Nâng cao trách nhiệm đảng viên để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ chuyên môn
Đồng chí Võ Văn Phuông phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Chiều 9/7, Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Bùi Ngọc Quý, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì Hội nghị.

 Các đồng chí chủ trì Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Bùi Ngọc Quý nhấn mạnh, trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ bộ phận, chi bộ triển khai thực hiện có kết quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy. Phối hợp với Lãnh đạo Ban lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Lãnh đạo tổ chức đảng tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đảm bảo nguyên tắc của Đảng trong mọi hoạt động. Từng bước chấn chỉnh hoạt động của các cấp ủy nhằm nâng cao vai trò , năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Làm tốt công tác tư tưởng trong Đảng bộ, tạo sự đồng thuận, quyết tâm trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương được nâng lên. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ cấp ủy viên.

Bên cạnh đó, Đảng ủy cơ quan đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ bộ phận, chi bộ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Tiếp tục chấn chỉnh nền nếp, kỷ luật, kỷ cương và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác phát triển đảng viên.

Tuy nhiên, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận, việc lồng ghép và đưa nội dung Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 và các chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng hiệu quả chưa cao.  Công tác kiểm tra, giám sát chưa được các ban tham mưu, các đồng chí cấp ủy viên được phân công thực hiện thường xuyên. Nhiều chi bộ, đảng bộ bộ phận chưa chủ động thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện Nghị quyết.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng tham gia đóng góp ý kiến để nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề ở các đảng bộ bộ phận, các chi bộ; nâng cao chất lượng học tập, triển khai các nghị quyết của Trung ương. Bên cạnh đó, nêu các giải pháp khắc phục hạn chế còn tồn tại. Các cán bộ, đảng viên gương mẫu và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong học tập Nghị quyết và tự nghiên cứu, để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Các đồng chí cấp ủy viên cần đầu tư nâng cao nghiệp vụ công tác Đảng và lãnh đạo hoạt động của đảng bộ, bộ phận, chi bộ.

Hội nghị cũng xác định, trong 6 tháng cuối năm, Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ bộ phận, chi bộ xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Đổi mới phương thức công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu. Chủ động nghiên cứu, đề xuất, tham mưu, hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, nhiệm vụ trong lĩnh vực công tác tuyên giáo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông đề nghị, mỗi đảng viên ở các chi bộ, đảng bộ bộ phận thuộc Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương cần nâng cao trách nhiệm của người đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Các chi bộ, đảng bộ bộ phận cần nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Hạn chế tình trạng sinh hoạt mang tính hình thức, lấy nội dung sinh hoạt chuyên môn chuyển sang sinh hoạt chi bộ. Quan tâm nắm bắt, đánh giá, kịp thời, nắm bắt tâm trạng, tư tưởng đối với các cán bộ, đảng viên trong chi bộ, nhất là trong  việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng, trong thực hiện hiệu quả “Đề án sắp xếp, kiện toàn cấp phòng, tinh giản biên chế và bố trí việc làm sau tinh gọn bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương”, “Quy chế luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương”, “Quy chế thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng và tương đương thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương”.

Trong sinh hoạdt chi bộ, đánh giá tình hình nhiệm vụ chính trị của chi bộ, ghi nhận những việc làm được và những hạn chế còn tồn tại. Từ đó, đề ra phương hướng, kế hoạch khắc phục những hạn chế đó theo lộ trình thời gian từng tuần, từng tháng, từng quý.

Cần tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05, đánh giá sát thực kết quả thực hiện bản cam kết  tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018 của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Ban Tuyên giáo Trung ương.

Bảo Châu

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất