Bắc Giang: Điểm nhấn trong công tác khoa giáo
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đỗ Đức Hà phát biểu tại hội nghị

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC BIÊN SOẠN LỊCH SỬ ĐẢNG

Nhận thức sâu sắc rằng công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng là một trong những hoạt động quan trọng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đảng, công tác lịch sử Đảng được các cấp ủy trên địa bàn tỉnh Bắc Giang quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt nhiều kết quả quan trọng. Thông qua đó, tuyên truyền, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng ý chí và tình cảm cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; góp phần đấu tranh có hiệu quả chống lại các luận điệu sai trái và âm mưu của các thế lực thù địch chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân ta kiên định phấn đấu để xây dựng; chủ động phòng và chống, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Để việc nghiên cứu, biên soạn cũng như bổ sung, tái bản sách lịch sử nói chung, lịch sử Đảng nói riêng bảo đảm chất lượng, hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đều tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ tuyên giáo các cấp; chú trọng trang bị kỹ năng chuyên môn cho đội ngũ nghiên cứu, tuyên truyền giáo dục lịch sử. Các địa phương, xã, thị trấn cũng tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 28/8/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX về “Tăng cường nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam” và quán triệt, triển khai các chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/1/2018 về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng Kế hoạch, Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Biên tập, Tổ sưu tầm khai thác tư liệu, biên soạn cuốn sách “Những tập thể và cá nhân anh hùng tỉnh Bắc Giang thời kỳ từ năm 2004 đến nay”.

Ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở biên soạn lịch sử Đảng bộ cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống, góp phần vào việc tổng kết thực tiễn địa phương qua các thời kỳ lịch sử dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nhiều địa phương, đơn vị xây dựng đề tài, biên soạn, xuất bản sách, kỷ yếu lịch sử có ý nghĩa giá trị lịch sử sâu sắc. Thông qua đó, góp phần quan trọng vào công tác giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào về Đảng, về đất nước, quê hương trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Cụ thể, Huyện ủy Lạng Giang đã tham mưu xây dựng kế hoạch biên tập và xuất bản sách Lịch sử Đảng bộ huyện Lạng Giang giai đoạn 1930- 2020. Huyện ủy Việt Yên: tham mưu biên soạn, biên tập cuốn sách “Lịch sử các kỳ Đại hội Đảng bộ huyện Việt Yên giai đoạn 1946-2020”. Huyện ủy Lục Ngạn tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Nghị quyết về tái bản cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 2010-2020. Huyện ủy Lục Nam phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo đưa nội dung lịch sử huyện vào giảng dạy tại 19 cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện. Huyện ủy Hiệp Hòa tiếp tục biên tập, biên soạn, xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện qua các kỳ Đại hội.

Huyện ủy Yên Thế đã quan tâm chỉ đạo sâu sát, thường xuyên đối với công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương, kỷ yếu cơ quan, đơn vị và đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục tới đông đảo cán bộ, đảng viên, học sinh và nhân dân. Đến nay, Huyện ủy đã xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1930 - 2015 (tái bản, bổ sung); đã có 21/21 đảng bộ xã, thị trấn, Đảng bộ Quân sự, Công an huyện và các Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Bệnh viện Đa khoa huyện đã hoàn thành việc xuất bản cuốn lịch sử đảng bộ, kỷ yếu cơ quan, đơn vị...   

Cán bộ, đảng viên xã Tự Lạn, huyện Việt Yên nghiên cứu lịch sử Đảng bộ địa phương

Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục nghiên cứu Đề tài “Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ Công an tỉnh Bắc Giang (1945-2015)”; nghiệm thu Đề tài “Biên niên sự kiện lịch sử Phòng Công tác Chính trị (1945-2015)”, “Biên niên sự kiện lịch sử Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (1945-2015)”, “Biên niên sự kiện lịch sử Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (1945-2015)”. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang hoàn thiện cuốn Kỷ yếu “Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Bắc Giang 10 năm xây dựng và phát triển” và cuốn sách “Báo chí đồng hành cùng Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang”...

Trên cơ sở thành quả của nghiên cứu, biên soạn, xuất bản các công trình lịch sử, các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng thông qua việc đưa nội dung lịch sử địa phương vào giảng dạy trong các Trường Chính trị, Trung tâm bồi dưỡng chính trị, các trường đại học, cao đẳng và trường trung học phổ thông, trung học cơ sở.

Hiện nay, nội dung về lịch sử Đảng bộ tỉnh, về vùng đất và con người Bắc Giang đã được đưa vào chương trình giảng dạy ở các lớp trung cấp lý luận chính trị; các lớp trong Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự. 100% các trường THPT, THCS và Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Dạy nghề trên địa bàn tỉnh gắn giảng dạy lịch sử địa phương với các tiết học ngoại khóa.

Ở huyện Lạng Giang, việc giáo dục lịch sử địa phương được Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đưa vào giảng dạy từ 3-5 tiết cho học viên các lớp: Trung cấp, sơ cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng đảng viên mới và lớp nhận thức về Đảng. Ngoài ra, một số cấp ủy cơ sở lồng ghép phổ biến lịch sử địa phương vào những buổi nói chuyện truyền thống; hội thi báo cáo viên, dân vận khéo...

CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Từ đầu năm 2019 đến nay, công tác lý luận chính trị được các cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang quan tâm chỉ đạo thực hiện, đạt nhiều kết quả tích cực. Ban tuyên giáo các cấp tích cực tham mưu tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 27/1/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả, công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trong tình hình mới”; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về “Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”. Đồng thời, tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai tới 100% tổ chức đảng, đảng viên học tập, nghiên cứu, thực hiện nội dung cuốn Sổ tay “Các quy định của Đảng về nêu gương đối với cán bộ, đảng viên và những điều đảng viên không được làm”.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho 209 đồng chí cán bộ tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở, chương trình cập nhật nhiều nội dung mới, thiết thực, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Nội dung tập huấn tập trung vào các vấn đề sau: 1) Cung cấp thông tin báo chí và xử lý sự cố truyền thông trong tình hình hiện nay; 2) Công tác lịch sử Đảng; 3) Các phương pháp nghiên cứu, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội và phương pháp xử lý tình huống trong công tác tư tưởng, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác tư tưởng; 4) Công tác phòng chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; đấu tranh trên mạng internet. Kết quả cho thấy, việc học tập lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đã có những chuyển biến tích cực, nâng cao được trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ...; số lượng các lớp được mở đạt chất lượng và yêu cầu kế hoạch đề ra.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận “Các quan niệm xã hội hiện nay về “Chân, Thiện, Mỹ”, về “Đức và Tài”; khuyến nghị các giải pháp thúc đẩy phát triển các giá trị tích cực và ngăn chặn những xu thế tiêu cực trong đời sống xã hội hiện nay” ở tỉnh Bắc Giang...

Cụ thể, từ đầu năm 2019 đến nay, ban tuyên giáo các các cấp, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố đã phối hợp xây dựng kế hoạch, tổ chức được 159 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 21.000 lượt học viên. Đồng thời, phối hợp quản lý và duy trì tốt các lớp liên kết đào tạo với các trường đại học trên địa bàn tỉnh. Một số đơn vị quan tâm tổ chức bồi dưỡng kết nạp Đảng cho quần chúng là những thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ...

Việc bố trí sắp xếp chức danh trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện bước đầu mang lại hiệu quả, tạo thuận lợi trong quản lý và đổi mới phương pháp bồi dưỡng chính trị cho cán bộ, đảng viên cấp cơ sở.

Nhiều đơn vị chú trọng tổng kết thực tiễn, mở các lớp bồi dưỡng chuyên đề lý luận chính trị, tổ chức cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên...

Cụ thể, Đảng ủy các cơ quan tỉnh đã phối hợp tổ chức mở 4 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị. Thành phố Bắc Giang tổ chức Hội nghị tập huấn và triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2019 cho 225 đồng chí. Huyện Lục Ngạn mở 1 lớp bồi dưỡng chuyên đề về “Hội nhập quốc tế”, “Dân tộc và chính sách dân tộc” cho 89 cán bộ cơ sở. Huyện Lạng Giang tổ chức Hội thảo chuyên đề “Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trên địa bàn”. Huyện Việt Yên đã mở lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đảng viên ở cơ sở (đối tượng 5); tổ chức Hội thảo “Thực trạng và giải pháp ngăn ngừa, hạn chế những hành vi, vi phạm pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn huyện”.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức 2 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 227 đồng chí. Tháng 4/2019, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. Trong khóa học, các học viên đã được nghe giảng 10 chuyên đề theo quy định về chương trình học tập lý luận chính trị cho đảng viên mới của Ban Tuyên giáo Trung ương, gồm những kiến thức lý luận cơ bản cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng; xây dựng Đảng về đạo đức; các nội dung phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam,v.v.. Kết thúc lớp bồi dưỡng, đã có 97 học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới; trong đó, có 9 học viên đạt kết quả xuất sắc, 67 học viên đạt kết quả khá, giỏi.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Nguyễn Thế Hội trao Giấy chứng nhận cho các học viên có thành tích xuất sắc
 

Huyện Tân Yên đã tổ chức tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận đối với công tác xây dựng Đảng trên địa bàn huyện Tân Yên từ nay đến năm 2020; tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở năm 2019 bằng hình thức trực tuyến với 25 điểm cầu.

Ngày 11/1/2019,Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang tổ chức hội thảo khoa học “Quan niệm xã hội hiện nay về “Chân - Thiện - Mỹ”, “Đức - Tài”, những vấn đề đặt ra trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở địa phương trong thời gian tới”, với 11 ý kiến thảo luận sâu xung quanh các vấn đề nêu trên. Các tham luận tại hội thảo cũng đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm củng cố giá trị chân, thiện, mỹ; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức và tài trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Các giải pháp tập trung vào các vấn đề: Cần phải tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, đổi mới tư duy nhận thức về quản lý cán bộ trong thời kỳ mới; thường xuyên phổ biến và quán triệt nghiêm túc đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên; xây dựng cơ chế quản lý chặt chẽ đảng viên, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong giám sát cấp ủy và cán bộ, đảng viên...  

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Yếu tố Đức và Tài trong công tác cán bộ ở tỉnh Bắc Giang hiện nay” ngày 2/4/2019. Hơn 10 tham luận trực tiếp tại hội thảo và các tham luận bằng văn bản của đại biểu gửi đến hội thảo đều tập trung nêu rõ những vấn đề cơ sở lý luận và thực tiễn, kết quả, hạn chế, nguyên nhân và yêu cầu đặt ra trong công tác cán bộ; nhất là vấn đề đức - tài của đội ngũ cán bộ trong Đảng bộ tỉnh hiện nay...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, công tác tham mưu trong việc giúp cấp ủy triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh uỷ về công tác khoa giáo nói chung, công tác giáo dục lý luận chính trị, lịch sử Đảng nói riêng vẫn còn chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao. Việc triển khai, kiểm tra, khảo sát, đánh giá, đôn đốc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác khoa giáo chưa thường xuyên…

Do đó, trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo ban tuyên giáo các cấp, các cấp ủy cơ sở quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử Đảng; chú trọng kiểm tra, đôn đốc, thẩm định các sự kiện để nâng cao chất lượng biên soạn các công trình lịch sử của địa phương nói chung, lịch sử Đảng nói riêng. Đối với các địa phương tiến hành bổ sung, tái bản các công trình lịch sử, lịch sử Đảng bộ cần phải quan tâm, làm tốt việc lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cán bộ chủ chốt ở cơ sở, các nhân chứng lịch sử để các ấn phẩm lịch sử thực sự là sự kết tinh trí tuệ của tập thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời, hạn chế thấp nhất những sai sót về sự kiện, nhân vật...

Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tích cực tham mưu chỉ đạo biên tập, biên soạn sách lịch sử, kỷ yếu lịch sử kịp thời chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025. Chỉ đạo thực hiện tốt việc ghi nhật ký sự kiện lịch sử, công tác thẩm định và biên soạn, giáo dục lịch sử đảng bộ ở các địa phương, đơn vị, trường học, trong lực lượng vũ trang. Chú trọng và nâng cao chất lượng công tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng bộ, lịch sử địa phương, truyền thống văn hóa cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Thạch Văn Chung

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất