Ghi nhận từ giải báo chí tuyên truyền về xây dựng Nông thôn mới ở Quảng Trị
Các tác giả được giải A nhận giải

Xây dựng nông thôn mới  là chủ trương lớn của Đảng và đã được thể chế hóa thành Chương trình mục tiêu quốc gia của Chính phủ giai đoạn 2010 - 2020. Đây là lần thứ 5 Hội Nhà báo Quảng Trị phối hợp với Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới tỉnh tổ chức cuộc thi Giải báo chí tuyên truyền về xây dựng Nông thôn mới.  

Việc tổ chức giải đã thu hút sự quan tâm tham gia của các hội viên nhà báo và các cộng tác viên trong tỉnh số lượng tác phẩm dự thi năm sau cao hơn năm trước đã cho thấy được việc tuyên truyền về nông thôn mới bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng đã đóng vai trò lớn trong việc tuyên truyền, cổ vũ, động viên tạo nên sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân đối với chủ trương này, góp phần tạo ra diện mạo mới cho nông thôn và nâng cao đời sống của người dân. 

Ngay sau khi phát động giải Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được 40 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả là hội viên nhà báo các cơ quan báo chí và các cộng tác viên trong toàn tỉnh, với các loại hình báo in, báo hình và báo nói gửi đến dự thi. Đại đa số các tác phẩm dự thi đều được ban giáo khảo đánh giá cao vì đã bám sát chủ đề, đề tài tuyên truyền về các mục tiêu, chủ thể xây dựng Nông thôn mới, nội dung tuyên truyền phong phú với nhiều hình thức về những kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện các tiêu chí quốc gia về xây dựng Nông thôn mới như:  biểu dương các mô hình kinh tế, các điển hình phát triển kinh tế nông thôn, biết phát huy nội lực tham gia xây dựng Nông thôn mới. 

Những yêu cầu bức thiết của công tác xây dựng Nông thôn mới đặt ra đã được các tác giả, nhóm tác giả chọn lọc đưa vào tác phẩm làm nổi bật được chủ đề cần khai thác. Các tác phẩm đã thể hiện sự công phu tìm tòi từ chủ đề đến phương pháp thể hiện. Các bài viết đã phản ánh tích cực những cách làm sáng tạo mang tính đột phá trong xây dựng nông thôn mới được nhân dân đồng tình hưởng ứng. 

Nhiều tác phẩm dự thi phản ánh về hiệu quả việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, cách thức sáng tạo của các mô hình, nhân tố mới về xây dựng Nông thôn mới trong việc huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự lồng ghép của các nguồn vốn đầu tư; Vai trò kinh tế tập thể trong xây dựng Nông thôn mới, tập thể, cá nhân có nhiều sáng kiến ứng dụng khoa học-kỹ thuật có hiệu quả kinh tế trong việc hưởng ứng phong trào “chung tay xây dựng Nông thôn mới”, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế manh tính ổn định qua các tác phẩm gửi đến hội thi được hội đồng Ban giám khảo đánh giá cao như: “Quảng Trị xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp”; “Tân Long xây dựng Nông thôn mới từ sức mạnh lòng dân”,  Tuổi trẻ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 chung tay xây dựng Nông thôn mới ở vùng khó”; “Phát huy vai trò của HTX trong xây dựng NTM ở xã Vĩnh Thủy” “Vai trò kinh tế tập thể trong xây dựng Nông thôn mới; “Vai trò của HTX trong xây dựng Nông thôn mới.; Chuỗi sản xuất khép kín, mô hình đem lại nhiều lợi ích “Quảng Trị: “Gạo sạch Triệu Phong” - Hướng đi mới cho người dân vùng khó”,… 

Đặc biệt có những tác phẩm dự thi đã đi sâu phân tích, đề xuất những giải pháp, kinh nghiệm giúp chính quyền và các ngành, các cấp tháo gỡ vướng mắc bằng những việc làm cụ thể trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới như “Gõ khó trong xây dựng Nông thôn mới cho các xã vùng biển”; “Thực trạng nước sạch ở miền núi”. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tác phẩm tham gia dự thi chưa thực sự đầu tư nhiều về thời gian một số tác phẩm còn phản ánh chung chung, tính khái quát và điển hình chưa cao, tính phản biện, giám sát của các tác phẩm chưa nhiều. Đặc biệt tác phẩm thuộc loại hình báo nói và báo hình là thế mạnh trong các cuộc thi của các năm trước thì năm nay rất ít tác phẩm tham gia.

Ban Tổ chức cuộc thi đã quyết định chọn 17 tác phẩm để trao 3 giải A; 4 giải B; 5 giải C và 5 giải Khuyến khích cho các tác phẩm tiêu biểu.

Kết thúc mùa giải năm 2017 với những thành công đã đạt được Hội Nhà báo tỉnh đã phát động mùa giải báo chí tuyên truyền về Nông thôn mới năm 2018 và kỳ vọng năm tới ban tổ chức giải sẽ nhận được nhiều tác phẩm xuất sắc hơn nữa của các tác giả dự thi để gớp hần tuyên truyền rộng rãi về Nông thôn mới đến với xã hội./.

Phan Ngân
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị


Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất