Trà Vinh: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý
Hội nghị giảng viên chuyên trách và kiêm chức Trung tâm BDCT huyện Cầu Kè

Trường chính trị tỉnh hiện có 7 hội trường, phòng học, và đang xây dựng khu hội trường sức chứa 460 chỗ ngồi và khu hiệu bộ, dự kiến hoàn thành cuối năm 2018. Tất cả Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện đều được trang bị thiết bị, công cụ hỗ trợ cho giảng dạy và học tập. Việc cấp kinh phí cho hoạt động, đào tạo và thực hiện chế độ, chính sách đối với giảng viên, học viên tại Trường Chính trị tỉnh và Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố được quan tâm thực hiện theo quy định hiện hành và phù hợp với điều kiện ngân sách của địa phương.

Theo chỉ đạo của Tỉnh uỷ, các năm qua, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để rà soát, thống nhất tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị theo tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý từ tỉnh đến cấp xã. Đội ngũ cán bộ, viên chức, giảng viên trong hệ thống trường chính trị trong tỉnh đều được củng cố, nâng chất từng năm. Hiện tại đội ngũ viên chức, giảng viên của Trường chính trị tỉnh hiện có 51 người và 19 giảng viên thỉnh giảng là lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, có trình độ chuyên môn từ đại học đến tiến sĩ, trình độ lý luận chính trị từ trung cấp đến cao cấp. Các Trung tâm bồi dưỡng chính trị có 31 giảng viên chuyên trách, 119 giảng viên kiêm chức, có trình độ chuyên môn và chính trị đảm bảo tiêu chuẩn.

Nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý tại Trường Chính trị tỉnh và Trung tâm bồi dưỡng chính trị được quan tâm đổi mới theo hướng vừa đảm bảo hướng dẫn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng thời bổ sung, cập nhật Nghị quyết Đại hội XI, XII của Đảng, liên hệ những vấn đề, thông tin, số liệu của tỉnh, địa phương, đơn vị trong tỉnh. Phương pháp giảng dạy cũng được đổi mới theo hướng tăng tính tương tác giữa thầy và trò như đối thoại, làm việc nhóm, phỏng vấn v.v… Công tác dự giờ, thao giảng, lấy ý kiến phản hồi từ học viên để đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên được thực hiện ngày càng chặt chẽ. Công tác đánh giá, kiểm tra chất lượng học tập của học viên được đổi mới theo hướng khách quan, thực chất, phù hợp từng loại chương trình; trong đó, áp dụng hình thức thi trắc nghiệm, vấn đáp, xử lý tình huống mức độ ngày càng nhiều.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cũng chỉ đạo các Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành lập Hội đồng sư phạm giáo dục lý luận chính trị để thẩm định giáo án và dự giờ các giảng viên chuyên trách và kiêm chức; ban hành Tiêu chí đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; phối hợp Học viện Báo chí và Tuyên truyền mở 02 lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho 134 giảng viên, báo cáo viên của các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, Trường Chính trị tỉnh, Trường Đại học Trà Vinh và Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh v.v…

Từ năm 2014 đến tháng 8 năm 2017, có 2.330 cán bộ, đảng viên được học Trung cấp lý luận chính trị, 514 đồng chí học cao cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh; có 2.594 cán bộ, đảng viên cơ sở học Sơ cấp lý luận chính trị tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố. Qua khảo sát, đánh giá, trình độ nhận thức của cán bộ, đảng viên sau đào tạo, bồi dưỡng được nâng lên, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt hơn, trách nhiệm và sáng tạo hơn trong thực hiện nhiệm vụ, chất lượng công việc nâng cao hơn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Trong thời gian tới, Tỉnh uỷ chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị gắn với việc tranh thủ các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu công tác giảng dạy và học tập lý luận chính trị tại Trường Chính trị và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố. Các cấp ủy, các ngành quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, gắn việc xây dựng quy hoạch cán bộ với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh quy hoạch được phê duyệt. Hàng năm, rà soát trình độ lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên, lựa chọn cán bộ đi đào tạo đúng đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, tránh tràn lan, gây tốn kém, lãng phí.

Đồng thời, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động của Trường Chính trị, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố đúng theo chức năng, quy định, bảo đảm chỉ tiêu biên chế và chất lượng. Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Xây dựng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn, có phương pháp giảng dạy phù hợp và tâm huyết với nghề. Cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần tự học, tự rèn luyện, nghiên cứu lý luận, gắn lý luận với thực tiễn. Theo dõi, đánh giá về kết quả đào tạo, bồi dưỡng, kết quả học tập, về hiệu quả sử dụng và trưởng thành của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sau khi được đào tạo, bồi dưỡng để có cơ sở điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch và bố trí, sử dụng cán bộ trong thực tế.

Nguyễn Dũ

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất