Xác định các giải pháp trọng tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới

Xác định các giải pháp trọng tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới

(TG) - Để xác định đúng và trúng các giải pháp trọng tâm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị, cần thiết phải xác định chính xác những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện giải pháp.

Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng

Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng

(TG) - Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Người cho rằng, để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức ở mọi thời kỳ, trước...

Giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

(TG) - Hiện nay, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan chức năng tiếp tục có những giải pháp đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả hơn nữa để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, thực hiện chủ đề năm...

Cổ động, cổ động chính trị và cổ động trực quan

Cổ động, cổ động chính trị và cổ động trực quan

(TG) - Cổ động là từ Hán - Việt. Trong tiếng Hán, “cổ” là cái trống, đánh trống; “động” là chuyển động, di động hay hoạt động… Người xưa thường dùng tiếng trống làm hiệu lệnh thúc giục người lính xung trận chiến đấu hoặc thúc giục người dân khẩn trương...