Can Lộc, Hà Tĩnh: Từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cộng tác viên
Đại diện UBND huyện Can Lộc thông báo về tình hình thực hiện dự án mở rộng Quốc lộ.

Năm 2017, bám sát nhiệm vụ chính trị, chức năng, nhiệm vụ, Ban Tuyên giáo huyện ủy Can Lộc đã tích cực xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận các cấp đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân từ huyện đến cơ sở. Tổ chức gần 130 lớp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên từ huyện đến cơ sở với gần 40.000 lượt người tham gia học tập.

Việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị các cấp trên các lĩnh vực tuyên giáo đã được tổ chức kịp thời, có chất lượng. Việc thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là việc đăng ký học tập và làm theo đã được cán bộ, đảng viên, các tổ chức cơ sở đảng thực hiện. Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ ở cơ sở đã từng bước nâng cao chất lượng, góp phần định hướng, tuyên truyền các chủ trương, chính sách các cấp.

Các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các ngày lễ lớn, tuyên truyền các phong trào thi đua, xây dựng nông thôn mới với nhiều nội dung và hình thức phong phú. Ban Tuyên giáo tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị về lĩnh vực khoa giáo, định kỳ tổ chức hội nghị giao ban; việc nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống cách mạng tiếp tục được các ngành, địa phương triển khai thực hiện.

Đội ngũ báo cáo viên từ huyện đến cơ sở hoạt động có hiệu quả, chất lượng từng bước được nâng lên, giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm bắt được các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương. Định kỳ hàng tháng, Ban Tuyên giáo đã tổ chức hội nghị, tham quan, thực tế nhằm cung cấp những thông tin và định hướng tuyên truyền tới đội ngũ báo cáo viên từ huyện đến cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo UBND huyện Can Lộc đã khái quát một số nét về tiến độ thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 15B, đoạn từ Ngã ba Đồng Lộc đến Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Can Lộc. Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư gần 250 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong 02 năm có chiều dài 6,4km, đi qua các xã Mỹ Lộc, Quang Lộc, Sơn Lộc và Xuân Lộc, với ước tính 482 hộ bị ảnh hưởng với số tiền đền bù khoảng 72 tỷ đồng. Hiện nay, các cơ quan có liên quan đã tổ chức kiểm đếm phần tài sản và đất đai của các hộ bị ảnh hưởng.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tuyên giáo trên địa bàn thời gian tới.

Định hướng công tác tuyên giáo năm 2018, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nguyễn Tiến Dũng đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết các cấp, các phong trào thi đua yêu nước. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền các cấp đối với công tác tuyên giáo; củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập nghị quyết, chỉ thị. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị.Tiếp tục tuyên truyền có trọng tâm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, Chỉ thị 05 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng, tâm trạng xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân./.

Hoàng Long

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất