Công tác dư luận xã hội phải “đi trước” phản ánh những vấn đề bức xúc, điểm nóng, nổi cộm trong nhân dân

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Võ Văn Phuông - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tham dự Hội nghị có đồng chí: Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; MTTQ Việt Nam; các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và địa phương.

Đồng chí Võ Văn Phuông - Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Đỗ Thị Thanh Hà - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Dư luận xã hội chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Võ Văn Phuông - Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương và

đồng chí Đỗ Thị Thanh Hà - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Dư luận xã hội chủ trì Hội nghị.

Báo cáo kết quả công tác dư luận xã hội và hoạt động cộng tác viên năm 2018, đồng chí Nguyễn Huy Cường, Phó Viện trưởng Viện Dư luận xã hội cho biết, năm 2018, được sự quan tâm sát sao của các cấp ủy đảng và lãnh đạo ban tuyên giáo các cấp, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chức năng trong hệ thống tuyên giáo, cùng với sự cố gắng, nỗ lực lớn của bộ phận trực tiếp làm công tác dư luận xã hội và đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong cả nước, công tác dư luận xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng. Nội dung, hình thức công tác dư luận xã hội không ngừng được đổi mới, với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tiễn của ngành, địa phương.

Công tác dư luận xã hội đã chủ động dự báo và tham mưu định hướng dư luận xã hội tốt hơn nhiều vấn đề phức tạp tác động đến tư tưởng của đảng viên và nhân dân.

Viện Dư luận xã hội luôn coi trọng, đa dạng hóa các hình thức nắm bắt, điều tra dư luận xã hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiên cứu dư luận xã hội.Trong nắm bắt dư luận xã hội, đề cao tính kịp thời, tính toàn diện và khâu kiểm chứng thông tin.Trong điều tra dư luận xã hội, đề cao phương pháp điều tra nhanh để kịp thời tham mưu xử lý những vấn đề nóng.

Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương đẩy mạnh xây dựng và tổ chức thực  hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội” phù hợp đặc thù và yêu cầu thực tiễn của địa phương. Hệ thống tuyên giáo của các địa phương cả nước đã chủ động trong việc nắm bắt, tổng hợp, phản ánh kịp thời tình hình dư luận xã hội về những vấn đề bức xúc, nổi cộm được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

Hệ thống các báo cáo điều tra dư luận xã hội của Viện Dư luận xã hội và Ban Tuyên giáo các cấp phục vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy trong năm vừa qua là căn cứ khoa học và thực tiễn để Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy ban hành chủ trương, chính sách và đánh giá kết quả thực hiện chủ trương, chính sách đối với nhiều vấn đề được xã hội quan tâm.

Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội ở Trung ương và địa phương tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Đến nay, có 60/63 địa phương đã xây dựng được mạng lưới cộng tác viên, trong đó có 58 địa phương thành lập đủ cộng tác viên ở cả cấp tỉnh và huyện.

Cùng với đó, công tác đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác dư luận xã hội và đội ngũ cộng tác viên được quan tâm, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, điều tra, nắm bắt dư luận xã hội trong hệ thống tuyên giáo các cấp…

Tuy nhiên, công tác dư luận xã hội vẫn còn một số những hạn chế đang tồn tại. Đó là một số cấp ủy chưa thực sự quan tâm đến công tác dư luận xã hội, chưa nhận thức rõ ràng, đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của công tác dư luận xã hội, nhất là trong bối cảnh, yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chưa tốt dẫn đến việc nắm bắt, xử lý, định hướng dư luận xã hội ở một số thời điểm còn lúng túng, chậm trễ.

Mặt khác, phương pháp nắm bắt, điều tra, nghiên cứu dư luận xã hội vẫn chủ yếu theo lối cũ, truyền thống, chưa cập nhật được các phương pháp mới, hiện đại. Tính xác thực, tính đại diện còn có lúc chưa đạt yêu cầu,năng lực phát hiện, dự báo, tham mưu, giải pháp định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề mới, nóng, nảy sinh trong thực tiễn và đối với môt số chủ trương, chính sách của Nhà nước còn hạn chế… 

Các đại biểu địa phương cho rằng, cần phải thay đổi một số cơ chế báo cáo, cung cấp và năm bắt thông tin đối với các cộng tác viên ở cơ sở, cũng như nâng mức phụ cấp, bồi dưỡng cho các cộng tác viên.
Các đại biểu địa phương cho rằng, cần phải thay đổi một số cơ chế báo cáo, cung cấp và nắm bắt thông tin đối với các cộng tác viên ở cơ sở, cũng như nâng mức phụ cấp, bồi dưỡng cho các cộng tác viên.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương những nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác dư luận xã hội các cấp, nỗ lực của Viện Dư luận xã hội và các Ban Tuyên giáo cấp ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội.

Đề cập đến nhiệm vụ trong thời gian tới để làm tốt công tác dư luận xã hội trước bối cảnh, yêu cầu ngày càng cao, đồng chí Võ Văn Phuông đề nghị những người làm công tác dư luận xã hội phải bám sát các nhiệm vụ chính trị quan trọng, việc lựa chọn chủ đề điều tra, thăm dò dư luận xã hội cần bám sát chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư,… nhằm cung cấp cơ sở thực tiễn trong việc xây dựng các đề án, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và cấp ủy.

Năm 2019 là thời điểm tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 100 của Ban Bí thư về “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”, đồng chí Võ Văn Phuông đề nghị Ban Tuyên giáo các địa phương tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt việc sơ kết, nhất là cần đề cập sâu đến những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, đề xuất, kiến nghị các giải pháp để có thể làm tốt hơn nữa công tác dư luận xã hội…Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác dư luận xã hội. Nâng cao hơn nữa chất lượng các báo cáo nhanh, báo cáo điều tra, thăm dò dư luận xã hội. Đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu thực tiễn, bám sát thực tiễn, thực hiện phương châm “đi trước” để lắng nghe tâm trạng xã hội, dự báo được xu hướng, tình hình tư tưởng trong xã hội, nhất là sớm nắm bắt, phản ánh những vấn đề bức xúc, điểm nóng, nổi cộm trong nhân dân để tham mưu giúp cấp ủy và lãnh đạo các cấp, các ngành, các địa phương để giải quyết kịp thời. Đáng chú ý, cần nhanh chóng tìm hiểu, ứng dụng các thành tựu khoa học, nhất là công nghệ thông tin trong việc nghiên cứu nắm bắt, dự báo, định hướng dư luận xã hội

Đặc biệt, Viện Nghiên cứu dư luận xã hội tham mưu xây dựng cơ chế phối hợp giữa Viện, Ban Tuyên giáo Trung ương và một số ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy trong việc chuyển giao kỹ thuật, phương pháp điều tra, xử lý dữ liệu và cung cấp thông tin dư luận xã hội định kỳ…

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen cho 10 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác dư luận xã hội năm 2018; Viện trưởng Viện Dư luận xã hội tặng giấy khen cho một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dư luận xã hội năm 2018./.

Trọng Đạt

 

 

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất