Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tuyên giáo theo hướng chủ động, hiệu quả, nhanh nhạy
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh phát biểu tại Hội nghị (Ảnh:TA)

Sáng ngày 18/6, tại Hội trường Tỉnh ủy Ninh Bình, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2018 các tỉnh, thành ủy khu vực Đồng bằng sông Hồng và một số tỉnh Đông Bắc bộ.

Các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình; Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, cùng đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy khu vực đồng bằng sông Hồng và một số tỉnh Đông Bắc bộ… về dự Hội nghị.


Chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình bày tỏ mong muốn và tin tưởng qua hội nghị này, ngoài việc cung cấp thông tin, trao đổi kinh nghiệm trong công tác tuyên giáo, sẽ tăng cường mối quan hệ, tình đoàn kết gắn bó giữa các tỉnh, thành phố trong khu vực. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, đối với Ninh Bình, 6 tháng đầu năm 2018, công tác xây dựng Đảng, trong đó công tác tổ chức, tuyên giáo, dân vận, kiểm tra, nội chính, được triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở; hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh.
Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: TA)

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương tham mưu cho Ban Bí thư sớm ban hành các quyết định sửa đổi Quy định 219-QĐ/TW ngày 27/12/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ, thành uỷ; và Quyết định số 184-QĐ/TW ngày 03/9/2008 về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Có giải pháp chặt chẽ trong công tác thông tin, quản lý và định hướng báo chí, quản lý mạng xã hội, đội ngũ văn nghệ sĩ trong tình hình hiện nay, nhất là trước các vụ việc phức tạp, nhạy cảm ở trong nước, quốc tế. Từ đó, chủ động và kịp thời cung cấp thông tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, định hướng thông tin trên địa bàn đúng quy định của Đảng và Nhà nước. Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo 94 Trung ương cần có các văn bản chỉ đạo cụ thể về bộ máy, tổ chức lực lượng, cơ chế, phương pháp đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa để thống nhất triển khai trong toàn quốc.

Trao đổi, thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đi sâu phân tích những đóng góp quan trọng của công tác tuyên giáo đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước, các địa phương 6 tháng đầu năm; chia sẻ khó khăn thách thức đối với công tác tuyên giáo cả nước và trong cụm; việc nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội liên quan đến những vấn đề lớn của đất nước, những vụ việc phức tạp, nhạy cảm; đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới...

Đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo


Sáu tháng đầu năm 2018, tình hình trong nước và thế giới có nhiều sự kiện quan trọng, diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch luôn lợi dụng cơ hội để chống phá, kích động người dân.

Trong nước, Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 (khóa XII) và công tác phòng chống tham nhũng được triển khai đồng bộ, quyết liệt theo đúng tinh thần “không có vùng cấm”, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân; kết quả Hội nghị Trung ương 7; Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV với nhiều quyết sách lớn, đặt tiền đề cho đất nước phát triển nhanh, bền vững đã tác động tích cực tới tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội.

Thời gian qua, tại 
khu vực Đồng bằng sông Hồng và một số tỉnh Đông Bắc bộ, một số vấn đề xảy ra đã ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên một số địa bàn như: tình trạng quá tải rác thải ở các điểm tập kết, vấn đề thu phí BOT; khiếu kiện liên quan đến quản lý đất đai, xây dựng, giải phóng mặt bằng tại một số dự án trọng điểm; hoạt động trái phép của “Hội Thánh Đức Chúa trời”, Pháp luân công”; việc sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, vận chuyển trái phép chất ma túy…

Trước những thuận lợi và thách thức đan xen nêu trên, hệ thống tuyên giáo các tỉnh, thành ủy trong khu vực đồng bằng sông Hồng và một số tỉnh Đông Bắc đã nỗ lực hoàn thành một khối lượng lớn công việc; góp phần quan trọng vào việc tạo sự đồng thuận xã hội, tiếp tục thúc đẩy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, những kết quả tích cực đã đạt được như: một là, tích cực tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng; hai là, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tiếp tục đạt những kết quả quan trọng; ba là, Công tác tuyên truyền, định hướng báo chí góp phần thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển toàn diện kinh tế - xã hội; bốn là, công tác nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội sát thực tiễn và bảo đảm định hướng chính trị; năm là, công tác Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thực tiễn; sáu là, công tác Văn hoá - Văn nghệ đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nhu cầu văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân; sáu là, công tác khoa giáo được triển khai thực hiện nghiêm túc; bảy là, công tác đấu tranh chống quan điểm sai trái, “diễn biến hòa bình” và ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy trong khu vực đã bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy, thành uỷ để thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ đã thống nhất tại giao ban 6 tháng cuối năm 2017 góp phần quan trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ưu điểm nổi bật là:

Một là, tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập và triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, thành ủy; trong đó tập trung tổ chức học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, thông báo nhanh kết quả và chuẩn bị các điều kiện tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) bảo đảm nghiêm túc, kịp thời, có chất lượng. Công tác sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, địa phương được chú trọng.

Hai là, tham mưu cấp ủy sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW để đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, thiết thực, góp phần tạo chuyển biến rõ nét về cải cách hành chính, thay đổi tác phong, lề lối làm việc của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên.

Ba là, chủ động tuyên truyền đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Trung ương và địa phương, nhất là Hội nghị Trung ương 6, 7 (khóa XII); Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XIV; tuyên truyền sâu rộng về các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước và địa phương; cổ vũ thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội. Công tác thông tin tuyên truyền, lịch sử, khoa giáo và văn hóa, văn nghệ đạt nhiều kết quả tích cực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tin tưởng của nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.

Bốn là, công tác chỉ đạo hoạt động báo chí, xuất bản, công tác thông tin đối ngoại đảm bảo đúng định hướng tư tưởng, chính trị; chủ động nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời phản ánh và định hướng dư luận trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; chủ động đấu tranh, phê phán có hiệu quả các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, nhất là những thông tin xấu độc trên Internet; làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; góp phần giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Năm là, công tác lý luận chính trị tại các địa phương có nhiều đổi mới, hiệu quả, nhất là trong học tập, bồi dưỡng lý luận, tổng kết thực tiễn; hội thi Giảng viên Lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh, thành năm 2018 được tổ chức có chất lượng.
Các đại biểu tham dự hội nghị (Ảnh: TA)
 
Sáu là, tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trên từng lĩnh vực, gắn với chương trình hành động triển khai Nghị quyết Đại hội XII trên lĩnh vực công tác tuyên giáo; nhất là việc định hướng dư luận xã hội, giải quyết vấn đề bức xúc của nhân dân.

Bảy là, tổ chức bộ máy được củng cố, kiện toàn; đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo được quan tâm xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc; vai trò, trách nhiệm của tuyên giáo cơ sở được chú trọng, nêu cao. Hoạt động tuyên giáo được triển khai đồng bộ, toàn diện, phương thức công tác tuyên giáo từng bước được đổi mới theo hướng bám sát thực tiễn và phục vụ thiết thực các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đất nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu đều tập trung đi sâu, làm rõ những đóng góp quan trọng của công tác tuyên giáo đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước, các địa phương 6 tháng đầu năm; chia sẻ khó khăn thách thức đối với công tác tuyên giáo cả nước và trong cụm; việc nắm bắt diễn biến tư tưởng chính trị, dư luận xã hội liên quan đến những vấn đề lớn của đất nước, những vụ việc phức tạp, nhạy cảm; đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Đức Thuần, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Hà Nam báo cáo nhanh: trong 6 tháng đầu năm 2018, tuyên giáo tỉnh đã ban hành 2 Chương trình, 3 kế hoạch, 6 Hướng dẫn, 37 Báo cáo, 67 Công văn và nhiều văn bản để chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo. Công tác nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội và hoạt động cộng tác viên dư luận xã hội được thực hiện nề nếp, quy củ; việc cung cấp thông tin cho cán bộ, đảng viên, nhân dân được đẩy mạnh, hoạt động báo chí tại địa phương luôn được đảm bảo theo đúng tôn chỉ, mục đích, tích cực đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, góp phần giải quyết những bức xúc ở địa phương, đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, góp phần làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, chống suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Đồng chí Phạm Thanh Học, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phát biểu: Trong thời gian qua, Thành ủy Hà Nội đã nắm bắt thông tin, dự báo trước tình hình có hiệu quả, tập trung phản ánh những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm, tập trung định hướng dư luận xã hội, phản bác những thông tin sai lệch trên các trang tin điện tử, mạng xã hội. Thành ủy đề xuất Trung ương cần sớm có hướng dẫn việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 185-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy của Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Thành phố sớm ban hành hướng dẫn công tác giáo dục lý luận chính trị khối Đảng, Đoàn thể…

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương đề xuất: Các tỉnh, thành ủy cần chủ động cung cấp thông tin, nắm chắc tình hình dư luận xã hội, báo cáo với Ban Tuyên giáo Trung ương. Các kênh thông tin tuyên truyền giữa địa phương và Trung ương cần nhanh chóng, thuận tiện giải quyết các vấn đề nóng, cấp bách. Đối với các ngày lễ kỷ niệm cấp quốc gia, các tỉnh cần chủ động xây dựng chương trình, đề xuất với Trung ương kịp thời để lên kế hoạch cụ thể.

Đồng chí Bùi Thục Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa, Văn nghệ giải đáp một số thắc mắc của các đại biểu về báo cáo tổng kết 10 năm Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị cho biết: Tổng kết 10 năm Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị đang được tiến hành tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo trình Ban Bí thư Trung ương xem xét và kết luận.


Xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Linh nhấn mạnh, từ nay tới cuối năm, ngành tuyên giáo cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Những kiến nghị, bất cập các đại biểu nêu tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tổng hợp báo cáo Ban Bí thư. Những vấn đề liên quan tới các Bộ, Ban, Ngành sẽ phối hợp để giải quyết.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh nêu rõ những nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm mà ngành tuyên giáo các địa phương cần tập trung:

Một là, chủ động dự báo, nắm bắt tình hình trong nước và quốc tế, nhất là trong bối cảnh hiện nay hết sức phức tạp, khó lường. Điều này đòi hỏi các địa phương cần tiếp tục nỗ lực đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Hai là, ngành tuyên giáo cần chủ động tham mưu tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, 8 (khóa XII) bảo đảm nghiêm túc, chất lượng.

Ba là, chỉ đạo tuyên truyền kết quả giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020; kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII); kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV.

Bốn là, tiếp tục tuyên truyền triển khai các giải pháp thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII, chuyên đề năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tuyên truyền nhân rộng gương người tốt, việc tốt, điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Năm là, tham mưu chỉ đạo, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW khóa XI “về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”; Chỉ thị số 23-CT/TW khóa XII “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”. Hoàn thành việc tổ chức Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh; chuẩn bị các điều kiện cho các giảng viên tham gia Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực phía Bắc năm 2018. Hướng dẫn bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân. Nâng cao chất lượng thẩm định, biên soạn, xuất bản sách lịch sử Đảng ở các địa phương, đơn vị. Tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng bộ, lịch sử địa phương, truyền thống văn hóa cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên.

Sáu là, định hướng, chỉ đạo kịp thời các hoạt động văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản đảm bảo đúng định hướng tư tưởng, chính trị. Triển khai thực hiện tốt Kết luận số 23-KL/TW khóa XII “về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; chủ động đấu tranh, phê phán các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác xây dựng, tập hợp lực lượng, phương pháp đấu tranh trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng internet, mạng xã hội cho thành viên Ban Chỉ đạo 94, Nhóm chuyên gia, tổ giúp việc và đội ngũ cộng tác viên các cấp.

Bảy là, kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn để có sơ sở tham mưu cho cấp ủy giải quyết tốt những vấn đề bức xúc, nhạy cảm được dư luận quan tâm. Tiếp tục thực hiện tốt Hướng dẫn 167-HD/BTGTW thực hiện Kết luận 100-KL/TW của Ban Bí thư khóa XI về“đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”.

Tám là, tham mưu tỉnh ủy, thành ủy tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị khoa giáo: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW khóa XI về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo; 5 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức; Nghị quyết 24-NQ/TW khóa XI về ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; Chỉ thị 24-CT/TW khóa X về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam...

Chín là, tiếp tục triển khai các chương trình phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, xử lý, giải quyết, ứng phó với các tình huống phát sinh trên từng địa bàn.  Thực hiện tốt Quyết định 221-QĐ/TW khóa X về Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.

Mười là, tuyên truyền, triển khai thực hiện Đề án về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh, thành thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”./.
 
 

Nhật Minh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất