Nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch, triển khai đề án, đề tài khoa học
GS. TS. Phùng Hữu Phú và TS. Cao Đức Phát chủ trì cuộc làm việc. (Ảnh: HMT)

Tham gia và đồng chủ trì với đồng chí Phùng Hữu Phú tại cuộc làm việc có TS. Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Ban Kinh tế Trung ương.

Tham dự chương trình còn có các đồng chí Phó Chủ tịch, Ủy viên và thành viên Ban Thư ký, Văn phòng của hai cơ quan.

Nội dung và mục đích của cuộc làm việc nhằm đánh giá lại những thành tựu, hạn chế trong quá trình hoạt động của Hội đồng Khoa học Ban Kinh tế Trung ương; những kết quả, nhiệm vụ, kế hoạch trọng tâm đạt được trong 6 tháng đầu năm và phương hướng thời gian tới; góp ý về đề tài khoa học do Hội đồng Khoa học các Cơ quan Đảng Trung ương đề xuất và “đặt hàng” Ban Kinh tế Trung ương; trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm cả về mặt lý luận và thực tiễn trong quá trình xây dựng, triển khai đề án, đề tài khoa học…

TS. Cao Đức Phát phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: HMT)

Báo cáo kết quả 6 tháng năm 2018 của Hội đồng Khoa học Ban Kinh tế Trung ương cho biết, từ đầu năm đến nay, Hội đồng Khoa học của Ban đã nghiệm thu, thanh quyết toán 12 đề tài, đề án, bao gồm 9 đề tài cấp Ban và 3 đề tài cấp các cơ quan Đảng. Trong đó có các đề tài tiêu biểu như “Vấn đề giải quyết việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp - Thực trạng và giải pháp”; “Chính sách phát triển công nghiệp quốc gia - Lý luận và thực tiễn”; “Kinh tế biển Việt Nam hiện nay - Thực trạng, vấn đề đặt ra, định hướng và giải pháp”...

Công tác tổ chức hành chính, kế toán của Hội đồng Khoa học Ban Kinh tế Trung ương được thực hiện nền nếp, đầy đủ, đảm bảo quy định, đúng chế độ chi tiêu...

Trong thời gian tới, Hội đồng Khoa học Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu của Ban; mở rộng hợp tác với các Hội đồng Khoa học của các viện, trường đại học có uy tín trong nước và quốc tế, các chương trình khoa học trọng điểm cấp nhà nước, mạng lưới các chuyên gia; huy động tốt các nguồn lực xã hội để tổ chức các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng; triển khai việc đặt hàng các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, các đề tài độc lập cấp nhà nước để phục vụ các đề án theo chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư...

Bên cạnh việc đồng tình về những kết quả và “đầu việc” đã làm tốt; chỉ ra những hạn chế cần khắc phục; kiến nghị, đề xuất một số cơ chế, giải pháp với Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương... các ý kiến phát biểu tại cuộc làm việc đã trao đổi, thảo luận những kinh nghiệm cụ thể nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động và nghiên cứu khoa học của Hội đồng Khoa học Ban Kinh tế Trung ương thời gian tới, như: cần chủ động “đặt hàng” đề tài khoa học; tham gia đấu thầu, tuyển chọn các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp; mở rộng mạng lưới, chuyên gia cộng tác viên; phối hợp lựa chọn những vấn đề quan trọng, đích đáng để tổ chức những hội thảo khoa học có tầm...

Tại cuộc làm việc, thành viên Thường trực Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương cũng dành thời gian góp ý vào đề cương Đề tài khoa học liên ban “Xây dựng mô hình tăng trưởng kinh tế bền vững, sáng tạo và bao trùm phù hợp với điều kiện của Việt Nam” do Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đề xuất và “đặt hàng” Ban Kinh tế Trung ương chủ trì.

Toàn cảnh cuộc làm việc. (Ảnh: HMT)

Theo đồng chí Cao Đức Phát, bên cạnh những nhiệm vụ chuyên môn, thường xuyên của Ban Kinh tế Trung ương, công tác nghiên cứu khoa học được chú trọng, nhằm hướng tới mục đích đưa ra những sản phẩm hữu ích, thiết thực, góp phần vào quá trình đổi mới tư duy về phát triển kinh tế và quản lý, điều hành nền kinh tế; từng bước hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế... Muốn vậy, ngoài việc nâng cao chất lượng, kiện toàn cơ cấu, rất cần sự hợp tác và chỉ đạo chặt chẽ, tạo điều kiện về mặt cơ chế, trong đó có sự phân cấp mạnh mẽ của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đối với Hội đồng Khoa học Ban Kinh tế Trung ương...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phùng Hữu Phú nhấn mạnh, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, hoạt động nghiên cứu khoa học của Ban Kinh tế Trung ương, trong đó có vai trò của Hội đồng Khoa học của Ban đã có những nét nổi trội, đặc biệt là đã tổ chức được nhiều sự kiện quốc tế có tầm vóc lớn, có ảnh hưởng sâu rộng. Các đề tài cấp ban Đảng được chọn trúng, thiết thực và phục vụ thiết thực cho nhiệm vụ công việc của Ban Kinh tế Trung ương đảm trách…

Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Khoa học các Cơ quan Đảng Trung ương đề nghị Hội đồng Khoa học Ban Kinh tế Trung ương quan tâm nhiều hơn và đặt trọng tâm nhiều hơn đến việc triển khai đề tài cấp các ban Đảng; đầu tư, chú trọng nghiên cứu những vấn đề xã hội, quan hệ giữa xã hội với kinh tế; cùng với xác định trọng tâm nghiên cứu đến hết nhiệm kỳ Đại hội XII, cần quan tâm xây dựng chương trình nghiên cứu 5 năm.../.

PV

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Liên kết website

Mới nhất