Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX diễn ra từ ngày 23-26/9
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy trả lời câu hỏi của báo chí

Với chủ đề: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu đến năm 2030, Nam Định là tỉnh phát triển khá của cả nước", Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX sẽ diễn ra từ ngày 23-26/9.

Thông tin tại buổi họp báo, đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định cho biết, tham dự Đại hội có 350 đại biểu trong đó có 43 đại biểu nữ (chiếm 12,29%), đại biểu có tuổi đảng cao nhất là 38 năm, trẻ nhất là 4 năm; 118 đại biểu có trình độ tiến sỹ, thạc sỹ.

Bà

Đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp thông tin về Đại hội.

Đại hội sẽ thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành,  Ban Thường vụ, các chức danh lãnh đạo của Đảng bộ; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng.

Đến ngày 30/6/2020, 925/925 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ đã hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó 22/295 tổ chức cơ sở đảng tổ chức đại hội điểm; 26/925 đảng bộ cơ sở tổ chức thí điểm trực tiếp bầu bí thứ cấp ủy tại đại hội. Đến ngày 7/8, Nam Định đã hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở sớm 23 ngày so với kế hoạch đề ra, trong đó có 2 đảng bộ tổ chức đại hội điểm, thí điểm trực tiếp bầu bí thư. Nhìn chung, công tác chỉ đạo tổ chức đại hội cấp cơ sở và trên cơ sở được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, đảm bảo nguyên tắc, quy trình theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. 

Về công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, Tiểu ban văn kiện Đại hội đã tiến hành xây dựng dự thảo văn kiện công phu, kỹ lưỡng. Dự thảo được công bố rộng rãi trong toàn Đảng bộ và nhân dân trên địa bàn, được thảo luận và góp ý kiến trong đại hội đảng bộ các cấp. Tỉnh ủy đã tổ chức 3 hội nghị lấy ý kiến góp ý của nguyên lãnh đạo chủ chốt, đại diện các tầng lớp trí thức, văn nghệ sĩ, nhân sĩ và các tầng lớp nhân dân; đồng thời, gửi lấy ý kiến đóng góp của các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí là người con quê hương đang công tác tại Trung ương, các đồng chí nguyên là Ủy viên Trung ương Đảng; công bố trên Báo Nam Định dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội xin ý kiến góp ý của đông đảo nhân dân... Qua 6 lần tiếp thu, chỉnh sửa, dự thảo văn kiện đã được Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua.

Công tác nhân sự được thực hiện theo đúng quy trình 5 bước, đảm bảo các yêu cầu đề ra.

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nam Định nêu rõ, mục tiêu tổng quát được xác định trong nhiệm kỳ tới là: tập trung xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục khơi dậy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực con người để xây dựng tỉnh Nam Định phát triển nhanh và bền vững. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển kinh tế; chú trọng sản xuất nông nghiệp sạch, công nghiệp công nghệ cao có nguồn thu lớn cho ngân sách Nhà nước. Tăng cường khai thác tiềm năng thế mạnh vùng kinh tế biển để trở thành vùng kinh tế động lực phía Nam của tỉnh. Xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Chú trọng bảo vệ môi trường và phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, xã hội. Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phấn đấu đến năm 2030, Nam Định là tỉnh phát triển khá của cả nước./.

Tuấn Đạt

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất