cuốn các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra... Năm năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đều đạt ở mức hai con số; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; sản xuất nông nghiệp đã ứng dụng công nghệ mới, đưa cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất, nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm.

Trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”; “Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia”, “Hai không”, “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”... được triển khai sâu rộng gắn với các cuộc vận động “Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, góp phần tích cực nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng nhà giáo ở các cấp học, bậc học.

Đã xuất hiện nhiều điển hình như các trường Mầm non Thái Hòa (huyện Thái Thụy); Mầm non tư thục Hoa Phượng (thành phố Thái Bình); Trường Tiểu học Tây Phong (huyện Tiền Hải); Tiểu học và Trung học cơ sở Bùi Hữu Diên (huyện Hưng Hà); hay cô Mai Thị Bích Nguyện, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở An Vũ, huyện Quỳnh Phụ; cô Phạm Hồng Lê, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Kỳ Đồng, huyện Hưng Hà...

Phong trào thi đua thực hiện lời dạy của Bác Hồ "Thầy thuốc như mẹ hiền” và thực hiện 12 điều y đức đã góp phần nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ thầy thuốc trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ở khắp các địa phương, các tuyến y tế đều xuất hiện những gương điển hình tiên tiến như: Bệnh viện Tâm thần; Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Bệnh viện Đa khoa huyện Thái Thụy; bà Lê Thị May, Điều dưỡng trưởng Khoa Điều trị - chăm sóc bệnh nhân phong tàn tật và dinh dưỡng Bệnh viện Da liễu; bà Vũ Hồng Dịu, Phó trưởng khoa Điều trị nghiện chất, Bệnh viện Tâm thần; ông Nguyễn Hữu Quyền, Trưởng khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Nhi Thái Bình...

Giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh Thái Bình tập trung vào các nội dung, như: phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua ở các lĩnh vực; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, tổ chức chính quyền địa phương; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong công tác tuyên truyền tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.../.

Tuấn Anh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất