Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại!

Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại!

(TG)- Máu là loại thuốc đặc biệt và máu an toàn chỉ có thể được hiến tặng từ những trái tim nhân ái, với tình cảm và trách nhiệm cao cả của những người khỏe mạnh, tình nguyện và hiến máu thường xuyên. Chỉ một hành động nhỏ, nhưng ý nghĩa lớn lao từ một người hiến tặng máu, những người cần máu sẽ có thêm một cơ hội được cứu sống.  

Càng khó khăn, phức tạp cán bộ, đảng viên càng phải gương mẫu, đi đầu

Càng khó khăn, phức tạp cán bộ, đảng viên càng phải gương mẫu, đi đầu

(TG) - Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh càng trong gian khó, hiểm nguy càng đòi hỏi vai trò tiền phong, gương mẫu, đi đầu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Không chỉ trong kháng chiến mà cả trong hòa bình, vào những lúc “nước sôi, lửa...

Dịch Covid-19 và những bài học quý

Dịch Covid-19 và những bài học quý

(TG) - Dịch COVID-19 ban đầu chỉ là câu chuyện của Vũ Hán - Trung Quốc nhưng đến nay đã trở thành đại dịch toàn cầu. Chưa biết khi nào sẽ kết thúc nhưng dịch bệnh đã trở thành cuộc “sát hạch” thước đo năng lực quản trị của nhiều...