Tác phẩm “Đạo đức cách mạng” với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tác phẩm “Đạo đức cách mạng” với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

(TG) - Tác phẩm “Đạo đức cách mạng”(1) của Chủ tịch Hồ Chí Minh (bút danh Trần Lực) đăng trên Tạp chí Học tập (nay là Tạp chí Cộng sản) tháng 12-1958 là một trong hơn 60 bài viết của Người có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Liên kết website

Mới nhất