• Nhà nước và thị trường trong phân phối hợp lý các nguồn lực phát triển

  Nhà nước và thị trường trong phân phối hợp lý các nguồn lực phát triển

  Trong nền kinh tế thị trường, việc phân phối các nguồn lực phát triển bị chi phối bởi nhiều quan hệ từ phía chủ thể quản lý nhà nước và từ phía khách quan cơ chế thị trường. Nhà nước và thị trường trở thành hai lực lượng đồng hành với nhau vì mục tiêu phân phối hợp lý các nguồn lực, phát triển kinh tế - xã hội. Sự phân phối các nguồn lực phát triển, như lao động, thu nhập, yếu tố đầu vào... phải tuân thủ các luật chơi của thị trường và các quy định của nhà nước. 

 • Giải pháp phát huy vai trò của báo chí truyền thông đối với công tác lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam

  Giải pháp phát huy vai trò của báo chí truyền thông đối với công tác lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam

  Trong giai đoạn hiện nay, trước tình hình quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, báo chí - truyền thông (BCTT) đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thực hiện đúng chủ trương của Đảng, phản ánh nhanh nhạy, đầy đủ, toàn diện về mọi diễn biến của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội ở trong nước và quốc tế; là diễn đàn thực sự tin cậy của nhân dân.

 • Xây dựng chuẩn đầu ra cho các chương trình đào tạo ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  Xây dựng chuẩn đầu ra cho các chương trình đào tạo ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  Xây dựng chuẩn đầu ra cho chương trình đào tạo bồi dưỡng và ngành học là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; là tiêu chí để đánh giá chất lượng trường đại học và chương trình đào tạo.

 • Chiến thắng của sức mạnh đại đoàn kết

  Chiến thắng của sức mạnh đại đoàn kết

  Chiến thắng 30/4/1975 là thành quả đấu tranh rất kiên cường và anh dũng, trải qua biết bao hy sinh, gian khổ của quân và dân cả nước trong công cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. Thắng lợi đó càng cho thấy rõ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, cũng như đoàn kết quốc tế. Đây là nhân tố vô cùng quan trọng tạo nên sức mạnh để quân và dân ta đánh thắng kẻ thù được mệnh danh là mạnh nhất thế giới, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

 • Trọn niềm vui "Bắc Nam sum họp một nhà"

  Trọn niềm vui "Bắc Nam sum họp một nhà"

  (TG)- Trong niềm vui của ngày đất nước thống nhất, vẫn khắc sâu trong trái tim mỗi người dân Việt và các thế hệ mai sau tấm gương chiến đấu, sự hy sinh của cán bộ, đảng viên, những người con ưu tú, hiếu trung đã ngã xuống, vĩnh viễn nằm lại trong lòng đất mẹ; hàng ngàn cán bộ, đảng viên và nhân dân bị bắt, bị tra tấn, tù đày trong các nhà lao đế quốc cùng bao đồng bào bị giết hại, tàn tật, bị nhiễm chất độc do kẻ thù gây ra…trong những năm chiến tranh.

 • Phát huy tinh thần đại thắng mùa Xuân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

  Phát huy tinh thần đại thắng mùa Xuân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

  (TG) - Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử là mốc son chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, mang tầm vóc thời đại; là thắng lợi của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế; của sự kế thừa và phát triển lên tầm cao mới truyền thống đánh giặc và nghệ thuật quân sự Việt Nam.

 • Việt Nam đổi mới và hội nhập quốc tế - Những vấn đề triết học cần nghiên cứu

  Việt Nam đổi mới và hội nhập quốc tế - Những vấn đề triết học cần nghiên cứu

  Sau hơn 30 năm đổi mới, nước ta bước vào thời kỳ phát triển mới - thời kỳ đẩy mạnh đổi mới toàn diện và đồng bộ giữa đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị; đẩy mạnh hội nhập quốc tế, hướng tới phát triển bền vững và hiện đại hóa.

 • Quan hệ nước nhỏ - nước lớn trong thế giới hiện nay

  Quan hệ nước nhỏ - nước lớn trong thế giới hiện nay

  Lịch sử thế giới cho thấy, các nước lớn và sự tương tác giữa họ luôn đóng vai trò chi phối, thậm chí mang tính quyết định đến xu thế phát triển của chính trị thế giới và sự định hình trật tự quốc tế. Đối với các nước nhỏ, quan hệ với nước lớn và xử lý những vấn đề liên quan luôn là vấn đề hệ trọng. Ngày nay, quan hệ nước lớn - nước nhỏ đã khác trước về tính chất, điều kiện và bối cảnh quy định. Bài viết này tập trung phân tích: 1) tiêu chí nhận diện một nước lớn trong thế giới hiện nay; 2) tính chất của mối quan hệ nước lớn - nước nhỏ; 3) kinh nghiệm của Việt Nam trong ứng xử với các nước lớn.

 • Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ở nước ta hiện nay - quan niệm, đặc điểm và những mâu thuẫn cần giải quyết

  Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ở nước ta hiện nay - quan niệm, đặc điểm và những mâu thuẫn cần giải quyết

  Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có vai trò đặc biệt quan trọng trong toàn bộ công tác cán bộ của Đảng. Vì vậy, chăm lo xây dựng cán bộ cấp chiến lược phải được xem là trọng tâm trong công tác cán bộ. Muốn vậy, cần phải nhận diện được các đặc điểm, phát hiện các mâu thuẫn và đề xuất phương thức giải quyết mâu thuẫn, tìm động lực cho cán bộ cấp chiến lược phát triển, xứng đáng với vị thế, trách nhiệm trong toàn bộ sự nghiệp đổi mới. 

 • Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng

  Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng

  Trong suốt 70 năm hoạt động cách mạng, trải qua các thời kỳ và cương vị công tác khác nhau, qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đồng chí Nguyễn Văn Linh luôn giữ vững phẩm chất, khí tiết, đạo đức, tư cách của người cộng sản, một lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Cuộc đời, công lao, sự nghiệp của đồng chí mãi là tấm gương sáng ngời cho cán bộ, đảng viên và nhân dân noi theo.

 • Nâng cao chất lượng các cuộc hội thảo quốc tế về lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với một số chính đảng trên thế giới

  Nâng cao chất lượng các cuộc hội thảo quốc tế về lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với một số chính đảng trên thế giới

  Hội đồng Lý luận Trung ương đã chủ động và tích cực phối hợp với một số cơ quan, đơn vị và địa phương trong cả nước thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó, “Giữ vững mối quan hệ với các cơ quan nghiên cứu lý luận của các đảng cộng sản và đảng cầm quyền trên thế giới”.Một trong những phương thức thực hiện nhiệm vụ đó là tổ chức các hội thảo khoa học. Tuy đạt được nhiều kết quả nhưng những hội thảo này còn nhiều hạn chế cần khắc phục để nâng cao chất lượng, hiệu quả.

 • Triết lý nhân sinh trong tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

  Triết lý nhân sinh trong tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

  (TG) - Trong văn hóa thờ cúng tổ tiên, thờ cúng Vua Hùng không chỉ thể hiện ứng xử của hiện tại với quá khứ mà còn là một tín ngưỡng, lễ hội, bao hàm nhiều triết lý nhân sinh sâu sắc của một dân tộc nhận thức rõ về nguồn gốc của mình và mong muốn truyền lại cho các thế hệ sau.

 • Nghệ thuật quân sự Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ và bài học kinh nghiệm

  Nghệ thuật quân sự Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ và bài học kinh nghiệm

  (TG) - Với Mĩ, Việt Nam có vị trí địa chính trị cực kì quan trọng chiến lược chống chủ nghĩa cộng sản tại Đông Nam Á. Vì vậy, sau Hiệp định Giơnevơ Mĩ đã bỏ ra hơn 620 triệu đôla trang bị các lực lượng thường trực của quân Ngụy, gồm 150.000 quân chính quy, 25.000 bảo an và 5 vạn dân vệ, chiếm 80% ngân sách quân sự của chế độ Ngô Đình Diệm. 

 • Quan điểm của V.I.Lê nin về phòng chống tham nhũng - Gợi ý cho Việt Nam

  Quan điểm của V.I.Lê nin về phòng chống tham nhũng - Gợi ý cho Việt Nam

  (TG) - Những chỉ dẫn của Lênin về nguồn gốc, bản chất, tính chất và sự nguy hại của tệ quan liêu, tham nhũng cũng như sự cần thiết phải đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng đã được vận dụng sáng tạo và giải quyết phù hợp với điều kiện của mỗi quốc gia.

 • Nguyễn Ái Quốc – Con đường từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa cộng sản

  Nguyễn Ái Quốc – Con đường từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa cộng sản

  Trước cảnh nước mất, nhà tan, nhân dân ta đang sống trong cảnh lầm than, nô lệ dưới chế độ thuộc địa nửa phong kiến cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, cũng như bao người Việt Nam yêu nước khác, sau nhiều trăn trở, suy nghiệm, ngày 5/6/1911, Nguyễn Tất Thành với chân phụ bếp trên chiếc tàu Latouche Treville thuộc hãng Vận tải hợp nhất, rời cảng Nhà Rồng (Sài Gòn) hướng tới phương Tây, trước hết là nước Pháp, tìm đường cứu nước.

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất