Công tác thông tin đối ngoại góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở Thái Nguyên
Đồng chí Bùi Trường Giang chủ trì buổi làm việc

Chủ động tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Anh Trung, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2018, công tác thông tin đối ngoại của tỉnh đã bám sát chỉ đạo, định hướng của Trung ương, tình hình thực tiễn của tỉnh và được thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả; góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thu hút đầu tư và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hoạt động tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về công tác đối ngoại trong thời kỳ hội nhập quốc tế; tạo dựng được niềm tin của quần chúng nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc giải quyết các vần đề đối ngoại, hợp tác quốc tế.

Các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã chủ động tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại trên lĩnh vực kinh tế nhằm giới thiệu, quảng bá về Thái Nguyên, tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư và các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư; thu hút nhà đầu tư trong nước và quốc tế hợp tác, đầu tư vào tỉnh, nhất là trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và đô thị; phát triển nông, lâm nghiệp hàng hóa, nông nghiệp công nghệ cao; công nghiệp chế biến, vật liệu xây dựng và công nghiệp hỗ trợ; các dự án phát triển thương mại, dịch vụ giải trí.

Đồng chí Hoàng Anh Trung báo cáo về công tác thông tin đối ngoại ở tỉnh
Đồng chí Hoàng Anh Trung báo cáo về công tác thông tin đối ngoại ở tỉnh

Đặc biệt, để góp phần vào thành công của Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo tích cực phối hợp với các đơn vị trong thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền; tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí về những nội dung liên quan đến Hội nghị tại hội nghị giao ban báo chí tháng 4, 5, 6/2018. Chỉ đạo, định hướng đội ngũ báo cáo viên của tỉnh chủ động lồng ghép tuyên truyền về Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018 tại các buổi tuyên truyền; đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội tăng cường nắm bắt tình hình để báo cáo tham mưu các cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh.

UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng và phát hành bộ tài liệu “Thái Nguyên - Tiềm năng phát triển và Cơ hội đầu tư” với 3.800 bản, trong đó tiếng Anh 500 bản, tiếng Nhật 200 bản, tiếng Hàn 200 bản, tiếng Trung 100 bản, tiếng Việt 2.800 bản để gửi đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham dự Hội nghị.

Trung tâm Thông tin tỉnh tổ chức biên tập và phát hành Đặc san “Trà Việt” với song ngữ Anh - Việt gửi tới 63 tỉnh, thành phố, các bộ, ngành Trung ương và Đại sứ quán các nước có quan hệ xuất nhập khẩu chè với Việt Nam để quảng bá, giới thiệu về nét văn hóa, sản phẩm Trà và tiềm năng du lịch của tỉnh Thái Nguyên. Sở Ngoại vụ phát hành 9.000 cuốn bản tin đối ngoại Thái Nguyên, mỗi tháng một số bằng tiếng Việt và tiếng Anh; tái bản cuốn Thái Nguyên hội nhập và phát triển; phối hợp với Đài PT-TH Thái Nguyên phát hành phóng sự “Thúc đẩy ngoại giao kinh tế để phát triển và hội nhập”; nâng cao chất lượng nội dung, tiếp tục duy trì với 13 chuyên mục tuyên truyền trên website: http://sngv.thainguyen.gov.vn bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Đồng chí Hoàng Anh Trung báo cáo về công tác thông tin đối ngoại ở tỉnh

Đồng chí Nguyễn Thị Vũ Anh, Giám đốc Đài PT - TH Thái Nguyên

nêu kiến nghị về công tác thông tin đối ngoại

Tại buổi làm việc, các ý kiến, tham luận cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại trong công tác thông tin đối ngoại như: Một số đơn vị, địa phương triển khai công tác thông tin đối ngoại còn thiếu tính chủ động, chất lượng chưa cao; việc cập nhật thông tin đối ngoại còn chậm, nhất là khi có những vấn đề phát sinh; một số cán bộ tham mưu công tác thông tin đối ngoại ở sở, ngành, địa phương chưa được tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ.

Trên lĩnh vực báo chí, nội dung các tin, bài chủ yếu là thông tin về các sự kiện, hoạt động trong nước, quốc tế và của tỉnh; chưa có nhiều các tin, bài mang tính phân tích, lý luận, định hướng, phản bác các luận điệu sai trái.

Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại các cấp của tỉnh để cung cấp thông tin, tổ chức tuyên truyền đã được thực hiện nhưng đôi khi chưa kịp thời, thường xuyên; chưa phát huy được hết sức mạnh của lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại. 

Các đại biểu cũng kiến nghị, đề xuất với đoàn công tác liên ngành của Trung ương, cần cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu liên quan đến công tác thông tin đối ngoại, nhất là khi có những vấn đề, vụ việc phát sinh để phục vụ chỉ đạo định hướng dư luận và tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, nhân dân. Song song với đó, tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại của tỉnh Thái nguyên nói riêng và các tỉnh, thành phố khác.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc


Sẽ trở thành đơn vị điển hình trong công tác thông tin đối ngoại

Về những đề xuất, kiến nghị của đại diện các ban, sở, ngành tỉnh Thái Nguyên tại buổi làm việc, các đồng chí đại biểu trong đoàn công tác đã có ý kiến trao đổi, làm rõ thêm nội dung thông tin.

Đồng chí Nguyễn Phương Trà, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, Bộ Ngoại giao nêu kiến nghị về việc chủ động để phóng viên nước ngoài tham gia tác nghiệp tại địa phương
Đồng chí Nguyễn Phương Trà, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, Bộ Ngoại giao nêu kiến nghị về việc chủ động tổ chức cho phóng viên nước ngoài tham gia tác nghiệp tại địa phương

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nhữ Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, công tác thông tin đối ngoại là nhiệm vụ quan trọng và được tỉnh quan tâm đặc biệt, luôn bám sát chỉ đạo của Trung ương để chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả. Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn, Trung ương tiếp tục quan tâm, định hướng cho địa phương về công tác thông tin đối ngoại; tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác này từ tỉnh tới cơ sở, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở Thái Nguyên.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Trường Giang khẳng định, tập thể lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại của tỉnh đã triển khai nghiêm túc, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh... về công tác thông tin đối ngoại. Từ đó, phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, đặc biệt là các binh chủng tuyên truyền, trong đó phát huy lợi thế của địa phương quan tâm đẩy mạnh đổi mới cải cách để triển khai có hiệu quả nhất công tác thông tin đối ngoại theo đúng chỉ đạo định hướng của Trung ương nói chung và của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại nói riêng. 

Đồng chí Bùi Trường Giang nhận định, công tác thông tin đối ngoại đã phục vụ trực tiếp những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt quảng bá được hình ảnh của đất nước và con người Thái Nguyên đến với khu vực và bạn bè quốc tế; đặc biệt, bảo tồn và phát huy được những nét văn hóa truyền thống trên địa bàn tỉnh.

Nêu bật hiệu quả các cách làm, mô hình hay trong công tác thông tin đối ngoại ở tỉnh như kết nghĩa giữa tỉnh với tỉnh, sản phẩm thông tin đối ngoại sinh động và thực tế, ưu tiên hiện đại hóa công tác thông tin đối ngoại..., đồng chí Bùi Trường Giang cũng kỳ vọng Thái Nguyên sẽ trở thành đơn vị điển hình của công tác thông tin đối ngoại. 

Ghi nhận những kiến nghị của tỉnh về công tác thông tin đối ngoại, định hướng trong thời gian tới, đồng chí Bùi Trường Giang đề nghị tỉnh lưu ý một số nội dung trọng tâm như sau:

Thứ nhất, tỉnh Thái Nguyên, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh tuyệt đối quán triệt những định hướng chỉ đạo, và thực hiện nghiêm túc những nghị quyết của Trung ương, chính sách của Chính phủ, những văn bản liên quan đến công tác thông tin đối ngoại.

Thứ hai, tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh của Thái Nguyên để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Thứ ba, triển khai đúng những định hướng, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo thông tin đối ngoại Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác thông tin đối ngoại; trong đó, chú trọng đến việc phối hợp đa ngành, liên ngành và với các địa phương xung quanh, các cơ quan thông tấn báo chí...

Thứ tư, tích cực đưa thông tin tốt lên internet; tăng cường đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc về chủ quyền biên giới quốc gia, tình hình tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền. 

Thu Hằng

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất