Xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh có trình độ phát triển khá của khu vực Bắc Trung bộ
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho tỉnh Nghệ An vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua toàn quốc năm 2019. Ảnh: Thành Duy

Tham dự Đại hội có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đồng chí Thái Thanh Quý – Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành, thị trong tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Dự đại hội có hơn 520 đại biểu trong đó có 188 đại biểu là anh hùng  lực lượng vũ trang, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, chiến sỹ thi đua toàn quốc, các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực được Đại hội thi đua yêu nước các cấp, các ngành tôn vinh, lựa chọn. điển hình  tiên  tiến đại diện tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương, ghi nhận những thành tích, những cố gắng nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An trong 5 năm qua, đã phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Xô viết, thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thống nhất với phương hướng, mục tiêu và 6 nhiệm vụ chủ yếu, 10 giải pháp trọng tâm như phương hướng trong báo cáo Đại hội đã đề ra, để khắc phục những hạn chế trong công thi đua khen thưởng, đưa phong trào thi đua và công tác khen thưởng lên một tầm cao mới góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025, xây dựng tỉnh Nghệ An trở thành trung tâm của vùng Bắc Trung bộ,

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị: Nghệ An cần tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy ý chí tự cường và khát vọng vươn lên; đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, hướng đến mục tiêu đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; phấn đấu đến năm 2025, Nghệ An trở thành tỉnh có trình độ phát triển khá của khu vực Bắc Trung bộ.

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 – 2020 có nhiệm vụ đánh giá những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua cũng như phân tích nguyên nhân những bất cập, tồn tại, hạn chế; biểu dương, tôn vinh khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích xuất sắc và đề ra phương hướng, nhiệm vụ của công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn 2020- 2025, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Các phong trào thi đua trong lĩnh vực phát triển kinh tế đã thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển khá toàn diện và đạt nhiều kết quả quan trọng.

 Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 7,84%, GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2020 ước đạt 44,34 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp (từ 26,36% xuống còn khoảng 22,42%), tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ (từ 73,64% lên khoảng 77,58%).

Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt dự toán được giao; năm 2020 ước thu ngân sách đạt trên 17.500 tỷ đồng, gấp khoảng 1,7 lần so với năm 2015. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt hơn 314.000 tỷ đồng, gấp 1,74 lần so với giai đoạn 2011 - 2015.

Phong trào thi đua về lĩnh vực văn hóa - xã hội được triển khai sâu rộng. Các phong trào thi đua về lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân vững chắc; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã tham gia tích cực phong trào thi đua "Nghệ An chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng và Nhà nước.

Các phong trào thi đua "Doanh nghiệp Nghệ An hội nhập và phát triển", "Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cán bộ, công chức, viên chức Nghệ An thi đua thực hiện văn hóa công sở;" Phong trào thi đua trong khối Mặt trận và các Đoàn thể được triển khai có hiệu quả.

Các Phong trào thi đua trong công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả; tiêu biểu như phong trào “Tham mưu giỏi, chỉ đạo tốt”, “Dân vận khéo”, “Nghệ An làm theo lời Bác dặn”... Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong 5 năm qua, có nhiều tập thể, cá nhân đã nỗ lực phấn đấu, thi đua đạt được nhiều thành tích xuất sắc, được các cấp khen thưởng. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phát huy có hiệu quả trong việc xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến.

Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kêu gọi các cấp, các ngành, đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sỹ, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh nhà ra sức phấn đấu, thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc. Với khẩu hiệu hành động: “Đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm kết nối phát triển của vùng Bắc Trung Bộ”, đưa phong trào thi đua yêu nước lên một tầm cao mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh giai đoạn 2020 – 2025.

Bảo Long

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất