Khai mạc Hội thi chung khảo Giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc năm 2018
Đồng chí Võ Văn Phuông phát biểu khai mạc Hội thi

Ngày 26-11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thi chung khảo Giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc năm 2018.

Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tới dự và phát biểu khai mạc Hội thi.

Công tác giáo dục lý luận chính trị là một bộ phận của công tác tư tưởng, có vai trò rất quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng. Trong những năm qua, việc giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị đã được triển khai sâu rộng trong Đảng và hệ thống chính trị, đạt một số kết quả quan trọng, nâng cao nhận thức,, củng cố lập trường, quan điểm chính trị cho cán bộ, đảng viên, góp phần vào việc xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc
Các đại biểu tham dự lễ khai mạc

Phát biểu khai mạc Hội thi, đồng chí Võ Văn Phuông khẳng định,  ngày nay, trước những yêu cầu của thời cuộc, những chuyển biến của đời sống, học tập được xác định là học suốt đời, thì công tác giáo dục lý luận chính trị càng phải đổi mới và sáng tạo không ngừng, phải cập nhật kiến thức đời sống mới trên nền tảng lý luận vững vàng để trở nên sinh động, hấp dẫn và thuyết phục.

Đại hội XII của Đảng đã đề ra nhiệm vụ: Đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập nghị quyết của Đảng. Thực hiện nền nếp việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới hệ thống chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo hướng nâng cao chất lượng, chú trọng tính hiệu quả và phù hợp với từng đối tượng”.

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” cũng đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp: “ Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức dạy và học lý luận chính trị gắn với ứng dụng thực tế, tăng cường kiểm tra và quản lý chặt chẽ chất lượng dạy và học”.

Theo đồng chí Võ Văn Phuông, để đáp ứng tốt những yêu cầu thực tiễn và khoa học, góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Ban Tuyên giáo Trung ương đã và đang chỉ đạo hướng dẫn đổi mới mạnh mẽ về nội dung, chương trình giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên cơ sở; trong đó có việc bồi dưỡng, nâng cao chất lượng của giảng viên. Một số ban tuyên giáo cấp ủy đã chủ động tổ chức hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi hàng năm ở địa phương. Về phía Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giảng viên  lý luận chính trị giỏi cấp khu vực và toàn quốc trong năm 2018.

Tham gia Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc có 21 giảng viên chuyên trách và giảng viên kiêm chức. Đây là những thí sinh đã giành chiến thắng thuyết phục trước 130 giảng viên xuất sắc được lựa chọn từ các cuộc thao giảng và hội thi cấp huyện , thị, cấp tỉnh, thành đến Hội thi cấp khu vực vừa qua. 

Đồng chí Võ Văn Phuông khẳng định, Hội thi không chỉ là một cuộc thi mà còn là một đợt tập huấn nghiệp vụ quan trọng nhằm góp phần nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ giảng viên tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị; là dịp để các thí sinh, các giảng viên cùng nhau trao đổi, học tập kinh nghiệm về kiến thức lý luận chính trị, kỹ năng, phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh phong trào thi đua “ dạy tốt, học tốt”. Đồng thời là “sân chơi” để các thí sinh thể hiện tốt nhất sự say mê, tâm huyết cũng như năng lực cốt lõi của mình.

Qua Hội thi, sẽ tuyển chọn, công nhận, suy tôn giảng viên lý luận chính trị giỏi của các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Đồng thời, qua đó, các trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị cấp huyện có thêm căn cứ để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp cho đội ngũ giảng viên hằng năm, tạo điều kiện để thúc đẩy hơn nữa việc đổi mới phương thức giảng dạy và học tập, góp phần tạo sự chuyển biến về chất lượng và hiệu quả trong công tác giảng dạy lý luận chính trị.

Kết quả thi lần này cũng giúp cho Ban Tuyên giáo Trung ương phát hiện và giải quyết những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình thực hiện các chương trình giáo dục lý luận chính trị, tạo cơ sở cho việc hoàn thiện hơn nữa về nội dung, phương pháp giảng dạy ở các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện trong toàn quốc, góp phần triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương về công tác giáo dục, đào tạo lý luận chính trị, nhất là Chỉ thị số 23 ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi  mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Các thí sinh tham dự Hội thi bốc thăm số báo danh
Các thí sinh tham dự Hội thi bốc thăm số báo danh

Đồng chí Võ Văn Phuông cũng đề nghị, để Hội thi chung khảo bảo đảm nghiêm túc và chất lượng, Ban Giám khảo làm việc công tâm, khách quan, công bằng, khoa học, chính xác theo đúng quy chế, đánh giá đúng kết quả bài thi của từng thí sinh để trao giải thưởng đúng người, đúng giải.

Sau lễ khai mạc, các thí sinh nghe phổ biến Quy chế Hội thi và bốc thăm số báo danh.

Hội thi diễn ra từ ngày 26-27/11/2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thu Hằng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất