Vĩnh Long: Mừng Đảng – Mừng Xuân Mậu Tuất 2018 gắn với kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Theo đó, trong tháng 2-2018, các cấp, các ngành và lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn tỉnh cần tập trung nội dung trọng tâm là kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam gắn chặt với Mừng Xuân Mậu Tuất 2018 và kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Trong tuyên truyền, cần khẳng định sứ mệnh lịch sử, truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, nêu bật những thắng lợi vĩ đại và bài học kinh nghiệm của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng 88 năm qua, đặc biệt là trong hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, gắn với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng và Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Đồng thời, cũng khẳng định và làm rõ thắng lợi to lớn, có ý nghĩa quyết định của Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự mưu trí, sáng tạo và tinh thần chiến đấu anh dũng, sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của quân và dân ta; đặc biệt là sự đóng góp to lớn về sức người, sức của của nhân dân và các lực lượng cách mạng miền Nam.

Về những nội dung đã được lãnh đạo huyện Mang Thít, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Công an tỉnh, Công ty TNHH cung ứng nhân lực và TMQT Sao Việt Chi nhánh Vĩnh Long triển khai tại hội nghị, như: tình hình phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng, quốc phòng, an ninh huyện Mang Thít năm 2017, định hướng năm 2018; tổng quan tình hình kinh tế, chính trị, an ninh thế giới, khu vực và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước 2017, dự báo tình hình thế giới và phương hướng, nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2018; hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2018; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cả nước và của tỉnh năm 2017, dự báo tình hình và phương hướng, nhiệm vụ 2018 và thông tin về việc tuyển lao động Việt Nam làm việc tại Nhật Bản, … cần phải được gắn kết tuyên truyền với những hoạt động Mừng Đảng – Mừng Xuân trong nội bộ và phổ biến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân.

Ngoài ra, đồng chí Nguyễn Bách Khoa còn lưu ý tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, bảo đảm quốc phòng – an ninh của đất nước và địa phương, Chỉ thị 16-CT/TU của Tỉnh ủy Vĩnh Long về lãnh đạo tổ chức tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, thực hiện thật tốt các chính sách bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, nhất là đối với người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, công nhân các khu công nghiệp,...

Quang Chiến

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất