Tuyên Quang lấy kết quả “làm theo” để đánh giá việc học Bác

Tuyên Quang lấy kết quả “làm theo” để đánh giá việc học Bác

(TG) - Bằng tình cảm thiêng liêng, sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với Bác Hồ, đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, cùng cả nước tích cực thực hiện đường...

Chủ động đón thời cơ, tạo dựng vị thế - Sự tiếp nối từ Cách mạng mùa thu 1945

Chủ động đón thời cơ, tạo dựng vị thế - Sự tiếp nối từ Cách mạng mùa thu 1945

(TG) - Chủ động đón thời cơ, tạo dựng vị thế là một trong những bài học kinh nghiệm quan trọng làm nên thắng lợi của của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Những kết quả đạt được trong suốt 75 năm qua, kể từ khi Việt Nam tuyên bố...

Thách thức trong phát triển công nghệ sinh học biển

Thách thức trong phát triển công nghệ sinh học biển

(TG) - Công nghệ sinh học (CNSH) biển có thể giúp giải quyết các thách thức toàn cầu liên quan đến an ninh lương thực, an ninh nhiên liệu, an ninh năng lượng, sức khỏe của con người và các quy trình công nghiệp bền vững. Phát triển CNSH biển ở Việt Nam đang...

“No nói, đói làm”

“No nói, đói làm”

(TG) - Có những quan chức lợi dụng sự hoạt ngôn, lợi khẩu, đi đâu, chỗ nào, nhất là trên đăng đàn, hội nghị, khi tiếp xúc, trò chuyện với nhân dân, thì bao giờ cũng nói hay, diễn giỏi, hùng biện tốt cốt để lấy lòng người nghe, mà...