Nâng cao đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam
Toàn cảnh buổi Hội thảo

Tham dự Hội thảo có các đồng chí đại diện Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình, đại diện lãnh đạo các Hội Nhà báo và cơ quan báo chí khu vực Bắc miền Trung; lãnh đạo một số sở, ngành, cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Bình cùng các nhà báo đến từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn tọa đàm, nhà báo Lê Khánh Hòa, Chủ tịch Hội Nhà báo Quảng Bình, đơn vị đăng cai hội thảo nêu rõ: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là di sản quý báu, là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa của nhân loại. Trong quá trình hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một di sản báo chí quý báu là hàng nghìn bài báo đề cao toàn bộ các vấn đề rộng lớn của cách mạng, của đời sống xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Mnh luôn coi báo chí là một bộ phận quan trọng trong sự nghiệp cách mạng, là vũ khí sắc bén trong công cuộc giành độc lập cho dân tộc và xây dựng cuộc sống mới cho nhân dân. Bác đã chỉ ra rằng: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”. Bác Hồ đã dành những lời căn dặn tâm huyết cho những người làm báo: “Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, cán bộ báo chí cần tu dưỡng đạo đức cách mạng”…

Trên tinh thần đó, tại hội thảo các đại biểu đã đã tập trung trao đổi một số nội dung quan trọng với các chủ đề: Người làm báo với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh; Những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả từ thực tiễn tuyên truyền về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của người làm báo và cơ quan báo chí; Tuyên truyền việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng; Thực hiện nghiêm túc 10 Điều quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam, Luật Báo chí và pháp luật nói chung...

Thông qua hội thảo, các đại biểu và lãnh đạo các Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí sẽ có điều kiện trao đổi về giữ gìn đạo đức của người làm báo; nâng cao nhận thức cho phóng viên, biên tập viên, hình thành cơ chế tự điều chỉnh trong việc thực hiện các quy phạm đạo đức nghề báo hướng đến một nền báo chí phát triển lành mạnh, trung thực, có uy tín, tạo sự tin cậy của bạn đọc. Đặc biệt là 18 tham luận được trình bày tại Hội thảo đã nêu rõ: Trong những năm qua, Hội Nhà báo các tỉnh Bắc miền Trung và các cơ quan báo chí đã không ngừng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là việc học và làm theo phong cách làm báo của Người với tinh thần trách nhiệm tận tụy phục vụ nhân dân. Thông qua đó nhằm tạo các phong trào hành động thiết thực, tạo môi trường học tập, rèn luyện cho hội viên - nhà báo, từng bước giáo dục, nâng cao nhận thức và tình cảm, ý chí phấn đấu trở thành những hội viên điển hình làm theo lời Bác, có sức lan tỏa đến từng chi hội, từng hội viên- nhà báo thông qua nhiều cách làm hiệu quả, hình thức phong phú, sáng tạo. 

Từng chi hội nhà báo xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách báo chí của Bác phù hợp với đặc điểm hoạt động, tình hình cụ thể của từng cơ quan báo chí, gắn với những Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của từng chi hội; lồng ghép những nội dung liên quan đến tư tưởng, đạo đức, lối sống của hội viên với việc thực hiện các chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội X của Hội Nhà báo Việt Nam. Xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của hội viên và cán bộ hội các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu đơn vị trong việc học tập và làm theo Bác, thể hiện qua kết quả công việc, hiệu quả công tác, tác phong làm việc của từng tập thể, từng người. Tích cực hưởng ứng tham gia sáng tạo, quảng bá các tác phẩm báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.

Hữu Dũng
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất