Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang

Tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang báo cáo với Đoàn công tác về kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011), tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ Đại hội XII (2016 - 2020) và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ tỉnh Hậu Giang.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu và kết quả đạt được của Đảng bộ, nhân dân tỉnh Hậu Giang trong thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên các nội dung đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong cả "xây" và "chống".

Đồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng, với những thực tiễn, trăn trở của tỉnh Hậu Giang, có những vấn đề rất cụ thể như cơ sở hạ tầng giao thông, chính sách đất đai, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, chính sách cho kinh tế hợp tác, tổ chức bộ máy… tỉnh có thể nghiên cứu sâu và cùng các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đóng góp cho Trung ương xây dựng văn kiện.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị từ những thành tựu đạt được, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần tiếp tục chỉ đạo, nghiên cứu để chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ tỉnh, đóng góp tích cực cho công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng. Công tác chuẩn bị tổng kết Nghị quyết và chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh phải giải quyết hài hòa, khoa học mối quan hệ giữa tầm nhìn dài hạn và nhiệm vụ cụ thể trước mắt. Đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng với một vị trí xứng đáng là nhiệm vụ then chốt, thật sự là động lực thúc đẩy, là nhân tố đảm bảo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ khác.

Sau gần 10 năm thực hiện Cương lĩnh, cơ cấu kinh tế của Hậu Giang chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa; tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ tăng; công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng nông thôn mới có nhiều tiến bộ. Đến nay, Hậu Giang có 27/54 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

Hiện nay, tỉnh có Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Long Mỹ với quy mô 5.200 ha, 2 khu công nghiệp, 8 cụm công nghiệp tập trung, thu hút được 79 dự án đầu tư, có 57 dự án đi vào hoạt động với tổng mức thu hút đầu tư trong nước gần 69.500 tỷ đồng và nước ngoài là 420,9 triệu USD. Thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ Đại hội XII, đến nay có 4/19 nhóm chỉ tiêu vượt kế hoạch; có 10/19 nhóm chỉ tiêu đạt trên 70% và 5/19 nhóm chỉ tiêu đạt trên 65%.  Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,43%/năm, vượt kế hoạch đề ra; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 60,8%; tỷ lệ trạm y tế xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia 100%...

Hồng Thái (TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất