Hoà Bình: Đẩy mạnh công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ gặp mặt các đồng chí cộng tác viên DLXH cấp tỉnh (Ảnh: Phúc Lộc)

Nội dung điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội đã bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, những vấn đề được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Việc nắm bắt và phản ánh dư luận xã hội đảm bảo khách quan, trung thực, kịp thời và đầy đủ các luồng ý kiến.  Công tác dư luận xã hội đã luôn bám sát các vấn đề mới nảy sinh trong việc thực hiện các chủ trương chính sách mới báo cáo Tỉnh uỷ kịp thời như: Tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân xung quanh việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; vấn đề đền bù trong giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư, xây dựng trường học cho con em vùng sâu, vùng cao; công tác khám chữa bệnh cho người nghèo; ô nhiễm môi trường; dư luận về sự cố y khoa tại Bệnh viện đa khoa tỉnh; dư luận cán bộ, đảng viên, nhân dân về việc khai thác cát tại xã Hợp Thịnh, huyện Kỳ Sơn; tình hình hoạt động tôn giáo; công tác giải phóng mặt bằng Dự án Cầu Hòa Bình 3; Tình hình khiếu nại, tố cáo; tình hình tư tưởng và dư luận xã hội về  tình hình đời sống nhân dân thuộc diện di dân, tái định cư thủy điện Hòa Bình..v.v.

Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội luôn kịp thời nắm bắt các thông tin và đề xuất giải pháp xử lý, tham gia định hướng dư luận xã hội. Luôn kịp thời cung cấp thông tin chính thống cho nhân dân, tập hợp và phản ánh khách quan, trung thực các luồng ý kiến, tâm tư, tình cảm, ý chí, nguyện vọng trong các tầng lớp nhân dân trước vấn đề, sự kiện, hiện tượng có tính thời sự ở trong nước và trên thế giới, đặc biệt là đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách đó ở địa phương, ngành, lĩnh vực nơi các cộng tác viên đang công tác hoặc sinh sống đạt hiệu quả cao.

Đã thành lập và ban hành Quy chế hoạt động cho đội ngũ cộng tác viên các cấp; 11/11 các huyện uỷ, thành uỷ đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 35-KH/TU, ngày 16/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; ban hành quy chế hoạt động cho đội ngũ cộng tác viên cấp huyện, thành phố.

Đội ngũ Cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh gồm 35 đồng chí; thành phần là lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các Đảng bộ trực thuộc, Ủy ban MTTQ VN tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh.

Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện là 194 đồng chí; thành phần là đồng chí Thường trực Đảng ủy các xã, phường, thị trấn; lãnh đạo Văn phòng Huyện uỷ, Thành ủy, Văn phòng HĐND - UBND; lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội và các phòng, ban chức năng của các huyện, thành phố. Chế độ chi trả phụ cấp cho cộng tác viên dư luận xã hội được thực hiện theo Hướng dẫn số 167-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương: đối với cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh là 0,3 mức lương cơ sở; cấp huyện là 0,2 mức lương cơ sở.

Các đồng chí cộng tác viên dư luận xã hội đã thực hiện báo cáo đột xuất khi có yêu cầu và định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình dư luận xã hội của địa phương, lĩnh vực phụ trách về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trước ngày 28 hàng tháng.

Công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội được thực hiện bằng nhiều hình thức và phương pháp như: Qua đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội; báo cáo định kỳ của các địa phương, cơ quan, đơn vị; qua các phương tiện thông tin đại chúng; nắm bắt thực tế tình hình của các địa phương, cơ quan, đơn vị; thông qua đội ngũ báo cáo viên các cấp.

Do có mạng lưới rộng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã nắm bắt nhanh, kịp thời các vấn đề, sự kiện mới nảy sinh trên địa bàn tỉnh, báo cáo kịp thời với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giải quyết những khó khăn vướng mắc tại cơ sở; tuyên truyền định hướng cho nhân dân hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chia rẽ, gây mất trật tự an ninh xã hội của các thế lực thù địch./.

Thái Sơn

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất