Công tác tuyên giáo đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ

Ngày 4/12, tại Bến Tre, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2018 các tỉnh uỷ, thành uỷ khu vực miền Tây Nam Bộ.

Các đồng chí: Võ Văn Phuông, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bến Tre chủ trì Hội nghị.

Báo cáo kết quả của Ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội nghị nêu rõ, 6 tháng cuối năm 2018 ngành Tuyên giáo khu vực Tây Nam Bộ đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, khu vực, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; giữ vững sự ổn định về tư tưởng, nâng cao lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Nội dung, phương thức công tác tuyên giáo và định hướng dư luận có nhiều đổi mới, nhanh nhạy, chủ động hơn, phù hợp với từng đối tượng, mỗi nhiệm vụ đều gắn với sản phẩm cụ thể. Kịp thời tham mưu cấp ủy tổ chức học tập, tuyên truyền, quán triệt, triển khai sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quyết định của Đảng; chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu, đề xuất cấp ủy xử lý những vấn đề phức tạp, nhạy cảm được dư luận quan tâm.

Đáng chú ý, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành uỷ thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tham mưu cấp uỷ ban hành nhiều văn bản hướng dẫn cụ thể các cấp, các ngành triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú. Qua đó, đã góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và công tác đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch được triển khai ngày càng chặt chẽ, khoa học, đồng bộ. Công tác định hướng thông tin tuyên truyền, báo chí – xuất bản, hoạt động thông tin công tác tuyên giáo tiếp tục bám sát hướng dẫn, có trọng tâm, trọng điểm. Công tác giáo dục lý luận chính trị, lịch sử đảng, văn hóa, văn nghệ, báo chí xuất bản, khoa giáo có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội  ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp được quan tâm, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, một số nơi việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng còn chậm; một số bộ phận cán bộ, đảng viên chưa tự giác, tích cực trong học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chưa dành nhiều thời gian đầu tư viết bài thu hoạch trao đổi, thảo luận. Công tác nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội có lúc chưa thường xuyên, kịp thời. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị còn lúng túng, chậm tiến độ. Hoạt động quản lý của các cơ quan quản lý báo chí còn có mặt yếu kém, đưa thông tin chưa chính xác, gây dư luận xấu...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, những cách làm hay trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo thời gian qua. Đồng thời, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất một số vấn đề… Đại diện các vụ, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương đã chia sẻ và giải đáp những kiến nghị, đề xuất cụ thể của Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy khu vực Tây Nam Bộ.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã giải thích làm rõ nhiều ý kiến, kiến nghị của các đại biểu. Đồng thời, nhấn mạnh đến nhiều nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2019 và thời gian tiếp theo.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ tiếp tục có nhiều giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới; tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cấp uỷ trên lĩnh vực tuyên giáo; xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai, kiểm tra giám sát, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo.

Cùng với đó, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; làm tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, tuyên truyền Nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; trong đó tham mưu cho cấp uỷ có giải pháp để nâng cao ý thức trách nhiệm của đảng viên khi tham gia học nghị quyết và triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết.

Nhấn mạnh đến năm 2018, ngành Tuyên giáo đã triển khai khối lượng công việc rất lớn nhưng trong năm 2019 đồng chí Võ Văn Phuông cho rằng, khối lượng công việc của ngành Tuyên giáo còn lớn hơn, quan trọng hơn. Cụ thể, năm 2019, sẽ có nhiều sự kiện chính trị, nhiều ngày kỷ niệm quan trọng diễn ra, như kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm Ngày mất của Người; 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn; 70 năm Bác viết tác phẩm Dân vận; 50 năm Bác viết tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”… 

Cùng với đó, trong năm 2019 Ban Tuyên Tuyên giáo Trung ương tiến hành sơ kết, tổng kết nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương… Vì vậy, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố cần tập trung tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện chính trị quan trọng, đồng thời cần đánh giá việc thực hiện các kế hoạch triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác tuyên giáo tại cơ quan, địa phương mình; tham mưu cho cấp uỷ thực hiện việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận phù hợp với tình hình của địa phương…/.

Theo Dangcongsan.vn

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất