Quảng Ninh giải quyết bức xúc của nhân dân nhờ thực hiện tốt Quyết định 221

Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Nguyễn Xuân Ký - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng chủ trì buổi làm việc tại Thành ủy Cẩm Phả

sáng ngày 26/4

Báo cáo của Tỉnh ủy Quảng Ninh nêu rõ tỉnh luôn quan tâm, thường xuyên và tập trung chỉ đạo công tác giải quyết các vấn đề kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thông qua nhiều hình thức, trong đó xác định công tác phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp nhằm triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng. 

 

Ban tuyên giáo các cấp và cơ quan quản lý Nhà nước đã phối hợp tham mưu cho cấp ủy tổ chức 370 hội nghị sinh hoạt chính trị tư tưởng, thông tin thời sự cho gần 150.000 lượt cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Phối hợp xây dựng và thẩm định hàng nghìn khẩu hiệu, pano, áp phích… về các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh; tổ chức 285 lớp bồi dưỡng chính trị hè cho trên 750.000 lượt cán bộ, đảng viên. Phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền triển khai, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khoá XII), gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với các chủ đề hàng năm; tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021; phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ của đất nước và địa phương.

Tại buổi làm việc, đồng chí Vi Ngọc Bích - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết: Ban tuyên giáo các cấp chủ động phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp tổ chức điều tra dư luận, nắm bắt tình hình dư luận xã hội bằng nhiều hình thức khác nhau; kịp thời thông tin, phối hợp để giải quyết trực tiếp và tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo các đề nghị, kiến nghị và những bức xúc trong nhân dân như: tổ chức điều tra dư luận xã hội; xây dựng kế hoạch đổi mới, nâng cao chất lượng dự báo tình hình dư luận xã hội, nắm bắt tình hình cán bộ, đảng viên và nhân dân để đề xuất biện pháp giải quyết. Qua đó, đã tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề tư tưởng, dư luận xã hội nảy sinh ngay từ cơ sở, không để tâm trạng lo lắng, bức xúc kéo dài. Đặc biệt, đã phát triển nhóm cộng tác viên dư luận xã hội rộng khắp; hoạt động đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch, xấu độc trên internet và mạng xã hội có hiệu quả, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, tư tưởng trên địa bàn".

Sau 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW, các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố và cơ sở trong toàn tỉnh đã nghiêm túc quán triệt, triển khai và chỉ đạo thực hiện, nhất là sự phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với UBND, các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân đã đạt được những kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các dự án lớn, trọng điểm, nhạy cảm của tỉnh, các địa phương được chú trọng triển khai với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. Công tác nắm bắt, phản ánh, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân được đẩy mạnh, quá trình giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân được chú ý, tăng cường... không để hình thành các “điểm nóng”, tội phạm có tổ chức, kiềm chế không để xảy ra các vụ việc, tụ điểm gây bức xúc lớn trong nhân dân. Từ đó đã góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu.Đồng chí Nguyễn Xuân Ký - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh thông tin thêm: Các cấp ủy đều xác định giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo gắn đồng bộ với công tác quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát, nhất là ở những nơi có nhiều đơn thư, nhiều việc nổi cộm, nhiều dự án triển khai. Vai trò cấp ủy, người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền cấp huyện, xã được thể hiện rõ khi có sự việc phức tạp nổi lên. Tuy nhiên, trong quá trình phối hợp, một số cấp ủy, chính quyền chưa thấy hết tầm quan trọng của công tác tư tưởng, chưa tạo sự gắn kết chặt chẽ công tác tư tưởng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,  còn để xảy ra một số đơn thư khiếu nại tố cáo xảy ra, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được trong triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Qua các chương trình và các công việc phối hợp cụ thể nêu trên, có thể nhận thấy những cái được cơ bản của tỉnh là: Có các sản phẩm tuyên truyền cụ thể với chất lượng tốt hơn; cung cấp kịp thời các thông tin thời sự quan trọng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn tỉnh và lực lượng báo cáo viên các cấp; nguồn lực đầu tư cho công tác tuyên truyền được tăng cường. Đồng thời, thông qua các chương trình phối hợp mối quan hệ, uy tín và ảnh hưởng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đối với các cơ quan, đơn vị hữu quan được nâng lên. Tuy nhiên, chương trình phối hợp có lúc, có nơi còn chung chung; việc phối hợp giữa các bên chưa đồng bộ, chặt chẽ; cung cấp thông tin, tài liệu cho các cơ quan báo chí có lúc còn chậm…

Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng phát biểu kết luận cuộc làm việc

Trong thời gian tới, đồng chí Lê Mạnh Hùng mong muốn tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục tăng cường triển khai có hiệu quả công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân. Thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân, dư luận xã hội. Thực hiện tốt việc giải quyết đơn thư, kiến nghị, những bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở, duy trì nghiêm túc người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đặc biệt Chủ tịch UBND cấp huyện và cấp xã thường xuyên tiếp công dân và trực tiếp đối thoại với người dân, chủ doanh nghiệp không để phát sinh thành điểm nóng; xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Đồng thời, định kỳ sơ kết, tổng kết, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh trong công tác phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng cho biết Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ nghiên cứu, tham mưu Ban Bí thư ban hành quy chế chỉ đạo thống nhất việc phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp và các cơ quan, đơn vị cùng cấp.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Thành ủy Cẩm Phả.

Đồng chí Bùi Thị Bính - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cẩm Phả báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 221 tại địa phương.
Đồng chí Bùi Thị Bính - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cẩm Phả báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 221 tại địa phương
Đồng chí Bùi Hồng Quân -Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cẩm Phả trả lời làm rõ về Quy chế phối hợp với các ngành trong việc thực hiện công tác tuyên truyền trên địa bàn.
Đồng chí Bùi Hồng Quân -Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cẩm Phả trả lời làm rõ về Quy chế phối hợp với các ngành trong việc thực hiện công tác tuyên truyền trên địa bàn

Tuấn Đạt

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất