Công tác sơ kết Nghị quyết số 33 phải được thực hiện nghiêm túc, tránh hình thức
Đồng chí Võ Văn Thưởng: Công tác sơ kết Nghị quyết số 33 phải được thực hiện nghiêm túc, tránh hình thức

Ngày 14-3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước (Nghị quyết số 33) đã triển khai kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo và kế hoạch kiểm tra nghị quyết.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

Theo đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, sau 5 năm thực hiện, cần có cơ sở để đánh giá một cách khách quan, toàn diện việc thực hiện Nghị quyết 33. Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 33 tại một số địa phương, đơn vị yêu cầu đánh giá kết quả thực hiện các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam nêu trong Nghị quyết số 33. Cần chỉ rõ được những kết quả đạt được, ưu điểm, khuyết điểm, bài học kinh nghiệm, nguyên nhân, hạn chế cũng như những khó khăn, vướng mắc, trong quá trình thực hiện Nghị quyết, từ đó, đề xuất những biện pháp khắc phục, tháo gỡ; phát hiện, ghi nhận, biểu dương những cách làm hay, sáng tạo, có hiệu quả để nhân rộng.

Tại Hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo đã góp ý một số nội dung về địa bàn, đối tượng khảo sát, nội dung khảo sát theo từng phân cấp, đánh giá tổng quát đối chiếu 5 mục tiêu cụ thể được nêu trong Nghị quyết số 33, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị cần xác định nhiệm vụ trọng tâm của Ban chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị, tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả việc sơ kết nghị quyết; tập trung nguồn lực, xây dựng và hoàn thiện dự thảo Báo cáo, tham mưu tổ chức Hội nghị sơ kết trình Ban Bí thư.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng yêu cầu, công tác sơ kết Nghị quyết phải được thực hiện nghiêm túc, tránh hình thức, bảo đảm yêu cầu nội dung, chất lượng và tiến độ. Các tập thể và cá nhân thành viên Ban Chỉ đạo phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch đã đề ra.

Việc kiểm tra thực hiện Nghị quyết tại các địa phương, bộ, ngành, đơn vị phải đảm bảo tính nghiêm túc, khách quan, hiệu quả.

Trước đó, ngày 14-2-2019, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 84-HD/BTGTW về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Đề cương sơ kết 5 năm thực hiện  Nghị quyết.

Thu Hằng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất