Nghệ An gỡ khó trong giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư
Một góc thành phố Vinh. (Nguồn: vinhcity.gov.vn)

Đối với việc giải quyết thủ tục đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp, tỉnh sẽ kịp thời giải quyết hồ sơ đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà chưa thể thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án và ảnh hưởng lớn đến thu hút đầu tư.

Đối với việc giải quyết thủ tục đầu tư các dự án ở các địa bàn ngoài khu kinh tế, các khu công nghiệp, tỉnh rà soát, đánh giá việc thực hiện quy định của pháp luật, vướng mắc, khó khăn để kiến nghị các bộ, ngành Trung ương giải quyết. 

Tỉnh tập trung vấn đề liên quan đến việc xem xét sự phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, thẩm định nhu cầu, điều kiện giao đất, cho thuê đất. Đồng thời, tỉnh triển khai xây dựng quy hoạch tỉnh gắn với rà soát, quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm không phù hợp loại bỏ; trong đó, bảo đảm tích hợp đồng bộ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và quy hoạch xây dựng ở các địa bàn, khu vực có vai trò động lực về thu hút đầu tư vào quy hoạch tỉnh.

Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Nghệ An đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An có văn bản phê bình và đôn đốc, chấn chỉnh trách nhiệm các sở, ngành và địa phương chậm có ý kiến trả lời về các nội dung được xin ý kiến.

Hồ sơ chủ trương đầu tư tồn đọng được rà soát định kỳ hằng tháng, tham mưu tỉnh đưa vào kế hoạch chỉ đạo và thực hiện giải quyết có hiệu quả; xem xét, nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh lại quyết định 72/2017/QĐ-UBND tỉnh về trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư phù hợp với tình hình thực tế.

Tại Nghệ An, việc tiếp nhận, xử lý và trả lời kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư tại bộ phận một cửa liên thông và sở ngành, địa phương có liên quan tồn tại nhiều vướng mắc. Cụ thể, số lượng hồ sơ được tiếp nhận thường xuyên tại bộ phận một cửa liên thông còn ít. Các lĩnh vực về tài nguyên và môi trường, phòng cháy chữa cháy bình quân tiếp nhận chưa đến một hồ sơ/ngày, lãng phí về việc bố trí nhân sự và hiệu quả thời gian làm việc của công chức.

Một số thủ tục còn để xảy ra tình trạng chậm trả kết quả cho nhà đầu tư so với thời gian hẹn. Việc trả kết quả giải quyết thủ tục đầu tư trong nhiều trường hợp chưa được thực hiện đúng quy trình.

Tại Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, các hồ sơ liên quan đến thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư (thuộc thẩm quyền Ủy ban Nhân dân tỉnh) đều bị chậm do phải xin ý kiến sở, ngành, địa phương có liên quan. 

Theo thống kê, hiện trong Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An có 50 dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam cấp chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng quá trình triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, giao đất cho thuê đất không triển khai được. Vướng mắc này phát sinh do sự chồng chéo giữa quy định của Luật Đất đai 2013 và Luật Đầu tư 2014. 

Luật Đất đai ra đời trước Luật Đầu tư 1 năm, do đó có một số quy định không phù hợp với Luật Đầu tư.

Để tháo gỡ vướng mắc, Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Nghệ An đã đề nghị tỉnh Nghệ An có quy định bắt buộc trong việc xử lý hồ sơ thông qua hệ thống một cửa liên thông điện tử theo nguyên tắc không xử lý các hồ sơ không có cơ sở dữ liệu trên hệ thống một cửa liên thông điện tử. 

Cách làm này nhằm hỗ trợ và phát huy vai trò của hệ thống một cửa liên thông điện tử, tiến tới cuối năm 2019 có 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được cập nhật, theo dõi tình hình thực hiện thông qua hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh theo yêu cầu tại Chỉ thị 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương./.

Theo VN+

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất