Tiếp tục tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XII
Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận hội nghị (Ảnh: TA)

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã dự và chỉ đạo hội nghị. 

Tại Hội nghị các báo cáo viên đã được nghe 4 chuyên đề là: 1) TS. Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin: “Tình hình thiên tai và công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn thời gian qua; nhiệm vụ cơ bản trong thời gian tới”; 2) Đồng chí Nguyễn Phương Nga, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao thông tin: “Những thành tựu của công tác đối ngoại đa phương trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng bảo vệ Tổ quốc”; triển khai Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 8/8/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030”; 3) Đồng chí Trần Đình Liệu, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thông tin: “Những kết quả nổi bật và khó khăn, bất cập chủ yếu của ngành Bảo hiểm Việt Nam năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ đột phá, trọng tâm cần tập trung tháo gỡ trong năm 2019”; 4) Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Hải quân thông tin: “Tình hình Biển Đông thời gian gần đây và dự báo trong thời gian tới; công tác xây dựng lực lượng Hải quân chính quy; tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”.

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: TA)
Quang cảnh hội nghị (Ảnh: TA)

Định hướng thông tin trong thời gian tới, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu đội ngũ báo cáo viên các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương lưu ý một số nội dung như sau:

Một là, tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII). Đây tiếp tục là nội dung quan trọng của công tác tuyên truyền trong tháng 11. Báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục tuyên truyền Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, khẳng định những kết quả quan trọng của Hội nghị.Tới đây, Ban Bí thư sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, quát triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8… 

Hai là, tuyên truyền Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV. Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng như: Xem xét thông qua 9 dự án luật và 1 nghị quyết, đồng thời cho ý kiến về 6 dự luật khác (Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), Luật Giáo dục (sửa đổi)); bầu Chủ tịch nước; lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan; chất vấn những vấn đề liên quan đến việc thực hiện lời hứa của các thành viên Chính phủ, của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội…

Ba là, thông tin về tình hình kinh tế - xã hội. Tập trung tuyên truyền Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2018 và tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 theo Kết luận của Hội nghị Trung ương 8 và Nghị quyết của Quốc hội; nhấn mạnh nỗ lực của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong điều hành kinh tế - xã hội, quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh; chăm lo công tác an sinh xã hội...

Tuyên truyền Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA): Trung tuần tháng 10 vừa qua, Ủy ban châu Âu đã thống nhất thông qua việc trình lên Hội đồng châu Âu chấp thuận Hiệp định Thương mại tư do EU - Việt Nam, để dự kiến vào cuối năm 2018 sẽ ký chính thức Hiệp định này và trình Nghị viện châu Âu phê chuẩn vào đầu năm 2019. 

Các đại biểu tham dự hội nghị Báo cáo viên tháng 11/2018 (Ảnh: TA)
Các đại biểu tham dự hội nghị Báo cáo viên tháng 11/2018 (Ảnh: TA)

Bốn là, tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII).

Năm là, tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908 -3/12/2018). Tuyên truyền khẳng định cuộc đời, hoạt động cách mạng và những cống hiến của đồng chí Ngô Gia Tự đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Từ đó, giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ học tập tấm gương đồng chí Ngô Gia Tự. 

Sáu là, tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ra đời tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (12/1958 - 12/2018)

Tuyên truyền nội dung, giá trị tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhấn mạnh ý nghĩa lý luận và thực tiễn của tác phẩm đối với công tác xây dựng Đảng, nhất là xây dựng Đảng về đạo đức cách mạng trong 60 năm qua. Tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân không ngừng học tập, tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, tích cực đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với việc thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Cấp ủy đảng các cấp chỉ đạo sinh hoạt chi bộ tháng 12/2018 với chủ đề: Tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức cách mạng trong tình hình hiện nay; trong đó, tập trung thảo luận sâu về các giải pháp khắc phục nguy cơ và những biểu hiện suy thoái đạo đức cách mạng trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay.  

Bảy là, tuyên truyền các hoạt động đối ngoại quan trọng: tuyên truyền sự kiện Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ nhất (CIIE 2018) tại Thượng Hải; tuyên truyền cuộc hội kiến giữa Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình; tuyên truyền chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Pháp Edouard Philippe; tuyên truyền sự kiện Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 33 và các Hội nghị cấp cao liên quan tại Xin-ga-po; tuyên truyền chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của đồng chí Mi-ghen Ma-ri-ô Đi-át Ca-nên Béc-mu-đết, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cu-ba,khẳng định quan hệ giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam và Cu-ba là mối quan hệ anh em mẫu mực, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện…; tuyên truyền kỷ niệm 198 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 – 28/11/2018)…/.

Một số hình ảnh tại hội nghị Báo cáo viên các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương tháng 11/2018:

TS. Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại hội nghị (Ảnh: TA)
TS. Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại hội nghị (Ảnh: TA)
Đồng chí Nguyễn Phương Nga, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu tại hội nghị (Ảnh: TA)
Đồng chí Nguyễn Phương Nga, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu tại hội nghị (Ảnh: TA)
Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Hải quân phát biểu tại hội nghị (Ảnh: TA)
Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Hải quân phát biểu tại hội nghị (Ảnh: TA)

Nhật Minh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất