Khánh Hòa: Công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên trước yêu cầu mới
Các đại biểu dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền miệng tỉnh Khánh Hòa năm 2017

 

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, trong nhiều năm qua,  phương thức hoạt động tuyên truyền miệng của Đảng bộ tỉnh có nhiều đổi mới, gắn truyền đạt thông tin với đối thoại, trao đổi; đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Việc các đồng chí Thường trực cấp ủy, chủ tịch UBND các cấp gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với cán bộ đã nghỉ hưu và người dân để giải đáp những thắc mắc, băn khoăn, lo lắng, bức xúc là hình thức tuyên truyền được đánh giá mang lại hiệu quả cao. Nhiều đồng chí báo cáo viên lồng ghép các nội dung định hướng chính trị trong các hội nghị chuyên môn, giao ban, trong cuộc họp giải quyết công việc hàng ngày, nhiều báo cáo viên sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ trong công tác tuyên truyền miệng (máy chiếu, soạn giáo án điện tử…) tạo thêm sinh động, hấp dẫn cho người nghe.

Hiện nay, cách mạng công nghiệp 4.0 đang là xu thế lớn trên toàn cầu, đang diễn ra với tốc độ nhanh theo cấp số nhân và tác động mạnh mẽ đến các lĩnh vực của đời sống xã hội, làm thay đổi cơ bản lối sống, phong cách làm việc và cách thức giao tiếp. Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển Internet nhanh nhất thế giới, tốc độ ứng dụng và phát triển Internet ngày càng tăng đặt ra những nguy cơ, thách thức đối với công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên. Vì hiện nay, các thế lực thù địch, phản động triệt để sử dụng mạng viễn thông, Internet để tuyên truyền, phá hoại tư tưởng, phá hoại nội bộ, kích động biểu tình, gây rối, bạo loạn nhằm lật đổ chính quyền, thay đổi thể chế chính trị ở nước ta. Hàng nghìn trang thông tin điện tử, blog, trang mạng xã hội, đặc biệt là trên Facebook, có nội dung xấu, độc với mức độ lan truyền nhanh chóng, mật độ dầy đặc gây ra những khó khăn nhất định đối với công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên của Đảng. Trong điều kiện bùng nổ thông tin hiện nay, tuyên truyền miệng là kênh thông tin chính thống giúp thông báo kịp thời, có định hướng những vấn đề thời sự quan trọng trong nước và thế giới, chuyển tải những thông tin chính thống, có tính định hướng dư luận, góp phần tạo ra sự thống nhất về chính trị, tư tưởng trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, thiết nghĩ, cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể chính trị, nhất là đội ngũ báo cáo viên cần nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò, ý nghĩa, quy mô, phạm vi tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thời cơ, thách thức của Việt Nam trước cuộc cách mạng này. Trong quá trình thành lập đội ngũ báo cáo viên, cấp ủy các cấp cần lựa chọn kỹ lưỡng những cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, nhất là năng lực, khả năng thuyết trình, diễn thuyết trước đám đông, có các kỹ năng mềm như đối thoại, giao tiếp, nắm bắt tâm tư tình cảm của người nghe nhằm đảm đương được vai trò làm cầu nối giữa Đảng và người dân. Báo cáo viên phải tích cực tham gia đấu tranh phản bác các nội dung thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao tính chiến đấu sắc bén, tính thuyết phục trong hoạt động của báo cáo viên.Quan tâm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nâng cao trình độ tiếp cận công nghệ thông tin để đội ngũ báo cáo viên sử dụng thành thạo công nghệ thông tin ứng dụng công nghệ thông tin trong việc hỗ trợ trong quá trình thuyết trình, báo cáo. Thực hiện tốt thông tin hai chiều, tăng cường đối thoại, nắm bắt tâm tư tình cảm và hiểu đối tượng, định hướng thông tin, định hướng tư tưởng về những vấn đề, sự kiện trọng đại của tỉnh, của đất nước và của thế giới, giúp người nghe nhận thức đúng hơn, sâu hơn, tạo dựng được niềm tin và hành động tích cực đối với người nghe...

Trong bối cảnh đất nước ngày càng hội nhập sâu với thế giới, công nghệ thông tin, phương tiện truyền thông phát triển như vũ bão tạo nên một thế giới thông tin đa chiều. Do đó, công tác tuyên giáo nói chung, tuyên truyền miệng và định hướng thông tin nói riêng cần tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp tiếp cận, "tác chiến" để làm tốt công tác tư tưởng của Đảng bộ, góp phần ổn định tình hình, củng cố niềm tin, cổ vũ phong trào thi đua, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận của Nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

Hồng Thu

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất