EVNSPC đảm bảo cung cấp điện mùa khô năm 2019

Năm 2019 dự báo công suất sử dụng lớn nhất của Tổng Công ty khoảng 11.550 MW, tăng 11% so với năm 2018. Nhu cầu tiêu thụ điện dự báo sẽ cao liên tục trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2019. Để đảm bảo cung cấp điện mùa khô và cho cả năm 2019, EVNSPC và các đơn vị đã xây dựng một loạt giải pháp đồng bộ.

Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã xây dựng kế hoạch cung cấp điện năm và hàng tháng, ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch cung cấp điện đầu nguồn cho các Công ty Điện lực; Xây dựng kế hoạch cung cấp điện trong trường hợp hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện; Triển khai các Chương trình DR/DSM (Quản lý nhu cầu sử dụng điện phía cầu) theo chủ trương của Chính phủ.

Đồng thời, Tổng Công ty xây dụng phương án điều hòa, tiết giảm phụ tải với khách hàng 110kV, khách hàng sử dụng điện trọng điểm năm 2018 về các giải pháp cung cấp điện, điều hòa phụ tải và tiết kiệm điện trong năm 2019; Duy trì chế độ họp Ban chỉ đạo điều hành cung cấp điện qua hội nghị truyền hình hàng tuần để phân tích và tháo gỡ những vấn đề phát sinh.

Trên cơ sở chương trình tiết kiệm điện năm 2019 . EVNSPC có các biện pháp cụ thể để kiểm tra và giám sát việc thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện tại các đơn vị; Phối hợp với các Sở Công Thương trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện của khách hàng sử dụng điện trên địa bàn; Triển khai thực hiện kế hoạch giảm tỷ lệ điện dùng để phân phối điện đạt 4,25% phấn đấu đạt 4%; Thực hiện hoàn thành các công trình trọng điểm đảm bảo cung cấp điện trên địa bàn, đặc biệt các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và đường dây Kiên Bình – Phú Quốc.


Trên kế hoạch của Tổng Công ty, các Công ty Điện lực thành viên tiến hành àm việc với khách hàng 110kV, khách hàng sử dụng điện trọng điểm năm 2018 về các giải pháp cung cấp điện, điều hòa phụ tải và tiết kiệm điện trong năm 2019; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền khuyến khích khách hàng tham gia lắp đặt năng lượng mặt trời áp mái để tăng hiệu quả sử dụng năng lượng sạch giảm áp lực về nguồn; Tăng cường áp dụng các giải pháp; các chương trình khuyến khích khách hàng tham gia tiết kiệm điện như: chong đèn trồng hoa tại Lâm Đồng; xông đèn trồng cây thanh long; chương trình tiết kiệm điện trong nuôi tôm công nghiệp; các chương trình ESCO khác ...

Các đơn vị cũng thực hiện cấp điện nhanh chóng cho khách hàng, làm việc với khách hàng lớn nắm lại nhu cầu phụ tải, ký biên bản thỏa thuận về các giải pháp cung cấp điện, điều hòa phụ tải và tiết kiệm điện để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục; Hổ trợ khách hàng lập kế hoạch thực hiện tiết kiệm điện và ban hành quy định về sử dụng điện tiết kiệm tại doanh nghiệp Tổ chức rà soát, thống kê chi tiết các phụ tải mang tính chất mùa vụ, đặc trưng của địa phương, có phương án ưu tiên cho các phụ tải trọng yếu phục vụ nhu cầu dân sinh cơ bản (nước sạch, bệnh viện…), chống hạn, chống úng, ngăn dịch bệnh, các sự kiện chính trị - xã hội.


Duy trì liên tục công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao ý thức tiết kiệm điện trong xã hội. Tổ chức thực hiện đúng mục tiêu và có hiệu quả các chương trình, hoạt động về tiết kiệm điện; Thực hiện hiệu quả lắp đặt điện mặt trời áp mái tại trụ sở các Công ty Điện lực, Điện lực và trạm biến áp 220kV, 110kV.

 

Huy Nam

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Liên kết website

Mới nhất