Huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) tăng cường thông tin về các lĩnh vực đời sống
Định hướng công tác tuyên truyền, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Bắc Sơn đề nghị các đại biểu tăng cường cung cấp thông tin đa dạng về các lĩnh vực của đời sống xã hội, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội về những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về việc tổ chức quán triệt, thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các nghị quyết, chỉ thị chuyên đề của trung ương và của tỉnh vào cuộc sống; việc tổ chức thực hiện Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp gắn với Kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường tuyên truyền về công tác dạy và học, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; các biện pháp giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở./.

Đức Luận
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất