Đồng chí Ngô Gia Tự - Người chiến sỹ cộng sản lỗi lạc, người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tham quan trưng bày chuyên đề “Ngô Gia Tự - Người chiến sỹ Cộng sản lỗi lạc”.

 

1. Cuối năm 1926, đồng chí Ngô Gia Tự được kết nạp vào Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Năm 1927, sau khi hoàn thành lớp huấn huyện ở Quảng Châu (Trung Quốc) do đồng chí Nguyễn Ái Quốc tổ chức, đồng chí Ngô Gia Tự về Bắc Ninh tuyên truyền, gây dựng cơ sở cách mạng. Năm 1928, trên cương vị Bí thư tỉnh Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Bắc Ninh- Bắc Giang, đồng chí Ngô Gia Tự đã đề xuất chủ trương “vô sản hóa”, đưa cán bộ của Hội vào các nhà máy, hầm mỏ, đồn điền để cùng ăn, cùng ở, cùng làm, để tuyên truyền giác ngộ cách mạng trong giai cấp công nhân.

Tháng 3 năm 1929, tại số nhà 5D, phố Hàm Long, Hà Nội, đồng chí Ngô Gia Tự cùng những thanh niên tiên tiến trong Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Bắc Kỳ đã thành lập ra Chi bộ cộng sản đầu tiên ở trong nước.

Từ thực tế của phong trào cách mạng cho thấy Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử, nên ngày 17 tháng 6 năm 1929, tại số nhà 312 phố Khâm Thiên (Hà Nội), đồng chí Ngô Gia Tự cùng các đại biểu Kỳ bộ Bắc Kỳ và các đồng chí trong chi bộ Cộng sản đầu tiên đã họp và quyết định thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng; Ban Chấp hành Trung ương lâm thời gồm 7 đồng chí([1]).

Cuối tháng 7 năm 1929, đồng chí Ngô Gia Tự về Bắc Ninh thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên ở hai tỉnh Bắc Ninh- Bắc Giang. Theo sự chỉ đạo của đồng chí Ngô Gia Tự, ngày 4 tháng 8 năm 1929 tại núi Hồng Vân (núi Lim, huyện Tiên Du), các hội viên tiên tiến của Việt Nam Cách mạng Thanh niên hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang đã họp và thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng Bắc Ninh- Bắc Giang.

Thực hiện sự phân công của Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đông Dương Cộng sản Đảng, cuối tháng 8 năm 1929 đồng chí Ngô Gia Tự đã vào Nam Kỳ để tuyên truyền, gây dựng cơ sở cách mạng. Bằng những  hoạt động tích cực của đồng chí Ngô Gia Tự  cùng các đồng chí trong Đông Dương Cộng sản Đảng, phong trào cách mạng ở Nam Kỳ ngày càng phát triển mạnh mẽ, nhiều cơ sở cách mạng đã được xây dựng trong các nhà máy, đồn điền, bến tàu... Trong lúc phong trào cách mạng ở Nam Kỳ đang phát triển rầm rộ, đêm 31 tháng 5 năm 1930, tại một cơ sở cách mạng ở Phú An bên sông Thị Nghè, Sài Gòn đồng chí Ngô Gia Tự bị mật thám bắt.

Trong nhà tù đế quốc, mặc dù bị tra tấn rã man, nhưng kẻ thù không thể khuất phục được ý chí sắt đá và lòng trung thành của đồng chí Ngô Gia Tự đối với Đảng và cách mạng. Đồng chí Ngô Gia Tự đặc biệt coi trọng việc giáo dục lý luận chính trị cho đảng viên, như: biên tập chương trình giáo dục lý luận chính trị, quán triệt những quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin. Để có tài liệu học tập lý luận, đồng chí Ngô Gia Tự cùng một số đồng chí khác nghiên cứu, dịch các tác phẩm kinh điển chủ nghĩa Mác- Lê nin từ tiếng Pháp sang tiếng Việt; đồng chí Ngô Gia Tự thường xuyên động viên anh em: “Phải biến nhà tù đế quốc thành trường học, không nên bỏ phí thời giờ. Bất kỳ ở đâu chúng ta cũng có thể hoạt động cho chủ nghĩa cộng sản được. Người cộng sản phải bảo vệ Đảng, ta vì Đảng, vì cách mạng mà hy sinh, đừng vì ta mà cách mạng bị hy sinh”. Đầu năm 1935, trên đường vượt biển trở về đất liền để tiếp tục hoạt động cách mạng, đồng chí Ngô Gia Tự đã hy sinh.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (năm 1951), Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Các đồng chí ta như đồng chí Trần Phú, đồng chí Ngô Gia Tự, đồng chí Lê Hồng Phong, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, đồng chí Hà Huy Tập, đồng chí Nguyễn Văn Cừ, đồng chí Hoàng Văn Thụ, và trăm nghìn đồng chí khác đã đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng, của giai cấp, của dân tộc lên trên hết, lên trước hết”([2]).

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đến thăm Nhà lưu niệm đồng chí Ngô Gia Tự ở xóm Xanh, thôn Tam Sơn, xã Tam Sơn.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đến thăm Nhà lưu niệm đồng chí Ngô Gia Tự ở xóm Xanh,

thôn Tam Sơn, xã Tam Sơn.2. Hướng tới kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự, Tỉnh ủy Bắc Ninh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: phát triển lớp đảng viên Ngô Gia Tự; thi tìm hiểu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Ngô Gia Tự; phát động các phong trào thi đua yêu nước; chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng học tập chuyên đề về tấm gương đồng chí Ngô Gia Tự, coi trọng việc giáo dục lý luận chính trị, giáo dục chủ nghĩa Mác- Lê nin và đổi mới phương pháp giáo dục lý luận chính trị... nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống và cách mạng của quê hương, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020.

Học tập, noi gương đồng chí Ngô Gia Tự, trong những năm qua, đặc biệt sau tái lập tỉnh, Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, phát huy nội lực, vượt khó vươn lên và đạt được nhiều thành tựu quan trọng: từ một tỉnh thuần nông, quy mô nền kinh tế nhỏ bé, cơ sở vật chất nghèo nàn, kết cấu hạ tầng lạc hậu, đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn… đến nay, Bắc Ninh đã cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, với nhiều chỉ tiêu kinh tế- xã hội năm 2018 đứng trong tốp đầu cả nước, như: đứng thứ hai cả nước về giá trị sản xuất công nghiệp (1.082 nghìn tỷ đồng); kim ngạch xuất khẩu (30,4 tỷ USD); GRDP bình quân đầu người (6.027 USD); quy mô nền kinh tế đứng thứ 4 toàn quốc; thu hút vốn đầu tư nước ngoài đứng thứ 7 và thu ngân sách đứng thứ 10, là một trong 13 tỉnh có điều tiết ngân sách về Trung ương. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực: tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ chiếm 97,3%, nông nghiệp còn 2,7%, ... Toàn tỉnh có 16 khu công nghiệp tập trung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với tổng diện tích 6.397,68ha, thu hút nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ và nhiều tập đoàn lớn, như: Samsung, Canon, Nokia, Hồng Hải .. đầu tư phát triển công nghiệp, công nghệ cao vào các khu công nghiệp tập trung. Công nghiệp phát triển với tốc độ cao là động lực tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm công nghiệp điện tử của cả nước.

Công tác quy hoạch, quản lý xây dựng, phát triển đô thị, xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội được tăng cường, thành phố Bắc Ninh trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Đề án xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022 được tập trung hoàn thiện để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Chính trị xin chủ trương thực hiện.

Sản xuất nông nghiệp có sự chuyển dịch tích cực theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững: hình thành 200 vùng sản xuất lúa, 71 vùng chuyên canh rau màu, 9 vùng sản xuất hoa, cây cảnh cao cấp, 20 vùng cây ăn quả tập trung.. Năm 2018, giá trị trồng trọt ước đạt 104 triệu đồng/ha.

Bắc Ninh có hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi, đường điện, đường giao thông nội đồng và các kết cấu hạ tầng khác phục vụ sản xuất được đầu tư đồng bộ và khá hoàn chỉnh, với gần 900km kênh mương đã được cứng hóa, 669 trạm bơm phục vụ tưới tiêu. Đến hết năm 2018, dự kiến có 88 xã đạt chuẩn nông thôn mới chiếm 90,7% tổng số xã toàn tỉnh, bình quân số tiêu chí đạt chuẩn là 18,6 tiêu chí/xã, có 04 đơn vị cấp huyện (Tiên Du, Quế Võ, Gia Bình và Từ Sơn) hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, vượt 30% so với mục tiêu Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Văn hóa- xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật với nhiều chỉ tiêu đứng cao nhất cả nước như: tỷ lệ trường chuẩn quốc gia chiếm 95,76%, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 5 tuổi, kiên cố hóa phòng học đạt 98,5%; 100% trạm y tế đạt chuẩn quốc gia (cao nhất cả nước); tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 66% (đứng thứ 6 toàn quốc); tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 ước còn 2%. Bắc Ninh là một trong những tỉnh có nhiều chính sách an sinh xã hội đi trước và cao hơn mức bình quân của cả nước như mua bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ đủ 65 tuổi, trợ cấp cho người cao tuổi từ đủ 70 tuổi; thực hiện chương trình sữa học đường cho 100% trẻ mầm non và học sinh lớp 1 đến lớp 4 cấp tiểu học. Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, người có công về đích sớm hơn 3 năm so với kế hoạch cả nước.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đến thăm Nhà lưu niệm đồng chí Ngô Gia Tự ở xóm Xanh, thôn Tam Sơn, xã Tam Sơn.
Một góc quê hương Bắc Ninh


Công tác quốc phòng, an ninh được đảm bảo; các mặt công tác nội chính, cải cách hành chính được thực hiện có hiệu quả: thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm hành chính công của tỉnh, Trung tâm hành chính công cấp huyện và bộ phận một cửa tại 126/126 ủy ban nhân dân cấp xã nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân giải quyết công việc. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo có chuyển biến tích cực; công tác tư pháp và cải cách tư pháp được đẩy mạnh, hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được thực hiện có hiệu quả. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đối ngoại nhân dân được mở rộng.

Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị có nhiều đổi mới và đạt được kết quả tích cực:đến giữa nhiệm kỳ đã đạt và vượt 12 chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, các chỉ tiêu còn lại sẽ cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức khi kết thúc nhiệm kỳ. Việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Để phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022 theo hướng “Hiện đại, văn hóa, sinh thái, tri thức và đô thị thông minh” Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đang tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp:

Thứ nhất, thực hiện tốt công tác quy hoạch vùng, xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát huy lợi thế so sánh, nâng cao năng lực cạnh tranh để nâng cao hiệu quả kinh tế; chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát triển mạnh công nghiệp, nhất là công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ; đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hàng hóa, xây dựng nông thôn mới hài hòa, bền vững.

Thứ hai, tăng cường quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực: quy hoạch, đất đai, xây dựng cơ bản, tài nguyên, môi trường, giao thông… nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu. Tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội; quản lý chặt chẽ việc thu, chi ngân sách các cấp theo quy định.

Thứ ba, nâng cao chất lượng công tác quản lý và hiệu quả hoạt động các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin, báo chí, phát thanh, truyền hình, giải quyết việc làm, giảm nghèo và an sinh xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, các mặt công tác tư pháp, tiếp dân, giải quyết đơn thư và công tác thanh tra. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác đối ngoại, tạo môi trường ổn định để phát triển bền vững..

Thứ tư, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trước hết là nêu cao trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu. Nâng cao chất lượng các mặt công tác xây dựng Đảng trên cơ sở quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết hội nghị Trung ương 4, 6, 7 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự, là dịp để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh Bắc Ninh tuyên truyền giáo dục về thân thế, sự nghiệp hoạt động cách mạng, tấm gương hết lòng vì Đảng, vì đất nước và quê hương Bắc Ninh của đồng chí Ngô Gia Tự. Phát huy những kết quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nguyện noi gương đồng chí Ngô Gia Tự, đoàn kết thống nhất, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị đề ra, xây dựng quê hương Bắc Ninh giàu đẹp, văn minh./.

Nguyễn Nhân Chiến

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

 

 [1] 7 đồng chí là: Trịnh Đình Cửu (Lê Đình, Lê Chí), Đỗ Ngọc Du (Phiếm Du), Nguyễn Tuân (Kim Tôn), Nguyễn Phong Sắc (Thịnh), Ngô Gia Tự (Quyết), Trần Văn Cung (Quốc Anh) và Trần Tư Chính (Bàng Thống).

[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG Hà Nội,2011, tập 7, trang 25

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất