Tăng cường tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Ngày 25-1, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức gặp mặt  phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và Hà Nội được phân công theo dõi, đưa tin về hoạt động của Đảng bộ. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho biết, năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự phối hợp, giúp đỡ của ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nội bộ đoàn kết, ổn định; cấp ủy các cấp đã tăng cường phối hợp với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn được giao.

Gần 7 vạn đảng viên và hơn 11 vạn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan Trung ương ở khắp các vùng, miền của Tổ quốc và ở ngoài nước đã nỗ lực công tác, rèn luyện, phấn đấu, tiếp tục tỏ rõ sự kiên định với lý tưởng, nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, nêu gương với quần chúng và quyết liệt đấu tranh với suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong thành tích chung đó có sự giúp đỡ rất hiệu quả, kịp thời của các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và Hà Nội và của chính các đồng chí đang dự buổi gặp mặt hôm nay.

 

Bước sang năm 2019, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đề ra một số mục tiêu cơ bản như sau:

(1) Phấn đấu 100% đảng viên, quần chúng trong các cơ quan Trung ương được học tập, quán triệt và phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối;

(2) Phấn đấu 100% chi bộ quán triệt, học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nghiên cứu, liên hệ theo chuyên đề, chọn việc làm theo và xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện ở chi bộ;

(3) Phấn đấu 100% đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai xây dựng, tổ chức thực hiện mô hình dân vận.

(4) Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho hơn 6.000 quần chúng ưu tú, kết nạp trên 3.500 đảng viên mới.

(5) Đạt 20% tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên tổng số các tổ chức Đảng trực thuộc được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 70% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

(6) 100% đảng ủy và ủy ban kiểm tra đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối xây dựng, triển khai thực hiện nghiêm chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019.

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và các năm tiếp theo, đồng chí Sơn Minh Thắng đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp, tập trung tuyên truyền về các vấn đề trọng tâm là:

Thứ nhất, thông tin, tuyên truyền về hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối năm 2019; trong đó hướng trọng tâm truyên truyền về kết quả thực hiện thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối và các Nghị quyết Trung ương khóa XII; chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Khối năm 2019 nhằm tạo thống nhất về nhận thức, hành động, tăng cường tinh thần đoàn kết, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ.

Thứ hai, thông tin, truyên truyền gương điển hình tiêu biểu về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; về tình hình kết quả thực hiện việc nêu gương theo Quy định của Trung ương và chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương theo Quyết định số 1049-QĐ/DUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; đồng thời tích cực, chủ động phối hợp trong việc tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chủ động đấu tranh phòng, chống âm mưu diễn biến hòa bình trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.

Thứ ba, thông tin, tuyên truyền về các phong trào thi đua, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các ngày kỷ niệm trong năm: Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 75 năm Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân; Kỷ niệm 12 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối (11/4/2007-11/4/2019); kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Thứ tư, thông tin truyên truyền về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; về kết quả thực hiện các đề án được Trung ương giao cho Đảng ủy Khối theo Kế hoạch số 07-KH/TW và Kế hoạch số 10-KH/TW của Bộ Chính trị khóa XII.

Thứ năm, thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Thường trực Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; về công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Đảng ủy Khối với đảng đoàn, ban cán sự đảng các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương; phản ánh kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước ở các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối.

Thu Hằng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất