Việt Nam – Cuba: Tăng cường hợp tác trên lĩnh vực tuyên giáo của Đảng
Đoàn cán bộ Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng làm việc với lãnh đạo Ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba. (Ảnh: Lê Hà/TTXVN)

Tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, Đoàn đã có các buổi làm việc với đồng chí José Ramón Balaguer Cabrera, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; với đồng chí Olga Lidia Tapia Iglesias, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Khoa giáo Trung ương; với đồng chí César Joel Suárez Pelle, Trưởng Ban Tư tưởng Trung ương; với đồng chí chuyên gia Bárbara Águila Reyes, Ban Kinh tế Trung ương.

Đoàn làm việc với Ban Khoa giáo Trung ương ĐCS Cuba

Trên tinh thần đoàn kết hữu nghị, thắm tình anh em, tại các buổi làm việc, hai bên đã cùng nhau thông tin, trao đổi những nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng về lý luận, chính trị, tư tưởng; thông tin về những thành tựu mà hai Đảng và nhân dân hai nước đã đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước theo con đường đi lên XHCN. Trong đó, những thành tựu to lớn của Việt Nam trong 30 năm đổi mới và những kết quả bước đầu của Cu Ba thực hiện đường lối “cập nhật hóa” mô hình kinh tế và xã hội xã hội chủ nghĩa được đề ra từ Đại hội lần thứ VI của Đảng (4/2011), khẳng định đường lối đúng đắn mà hai Đảng đang thực hiện.

Hai bên bày tỏ sự khắc ghi truyền thống đoàn kết quý báu trước sau như một của hai Đảng và nhân dân hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Phiđen đặt nền móng và phát triển vững bền thành “Quan hệ anh em mẫu mực, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, đoàn kết thủy chung”như ngày nay. Đó là tài sản vô giá mà Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước cần ra sức giữ gìn, bảo vệ, vun đắp và truyền lại cho các thế hệ mai sau vì lợi ích của nhân dân hai nước và sự nghiệp cách mạng của hai Đảng. Câu nói bất hủ của Lãnh tụ Phi đen: “Vì Việt Nam, Cu Ba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” mãi mãi in sâu trong trái tim mỗi người Việt Nam cũng như người dân Cu Ba, trở thành biểu tượng thiêng liêng cho tình đoàn kết chiến đấu, tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam - Cu Ba.

Tiếp nối những nội dung đã được thảo luận giữa đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương với đồng chí Olga Tapia Iglesias, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Khoa giáo Trung ương Đảng Cộng sản Cu Ba cùng Đoàn đại biểu thăm và làm việc tại Việt Nam (10/2018), hai bên tập trung trao đổi những kinh nghiệm hoạt động trong công tác tổ chức, triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương giao, đảm bảo là các “binh chủng” tham mưu cấp chiến lược của Đảng trên mặt trận chính trị, tư tưởng, văn hóa và các lĩnh vực khoa giáo. Trong đó, nhấn mạnh những thành tựu đã đạt được, đồng thời xác định rõ những khó khăn, thách thức trong điều kiện phát triển của thời kỳ công nghiệp 4.0, nhất là trong điều kiện công nghệ thông tin, mạng xã hội và Internet phát triển nhanh chóng, khó lường cùng với những âm mưu, thủ đoạn hết sức tinh vi trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, hòng làm suy thoái tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của Đảng.

Hai bên bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác, trao đổi Đoàn giữa các ban Trung ương của hai Đảng, nhằm thường xuyên cặp nhật thông tin, chia sẻ, bổ sung, phát triển lý luận gắn với thực tiễn của mỗi nước; chia sẻ kinh nghiệm và các giải pháp thúc đẩy, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ về con đường đi lên CNXH gắn với độc lập, tự chủ và tự cường của mỗi nước. Đồng thời, mong muốn Mỹ bình thường hóa quan hệ với Cu Ba trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng chủ quyền và độc lập của Cu-ba; nhất quán đấu tranh đòi chấm dứt ngay và vô điều kiện lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính phi lý chống Cu-ba.

Hai bên thống nhất sẽ báo cáo với lãnh đạo cấp trên tiếp tục xây dựng, cụ thể hóa hơn nữa kế hoạch, nội dung, chương trình hợp tác, trao đổi đoàn phù hợp với quan điểm, đường lối ngoại giao của hai Đảng  và yêu cầu, thực tiễn của hai nước.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và các đồng chí lãnh đạo các ban Trung ương của Đảng Cộng sản  Cuba đánh giá cao chất lượng, hiệu quả các buổi làm việc, vừa có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, vừa đáp ứng yêu cầu xây dựng, mở rộng quan hệ đối ngoại của hai Đảng và nhân dân hai nước trong tình hình mới hiện nay.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Đoàn, được sự phối hợp của Đại sứ quán Việt Nam tại Cu Ba, Đoàn đã đến thăm, tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm hoạt động liên quan đến công tác tuyên giáo với lãnh đạo một số đơn vị Trung ương và địa phương, như: Khoa báo, Trường đại học La Habana; Viện Cu Ba đoàn kết với các dân tộc (ICAP); Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Cu Ba; Hội Nhà báo Cu-ba (UPEC); Trường Tiểu học hữu nghị mang tên Võ Thị Thắng tại Thủ đô La Habana và trường Đại học Matanzas “Camilo Cienfuegos” tại tỉnh Matanzas. Tại các buổi làm việc, Đoàn đã được các đồng chí lãnh đạo các đơn vị đón tiếp trọng thị, giới thiệu, trao đổi nhiều kinh nghiêm hoạt động, bày tỏ mong muốn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với Việt Nam, cụ thể là với Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị chủ nghĩa Mác - Lênin; xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị tư tưởng; đấu tranh chống lại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch...

Đoàn đã đến thăm Công viên Hồ Chí Minh tại La Habana, đặt vòng hoa và làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm Khu tưởng niệm Hôxê Mácti và một số khu di tích lịch sử tiêu biểu của Cu Ba; thăm một dự án văn hóa cộng đồng  tại Thủ đô La habana; thăm khu du lịch sinh thái biển Varadero tại tỉnh Matanzas./.

Dưới đây là một số  hình ảnh hoạt động của Đoàn