Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc Tết Canh Tý 2020

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc Tết Canh Tý 2020

Đúng 0 giờ ngày 25/1, thời khắc chuyển giao sang năm mới Canh Tý 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thân ái gửi tới đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài lời chúc mừng tốt đẹp nhất; gửi tới...

Hậu Giang: Nỗ lực học và làm theo gương Bác

Hậu Giang: Nỗ lực học và làm theo gương Bác

(TG) – Ngành Tuyên giáo Hậu Giang đã làm tốt công tác tham mưu việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tạo  nên những chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân...

Triển vọng phát triển kinh tế Việt Nam năm 2020

Triển vọng phát triển kinh tế Việt Nam năm 2020

(TG) - Trong bối cảnh kinh tế khu vực và toàn cầu suy giảm, sự tăng trưởng của Việt Nam dự báo trên 7%, là một trong những nước tăng trưởng cao nhất châu Á và thế giới. Môi trường kinh doanh vững chắc với lạm phát thấp. Đây được...

Yêu cầu đối với công tác tuyên truyền chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam

Yêu cầu đối với công tác tuyên truyền chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam

(TG) - Ngày 22-10-2018, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thông qua Nghị quyết số 36-NQ/TW về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” (Nghị quyết 36). Đây là nghị quyết...

Nước hoa và que diêm

Nước hoa và que diêm

(TG) - Danh dự được ví như một thứ nước hoa. Giữ được danh dự đảng viên không chỉ giữ được danh thơm cho cả gia đình, người thân, bạn bè, dòng họ, mà còn góp phần làm lan tỏa tiếng tốt của mình trong tập thể, cấp ủy, tổ chức đảng và rộng...