Tận dụng cơ hội và thách thức từ Cách mạng công nghiệp 4.0

Tận dụng cơ hội và thách thức từ Cách mạng công nghiệp 4.0

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (Cách mạng công nghiệp 4.0) đang là xu thế có tác động đến phát triển kinh tế – xã hội của nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Đây được xem là cuộc cách mạng có tác động mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, với sự xuất hiện của công nghệ cao, máy móc thông minh, robot có trí tuệ nhân tạo..

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Liên kết website

Mới nhất