Hội Nhà báo Thừa Thiên - Huế nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động
Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Nhà báo tỉnh Thừa Thiên - Huế xác định nâng cao hơn nữa vai trò, chất lượng hoạt động của hội để tập hợp, đoàn kết rộng rãi các nhà báo, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng, phát triển các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo đáp ứng yêu cầu đổi mới của quê hương, đất nước. Trong nhiệm kỳ mới Hội Nhà báo tỉnh Thừa Thiên - Huế thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục thực hiện công tác giáo dục, bồi dưỡng tư tưởng, lý luận và nghiệp vụ báo chí trước yêu cầu mới cho hội viên; đổi mới nhận thức và tăng cường các biện pháp, hình thức mới trong giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh cách mạng, nhận thức chính trị xã hội cũng như tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp trong hoạt động báo chí cho hội viên; tham gia vào công tác quản lý, chỉ đạo báo chí; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên hội nhà báo; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao và tiếp tục mở rộng hoạt động đối ngoại. 

 Hiện nay, Hội Nhà báo tỉnh Thừa Thiên - Huế có 185 hội viên sinh hoạt ở 8 chi hội. Toàn hội có trên 80% hội viên là đảng viên; 92% hội viên có trình độ đại học trở lên và 55% hội viên đạt chuẩn trình độ chuyên ngành báo chí. Hội có Câu lạc bộ Nhà báo hưu trí ra đời sớm nhất trong cả nước (tháng 10/2002) với gần 50 hội viên. 

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo tỉnh Thừa Thiên - Huế đã làm tốt nhiệm vụ chăm lo bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho hội viên; chú trọng tập huấn, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên; thực hiện nghiêm túc đề án hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao theo từng năm và thực hiện tốt giải báo chí tỉnh Thừa Thiên - Huế. Hội đã tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong chỉ đạo, quản lý báo chí ở địa phương (như tổ chức giao ban báo chí định kỳ, họp báo chuyên đề, quản lý hội viên...); góp ý vào việc xây dựng các quy định liên quan đến hoạt động báo chí; quan tâm, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên tác nghiệp. 

Tuy nhiên, công tác báo chí và hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn còn một số hạn chế như: Sự phối hợp giữa các cơ quan báo chí với hội chưa chặt chẽ. Một số chi hội cơ sở chưa thực sự đổi mới nội dung và phương thức hoạt động...Đây là những tồn tại cần được khắc phục trong nhiệm kỳ mới./. 

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất