Ứng xử trên mạng xã hội - Góc nhìn từ truyền thông

Ứng xử trên mạng xã hội - Góc nhìn từ truyền thông

(TG) - Thực hiện Nghị quyết số 55/2017/QH14 ngày 24-11-2017 của Quốc hội khoá XIV, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiến hành xây dựng Dự thảo “Bộ quy tắc ứng xử cho các nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng mạng xã hội, hướng tới xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn tại Việt Nam” (Bộ quy tắc). Việc cần thiết ban hành Bộ quy tắc này là điều không phải bàn cãi, tuy nhiên làm thế nào để...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Liên kết website

Mới nhất