Bình Thuận: thực hiện tốt công tác tuyên truyền biển, đảo

Ban Giám đốc Đài đã chỉ đạo các phòng, tổ chuyên môn phổ biến, thông tin, tuyên truyền về biển, đảo cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, viên chức, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, quay phim… nhằm nâng cao nhận thức đầy đủ, đúng đắn về chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước; quảng bá thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước; hình ảnh đất nước, văn hóa, địa phương; tình hình quốc tế về biển, đảo. 

Trong năm 2017, Đài PT-TH Bình Thuận đã thực hiện hơn 250 tin, bài, phóng sự phát trong chương Thời sự, phóng sự chuyên đề, đặc biệt các chuyên mục: Biển đảo quê hương, Du lịch Bình Thuận, Kinh tế thủy sản, Tài nguyên môi trường, các bản tin thời sự, vấn đề trong tuần… với những nội dung chính là tăng cường tuyên truyền các thông tin đối ngoại, biển, đảo, phân giới cắm mốc; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo; quảng bá thành tựu của công cuộc đổi mới. Cùng với đó, các phòng, tổ chuyên môn đã tập trung tuyên truyền về biển, đảo thường xuyên thông qua các tài liệu của Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác giữ gìn, bảo vệ chủ quyền, biển, đảo, khai thác thế mạnh từ biển, đặc biệt là kết quả phát triển các ngành nghề trên lĩnh vực kinh tế biển, về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam. 

Các chuyên mục Du lịch Bình Thuận, “Biển đảo quê hương” giới thiệu về cảnh đẹp, tài nguyên, những nghề truyền thống gắn liền với biển – đảo. Mục tiêu chương trình tuyên truyền nhằm vun đắp tinh thần trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong việc bảo vệ tài nguyên và môi trường, bảo vệ cảnh quan và chủ quyền đối với vùng biển, hải đảo trên toàn lãnh thổ Việt Nam, tổng quan biển đảo Bình Thuận, những địa danh và lợi thế đã gắn liền với cuộc sống người dân Bình Thuận, tuyên truyền chính sách bảo vệ ngư dân, chủ quyền biển đảo quốc gia…thu hút sự quan tâm, theo dõi của bạn xem và nghe đài.

Trong thời gian tới, tập thể lãnh đạo Đài PT-TH tỉnh đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng các chuyên trang, chuyên mục … phục vụ công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân với những nội dung cụ thể đó là: Tiếp tục chỉ đạo chỉ đạo các phòng, tổ chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam  cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, viên chức, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, quay phim… nhằm nâng cao nhận thức đầy đủ, đúng đắn về chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Chỉ đạo các phòng tổ chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong quần chúng, nhân dân thông qua các bản tin, chuyên đề, chuyên mục phát trên sóng phát thanh, truyền hình nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước; quảng bá thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước; hình ảnh, đất nước, văn hóa, địa phương; tình hình quốc tế về biển, đảo, về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam; tập trung nâng cao chất lượng nôi dung tin bài phong phú, đa dạng, nội dung phù hợp nhằm thu hút khán thính giả nghe và xem đài.


Tô Thành Long
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất