• Nâng cao chất lượng nghiên cứu và giáo dục lý luận chính trị

  Nâng cao chất lượng nghiên cứu và giáo dục lý luận chính trị

  (TG)-Tiếp tục làm rõ hơn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác nghiên cứu và giáo dục lý luận chính trị (GDLLCT) trong bối cảnh hiện nay. Qua đó, tiếp tục củng cố, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội bức xúc; kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

 • Đổi mới công tác tuyên truyền ở trường Sỹ quan Lục quân 2

  Đổi mới công tác tuyên truyền ở trường Sỹ quan Lục quân 2

  (TG)-Công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” thời gian qua ở Trường Sĩ quan Lục quân 2 đã phát triển mạnh mẽ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Nhà trường vững mạnh toàn diện; đồng thời thể hiện nét đẹp truyền thống “Trung dũng, sáng tạo, đoàn kết, kỉ luật, dạy tốt, học giỏi” của Nhà trường Anh hùng, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giáo dục - đào tạo của quân đội và đất nước trong thời kì mới. 

 • Nâng cao chất lượng, hiệu quả phê bình văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

  Nâng cao chất lượng, hiệu quả phê bình văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

  Phê bình văn học, nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng nhưng cũng rất phức tạp và nhạy cảm trong đời sống văn hóa, có tác động không nhỏ tới đời sống tinh thần của xã hội. Vì vậy, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phê bình văn học, nghệ thuật là yêu cầu bức thiết đang được đặt ra đối với nền văn học và văn hóa nước ta.

 • Tăng cường sự phối hợp giữa cơ sở đào tạo cao cấp lý luận chính trị và cơ quan quản lý cán bộ

  Tăng cường sự phối hợp giữa cơ sở đào tạo cao cấp lý luận chính trị và cơ quan quản lý cán bộ

  Mối quan hệ giữa cơ sở đào tạo và cơ quan cử cán bộ đi học được duy trì trong hầu hết các khâu của quá trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị, đạt nhiều kết quả. Bên cạnh đó vẫn tồn tại một số hạn chế, bất cập cần khắc phục. Các giải pháp cụ thể là: thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương; xây dựng quy chế phối hợp giữa các đơn vị; tổ chức kiểm tra nền nếp học tập, duy trì liên hệ giữa cơ sở đào tạo và cơ quan cử cán bộ đi học; đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy và cách thức quản lý.

 • Phát huy vai trò và trách nhiệm của toàn xã hội trong việc minh bạch hoá thông tin

  Phát huy vai trò và trách nhiệm của toàn xã hội trong việc minh bạch hoá thông tin

  (TG) - Thế giới đang tiến vào kỷ nguyên số lại được chắp cánh bởi cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0. Chất liệu quan trọng hàng đầu của kỷ nguyên số là thông tin. Ai nắm bắt và xử lý tốt càng nhiều thông tin thì sẽ càng thành công trong mục tiêu cần đạt tới. Thông tin hiện nay trên toàn thế giới đang phát triển, lan tỏa trong điều kiện các phương tiện kỹ thuật ngày càng hiện đại. Chưa bao giờ như bây giờ, những chính khách ở giữa Pari hoa lệ với những người đang câu cá ở Thái Bình Dương cùng xem hoặc cùng nghe về những thông tin đang diễn ra trên thế giới.

 • Tiếp tục phát huy ưu thế công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới

  Tiếp tục phát huy ưu thế công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới

  (TG) - Có quan điểm cho rằng, trong thời đại cách mạng công nghiệp thì công tác tuyên truyền miệng đã hết thời! Điều đó có đúng trong thực tế không? Câu trả lời chắc chắn là không đúng.

 • Tuyên truyền miệng: Những yếu tố cần và đủ

  Tuyên truyền miệng: Những yếu tố cần và đủ

  (TG) - Công việc của người tuyên truyền miệng đòi hỏi phải hội tụ ba yếu tố: Tâm huyết - Vốn sống - Năng khiếu. Người có tâm huyết với nghề, nhưng thiếu vốn kiến thức, thiếu vốn sống và kinh nghiệm… thì chẳng có gì để nói. Người có vốn kiến thức rộng, nhưng không có tâm huyết sẽ không có động lực, có nghĩa là không có “lửa” để “truyền lửa”. Tuy có tâm huyết, có “nguồn vốn” nhưng nếu thiếu năng khiếu thì cũng hạn chế đến kết quả công tác tuyên truyền miệng. 

 • Đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị ở các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  Đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị ở các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  (TG)- Một trong những phương pháp đổi mới là giảm thời gian thuyết trình của giảng viên, dành thời gian cho học viên cho trao đổi, thảo luận.  

 • Bài học trong xử lý điểm nóng ở Bình Thuận

  Bài học trong xử lý điểm nóng ở Bình Thuận

  (TG) -Trong hai ngày 10 và 11-6 vừa qua, tại tỉnh Bình Thuận, hàng trăm người thiếu hiểu biết do bị một số đối tượng quá khích kích động đã tụ tập, gây rối, làm mất an ninh trật tự. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tình hình nhanh chóng được giải quyết.Qua vụ việc này, ngành Tuyên giáo Bình Thuận đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm trong phòng ngừa và xử lý “điểm nóng”.

 • Bình Định: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng

  Bình Định: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng

  (TG)-Công tác tuyên truyền đóng vai trò rất quan trọng trong giáo dục, bồi đắp tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời là vũ khí sắc bén đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo nên sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn xã hội. 

 • Vài suy nghĩ về đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)

  Vài suy nghĩ về đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)

  (TG) - Thời gian qua, công tác tuyên truyền về Chỉ thị 05-CT/TW, cũng như về Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được quan tâm thực hiện ở mọi cấp, mọi ngành, mọi địa phương trên cả nước và đã đạt được nhiều kết quả cụ thể, thuyết phục.

 • Đổi mới xuất bản sách lý luận chính trị gắn với yêu cầu thực tiễn

  Đổi mới xuất bản sách lý luận chính trị gắn với yêu cầu thực tiễn

  (TG) - Những năm qua, công tác xuất bản, phát hành sách lý luận chính trị đã có bước chuyển biến tích cực. Nội dung, hình thức, cơ cấu, thể loại của sách lý luận chính trị ngày càng phong phú và đa dạng.

 • Không nên tích hợp các môn Mác - Lênin

  Không nên tích hợp các môn Mác - Lênin

  (TG) - Nghiên cứu khoa học và nghiên cứu thực tế nếu được thực hiện đồng thời sẽ nâng cao năng lực giảng dạy cho giảng viên và bảo đảm nguyên tắc: thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong hoạt động giảng dạy tại hệ thống các trường chính trị hiện nay

 • Đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh

  Đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh

  Bài viết luận giải về tính cần thiết của việc đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; chỉ ra một số đặc thù của đội ngũ học viên học cao cấp lý luận chính trị là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh; làm rõ những khó khăn, bất cập đang đặt ra trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh hiện nay.

 • Báo chí điều tra - thử thách và trách nhiệm xã hội

  Báo chí điều tra - thử thách và trách nhiệm xã hội

  Báo chí điều tra là lĩnh vực hấp dẫn đối với cả phóng viên và độc giả. Nhưng với người cầm bút viết ở lĩnh vực này đòi hỏi phải có bản lĩnh và trách nhiệm xã hội cao. Mỗi nhà báo điều tra phải có đam mê, bản lĩnh và cái tâm trong sáng.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất