Phú Riềng (Bình Phước): áp dụng giá trị lý luận và thực tiễn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ “Sửa đổi lối làm việc”
Đại diện Đảng ủy xã Long Bình phát biểu tại buổi tọa đàm

Ngày 31/10/2017, Huyện ủy Phú Riềng, tỉnh Bình Phước tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 70 năm ra đời tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ  tịch Hồ Chí Minh (10/1947 – 10/2017) với chủ đề “Giá trị lý luận và thực tiễn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay”. 

Chủ trì buổi tọa đàm đồng chí Trần Văn Lân -TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Dự buổi tọa đàm có các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện ủy, Bí thư các chi bộ trực thuộc, Thường trực Đảng ủy 10 xã trong toàn huyện. 

Với chủ đề “Giá trị lý luận và ý nghĩa thực tiễn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay”, buổi tọa đàm đã lắng nghe ý kiến của các cán bộ, đảng viên ở cơ sở; thảo luận, trao đổi những giá trị và ý nghĩa to lớn của tác phẩm, những kết quả đạt được và hạn chế, khuyết điểm; những cách làm hay, sáng tạo, những mô hình mới hiệu quả; đồng thời đưa ra các giải pháp, hiến kế giúp Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo sâu sát, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Tại buổi tọa đàm đã có 10 ý kiến phát biểu của các chi, Đảng bộ trực thuộc với các nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân, biểu hiện tập trung suy thoái đạo đức; Phong cách Hồ Chí Minh về việc đổi mới tác phong làm việc; Về nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng; Tư tưởng Hồ Chí Minh về bệnh quan liêu và xây dựng đạo đức cách mạng; Tư cách và đạo đức cách mạng; Về thực hành dân chủ trong lãnh đạo quản lý; Về công tác kỷ luật của Đảng; Về thực hành “cần, kiệm, liên chính, chí công vô tư”... Đây là những nội dung cơ bản, cốt lõi trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các ý kiến phát biểu tọa đàm đã phân tích những giá trị lý luận và thực tiễn và chỉ rõ những mặt tích cực, các mô hình hay trong tổ chức thực hiện của cấp ủy, những hạn chế và giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới.  

Đại diện Chi bộ Văn phòng Huyện ủy cho biết, thời gian qua, việc đổi mới tác phong làm việc theo tư tưởng Hồ Chí Minh đã được chi bộ quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tuy nhiên, phong cách viết một số văn bản còn dài, khó nhớ, khó thực hiện; tác phong làm việc chưa khoa học dẫn đến một số văn bản còn sai sót, chậm so với yêu cầu. Ở xã Long Bình, một số cán bộ, đảng viên còn thiếu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, sống xa dân, quan liêu, cửa quyền, làm trái quy định như: Làm hồ sơ, hộ khẩu sai quy định, không nhận nhiệm vụ khi được đề nghị luân chuyển công tác...

Đồng chí Lê Thị Liên, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Long Bình cho biết, thời gian qua, Đảng ủy xã yêu cầu từng tổ chức cơ sở đảng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; định kỳ lấy ý kiến nhận xét của nhân dân về tư cách, đạo đức của cán bộ, đảng viên...  
 
Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Văn Lân – TUV, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh:  Buổi tọa đàm kỷ niệm 70 năm ra đời tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo ở huyện nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá, soi, tự soi và tự sửa lại mình góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo niềm tin trong nhân dân.

Để những nội dung cốt lõi của tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” tiếp tục được lan tỏa góp phần cụ thể hóa triển khai Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các cấp ủy, chính quyền cần tổ chức tuyên truyền, triển khai sâu rộng tạo sức hấp dẫn bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nhận thức ngày càng sâu sắc những giá trị to lớn của tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” và những tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Làm sao để mỗi cán bộ, đảng viên cho dù trên bất kỳ cương vị công tác nào cũng không ngừng phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng, trau dồi phẩm chất đạo đức, tác phong, lối sống, lề lối làm việc; Tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà dư luận xã hội quan tâm, nhất là việc sửa chữa hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân sau triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); chú trọng nâng cao chất lượng hệ thống chính trị; Mỗi cơ quan, đơn vị cần quan tâm triển khai thực hiện tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính một cách chặt chẽ, thiết thực, phù hợp. Đưa việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính là một trong những tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên hàng năm. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, coi đây là công việc thường xuyên; phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả; biểu dương khen thưởng những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị; Thực hiện phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm tại cơ quan, đơn vị. 

Anh Đức
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất