Phú Yên: Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội

Tầm quan trọng của công tác này đã được khẳng định trong nhiều văn kiện của Đảng, nhất là Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội.
Tại tỉnh Phú Yên, công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội luôn được cấp ủy các cấp quan tâm, chỉ đạo thực hiện, từng bước đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Tuy nhiên, công tác dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên vẫn còn một số hạn chế như việc nghiên cứu, điều tra, nắm bắt, phản ánh, báo cáo những thông tin nóng, nổi cộm, gây bức xúc, mới phát sinh ở ngành, địa phương, đơn vị… có lúc còn hạn chế, chưa kịp thời, thậm chí không được phản ánh; nội dung thông tin dư luận xã hội còn hạn chế về tính đa dạng, toàn diện; chất lượng thông tin phản ánh chưa cao, có lúc chưa khách quan; chất lượng hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội ở một số địa phương, đơn vị còn hạn chế…

Với ý nghĩa trên, ngày 07/12/2017, tại thành phố Tuy Hòa, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dư luận xã hội năm 2017. Có hơn 200 đại biểu được mời tham dự là lãnh đạo ban tuyên giáo các huyện, thị, thành phố và đảng ủy trực thuộc, cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh, cấp huyện,… Các đại biểu đã được các báo cáo viên của Viện nghiên cứu Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt nội dung: Một số vấn đề chung về công tác nghiên cứu dư luận xã hội; xử lý “điểm nóng” ở cơ sở; phương pháp nắm bắt và điều tra dư luận xã hội; xây dựng và tổ chức hoạt động đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Văn Phương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên đánh giá cao sự quan tâm của các báo cáo viên của Viện nghiên cứu Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương và tinh thần học tập của các đại biểu, học viên tham dự. Đồng chí mong rằng, trên cơ sở kiến thức cơ bản thu được về kỹ năng, nghiệp vụ công tác dư luận xã hội, các đại biểu, học viên tích cực chủ động tham mưu cho cấp ủy, cơ quan đơn vị địa phương của mình thực hiện có hiệu quả hơn Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội.

Võ Lum

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất