Chưa phát huy hết tác dụng, sáng tạo trong tuyên truyền học và làm theo Bác
Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Ngày 26/3, tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05) Cụm các tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Nam.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy; lãnh đạo Ban Tuyên giáo và cán bộ chuyên trách việc thực hiện Chỉ thị 05 của 22 tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Nam.

HỌC TẬP TRỰC TUYẾN KẾT HỢP VỚI CÁC HÌNH THỨC PHONG PHÚ

Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 cũng như các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đều khẳng định: Việc tổ chức học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm được hầu hết các địa phương sử dụng hình thức trực tuyến từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc. Trên cơ sở đó, các cấp uỷ, tổ chức đảng triển khai, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền trong nhân dân với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viện Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày Báo cáo sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05 của các tỉnh ủy, thành ủy Cụm phía Nam

Qua học tập, các cấp ủy đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu không suy thoái, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gửi đến chi bộ thẩm định, theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện.

Trong sinh hoạt chuyên đề, hầu hết các chi bộ chú trọng phát huy tinh thần dân chủ, tự phê bình và phê bình để mỗi đảng viên thẳng thắn bày tỏ quan điểm, ý kiến của mình. Nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm về tư tưởng, đạo đức, lối sống đã được đưa ra thảo luận, bàn biện pháp khắc phục.

XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, LỰA CHỌN VẤN ĐỀ ĐỘT PHÁ

3 năm qua, các cấp uỷ, cơ quan, đơn vị thuộc các tỉnh, thành phố Cụm phía Nam đã tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai Chỉ thị 05 gắn với việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện hàng năm của cấp uỷ; xác định nhiệm vụ trọng tâm, lựa chọn những vấn đề đột phá. Đồng thời lựa chọn những vấn đề còn hạn chế liên quan đến tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, đạo đức công vụ, cải cách hành chính, tác phong, lề lối làm việc, đoàn kết nội bộ, sự nêu gương của cán bộ, đảng viên... để tập trung giải quyết; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân và quy định rõ lộ trình thực hiện.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước Trần Tuyết Minh trao đổi tại Hội nghị

Đa số cán bộ, đảng viên có chuyển biến tích cực trong ý thức và hành động; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, kỷ luật, kỷ cương; trách nhiệm, tận tụy với công việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Năm 2018, Đồng Tháp chọn đột phá: “Mở lòng kết nối xây nguồn lực - Khơi nguồn khởi nghiệp dựng tương lai” và xây dựng Đảng là “Kỷ cương và trách nhiệm”; Bình Phước chọn trọng tâm “công tác xây dựng Đảng”; Đồng Nai gắn với cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên; Long An xây dựng nghị quyết chuyên đề về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách công tác, lề lối làm việc; nâng cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm; An Giang tập trung giải quyết, xử lý có hiệu quả các vấn đề bức xúc được dư luận quan tâm, như: giải tỏa đền bù đất đai, khai thác khoáng sản, vệ sinh môi trường, giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, sắp xếp tổ chức bộ máy, tăng cường kỷ luật, kỷ cương...

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình được các cấp uỷ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Trong đợt kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm, cấp ủy các cấp đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng tiến độ và chất lượng; Ban Thường vụ cấp ủy cấp trên đã chủ động gợi ý kiểm điểm đối với những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Từ đó, công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình từng bước thực chất hơn; nhiều nơi đã chú trọng khâu nhận diện và xác định rõ những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; trong kiểm điểm đã từng bước khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, nhiều đảng viên đã thể hiện sự kiên quyết trong bảo vệ cái đúng, quyết liệt đấu tranh với cái sai; đa số tập thể, cá nhân đã bám sát thực hiện tốt kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai  chia sẻ những kết quả và kinh nghiệm thực hiện Chỉ thị 05 của địa phương

TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC, ĐỀ CAO TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG

Các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học của nhiều địa phương các tỉnh, thành phố Cụm phía Nam đã lồng ghép, tích hợp giảng dạy về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua bộ sách "Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh" trong các môn học: Đạo đức, Giáo dục công dân, Lịch sử, Văn học... Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, văn nghệ, kể chuyện, các cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh và nâng cao nhận thức của giáo viên trong học tập và làm theo gương Bác.

Các trường chính trị tỉnh và trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện đưa nội dung học tập chuyên đề hàng năm vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, đảng viên…

Các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức triển khai thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; đồng thời tiếp tục thực hiện tốt Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Qua đó, hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu nêu cao ý thức gương mẫu bằng những hành động thiết thực, cụ thể; khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII. Nhiều cơ quan, đơn vị xây dựng đường dây nóng thông qua các số điện thoại của lãnh đạo, cán bộ để người dân phản ánh thông tin mang tính bức xúc và giải quyết kịp thời.

Bên cạnh đó, các cơ quan hành chính, quản lý nhà nước quan tâm rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện, tổ chức thực hiện các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức theo Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo hướng phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân…

TẠO HIỆU ỨNG LAN TỎA TỪ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, BIỂU DƯƠNG, KHEN THƯỞNG

Cấp ủy đã chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú như: Tổ chức các cuộc thi; sân khấu hoá các tác phẩm văn học-nghệ thuật viết về Bác; sinh hoạt chuyên đề về Bác trong các tổ chức chính trị - xã hội. Cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên tuyên truyền, đăng tải các bài viết, phóng sự về gương “người tốt, việc tốt”; những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai...  hằng năm đều xuất bản sách gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; các tỉnh như Bình Thuận, Long An, Kiên Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Phước, Sóc Trăng... hằng năm đều tổ chức hội nghị biểu dương các điển hình tiêu biểu trong việc học Bác; Bến Tre thành lập và duy trì hoạt động của 21 câu lạc bộ gương điển hình trong học Bác, có quy chế hoạt động cụ thể để tạo hiệu ứng xã hội.

Sau thành công của Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2018 của Trung ương với 48 tác giả, tác phẩm khu vực phía Nam được trao giải, các tỉnh, thành phố thuộc Cụm phía Nam tiếp tục tuyên truyền, phát động Giải thưởng giai đoạn 2018 - 2020, để qua đó góp phần phát hiện được nhiều hơn các tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, tạo sức lan tỏa sâu rộng hơn trong xã hội.

Đồng chí Thân Thị Thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh phát biểu

Các địa phương đều thể hiện tinh thần trách nhiệm trong khâu xem xét, lựa chọn các tập thể, cá nhân tham gia triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, tham gia giao lưu điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của khu vực phía Nam và toàn quốc hằng năm và dự Lễ kỷ niệm "70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc" toàn quốc.

6 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2019 VÀ NĂM 2020

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng đồng tình với những nhận định trong báo cáo sơ kết cũng như ý kiến trao đổi của các đại biểu, đó là: bên cạnh những kết quả quan trọng đạt được qua 3 năm  thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, cũng còn bộc lộ nhiều hạn chế, như: trách nhiệm nêu gương của không ít người đứng đầu, cán bộ chủ chốt chưa cao; chưa phát huy hết tác dụng, sáng tạo trong tuyên truyền học và làm theo Bác; việc tổ chức thực hiện ở không ít địa phương còn mang tính hình thức, chưa tự giác, chưa tạo ra bước chuyển...

Nguyên nhân do một số cấp uỷ chỉ đạo thiếu sâu sát, chưa xác định rõ nội dung trọng tâm cần thực hiện; chưa tập trung chỉ đạo triển khai thành việc làm, hành động cụ thể tạo sự nhất quán trong “học tập” và “làm theo”; công tác kiểm tra, giám sát ở một số địa phương, đơn vị chưa thường xuyên…

“Tuyên truyền chưa sáng tạo, chưa phát huy hết tác dụng. Xây ở nhiều nơi chưa gắn liền với chống. Nhiều nơi còn nể nang, né tránh trước những sai phạm ở cấp mình. Nhiều việc còn đợi cấp trên tham gia chỉ đạo”, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương trao đổi với đại biểu trong giờ giải lao

Theo đồng chí Võ Văn Thưởng, trong 3 năm qua, từ thực tiễn triển khai thực hiện Chỉ thị 05, chúng ta rút ra được một số kinh nghiệm quý, trong đó, kinh nghiệm lớn nhất là phải triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, quyết tâm kiên trì, huy động rộng rãi các lực lượng...

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 sẽ góp phần đấu tranh đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và những tiêu cực; tạo động lực để nhiều cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao...

Trong những vấn đề cần lưu ý, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò trách nhiệm của công tác tuyên truyền.

“Tuyên truyền cần sáng tạo hơn, sinh động hơn. Thời gian qua, nhiều tin, bài, tuyến bài về người tốt việc tốt vẫn còn ít hơn so với các thông tin về sai phạm, tiêu cực, diễn ra ở cả Trung ương và địa phương”, đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý.

Đồng chí Võ Văn Thưởng trò chuyện với phóng viên tác nghiệp tại Hội nghị

Trong những nhiệm vụ trong tâm của công tác tuyên truyền năm 2019, cần chú trọng tính liên tục, sinh động khi tuyên truyền về “dấu mốc” 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tích cực thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ của các địa phương, đơn vị, chuẩn bị tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII...

Từ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo và kiến nghị, đề xuất của đại diện các địa phương nêu lên tại Hội nghị; trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 và 2020, đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý một số “đầu việc” cơ bản cần triển khai tốt trong thời gian tới là:

Một là, tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức về việc cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong tình hình mới; tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, học tập chuyên đề hằng năm, trước mắt là chuyên đề năm 2019 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị...

Hai là, quyết liệt, tập trung thực hiện khâu đột phá đã xác định trong kế hoạch hằng năm của cấp ủy; kiên trì, quyết tâm giải quyết có kết quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc, bảo vệ quyền lợi của nhân dân...

Ba là, tiếp tục thực hiện các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương. Tăng cường giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên về đổi mới phong cách làm việc, sâu sát cơ sở, khắc phục tình trạng quan liêu...

Bốn là, thực hiện tốt các nguyên tắc về xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững chế độ sinh hoạt đảng...

Năm là, gắn chặt nội dung học và làm theo Bác với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước.... Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục theo Kế hoạch 236-KH/BTGTW ngày 23/10/2018 và Hướng dẫn số 85-HD/BTGTW ngày 08/3/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học và làm theo Bác.

Sáu là, tiếp tục làm tốt công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng và các nghị quyết Trung ương khoá XII ở các địa phương, đơn vị. Tăng cường phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của ngưòi đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2/2/2018  của Ban Bí thư./.

Hoàng Minh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất