Lạng Sơn: Triển khai thực hiện tốt công tác dư luận xã hội

Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội của tỉnh thường xuyên được kiện toàn, là những đồng chí có trình độ, kinh nghiệm, có khả năng nắm bắt, tổng hợp, phân tích thông tin; hoạt động động khá hiệu quả theo hướng dẫn, quy chế hoạt động; tích cực, chủ động bám sát địa bàn, lĩnh vực, kịp thời nắm bắt và phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của các tầng lớp nhân dân, đề xuất các giải pháp tích cực, hiệu quả, góp phần ổn định tình hình tư tưởng dư luận xã hội. 

Trong đó, cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh gồm các đồng chí là trưởng hoặc phó một số phòng, ban của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, trưởng hoặc phó ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, cán bộ phụ trách công tác dư luận xã hội và một số đồng chí cán bộ nghỉ hưu. Cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện là các đồng chí là trưởng hoặc phó một số phòng, ban, đoàn thể của huyện, trưởng hoặc phó các phòng, ban của các đảng bộ trực thuộc, cán bộ chuyên trách và các đồng chí trưởng ban tuyên giáo cấp xã, phường, thị trấn. 

Hằng tháng, quý, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kịp thời nắm bắt, tổng hợp tình hình dư luận xã hội đáng chú ý để báo cáo Viện Nghiên cứu Dư luận xã hội và Thường trực Tỉnh ủy. Tổ chức giao ban công tác dư luận xã hội gồm các đồng chí đại diện lãnh đạo ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các đồng chí cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh để ký kết hợp đồng công việc đối với cộng tác viên dư luận xã hội, đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến, khắc phục những hạn chế, đề ra những giải pháp thực hiện tốt hơn công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Trong năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chú trọng công tác tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn các điều tra viên bằng văn bản hoặc trực tiếp tập huấn, trao đổi chuyên môn; giúp cấp huyện bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dư luận xã hội cho các bộ tuyên giáo các xã, thị trấn; bí thư, phó bí thư các tổ chức đảng trực thuộc cấp huyện. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tiến hành “01 cuộc điều tra nhanh chung quanh vấn đề xem xét kỷ luật cán bộ trong thời gian qua”; tổ chức 01 cuộc điều tra dư luận xã hội về niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. 

Thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, Hướng dẫn số 167-HD/BTGTW. Thường xuyên nắm bắt tình hình và tổ chức điều tra dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh; duy trì tổ chức hội nghị giao ban công tác dư luận xã hội; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xử lý, định hướng dư luận. Kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân thông qua hội nghị báo cáo viên định kỳ. Tiếp tục mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên dư luận các cấp, nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội./.

Nguyễn Đức Luận
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất