Đài Truyền hình Việt Nam có vị trí quan trọng trong xây dựng và phát triển văn hóa
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng chủ trì buổi làm việc có đồng chí Trần Bình Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

XỨNG ĐÁNG VỚI VỊ THẾ ĐÀI TRUYỀN HÌNH QUỐC GIA

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33 của Đài Truyền hình Việt Nam (Đài THVN) nêu: Với vị thế là Đài Truyền hình quốc gia, Đài THVN luôn xác định việc tuyên truyền xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời là nội dung lãnh đạo quan trọng của Đảng uỷ, lãnh đạo Đài.

Ban Thường vụ Đảng uỷ, lãnh đạo Đài THVN đã chỉ đạo tập trung tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 33 trên các kênh sóng của Đài gắn với việc tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đài THVN hiện có 9 kênh quảng bá (từ VTVT1 đến VTV9) phát sóng theo tiêu chuẩn chất lượng HD với tổng thời lượng 216 giờ/ngày.

Đài THVN đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng về Nghị quyết 33 bằng nhiều thể loại (thông qua các tin bài, phóng sự, chuyên mục, chương trình...), tập trung phân tích ý nghĩa, nội dung của Nghị quyết để đưa vào áp dụng trong đời sống.

Việc tuyên truyền tập trung vào các nội dung: Việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết; các phong trào cụ thể hưởng ứng Nghị quyết tại các địa phương; các vấn đề về đạo đức xã hội, văn hoá văn minh nơi công cộng, lối sống thanh niên, văn hoá gia đình, văn hoá đọc trong cộng đồng, phong trào chia sẻ yêu thương, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá cơ sở; bảo tồn và phát huy các di sản văn hoá, chính sách đãi ngộ nghệ nhân; danh hiệu nghệ sĩ và mâu thuẫn giữa bảo tồn và phát triển; du lịch cộng đồng; chính sách phát triển văn hoá đại chúng, phát triển công nghiệp văn hoá, bản quyền sáng tạo nghệ thuật, áo dụng công nghệ mới trong đời sống văn hoá, du lịch; chống mê tín dị đoan, lệch lạc văn hoá tín ngưỡng trong các lễ hội, điểm thờ tự... 

Đảng uỷ, lãnh đạo Đài đã giới thiệu và nhân rộng những cách làm sáng tạo, kinh nghiệm hay của các cơ quan, đơn vị, địa phương; gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng và thực hiện phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, năng động, sáng tạo của cán bộ lãnh đạo. Đồng thời, phát hiện, phê phán những biểu hiện lệch lạc, hình thức trong phong cách, tác phong công tác người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, ảnh hưởng tới chất lượng, hiệu quả công việc.

Trong nhiều năm qua, Đài THVN đã làm tốt vai trò là kênh thông tin quan trọng để tuyên truyền, hướng dẫn và định hướng dư luận xã hội, hình thành chuẩn mực văn hoá, ngăn chặn sự xuống cấp của đạo đức nhằm tạo sự chuyển biến nhận thức của cộng đồng trong xây dựng đời sống văn hoá, con người Việt Nam theo đúng mục tiêu của Nghị quyết 33. Không chỉ đưa tin phản ánh, các chương trình của Đài còn đi sâu phân tích, đưa ra khuyến nghị về chuẩn mực văn hoá trong đời sống xã hội cũng như góp phần xây dựng, hướng con người tới giá trị Chân, Thiện, Mỹ.

Đài THVN cũng đẩy mạnh việc tuyên truyền, bồi dưỡng xây dựng con người hướng tới các giá trị chân, thiện, mỹ thông qua các chương trình ở mảng văn hoá nghệ thuật, như: Diễn đàn văn học nghệ thuật, hành trình di sản, sân khấu, ca nhạc... đồng thời cũng tổ chức các cuộc thi âm nhạc, góp phần phát hiện, bồi dưỡng và cổ vũ các tài năng âm nhạc trong giới trẻ hiện nay. 

Công tác tuyên truyền vừa thực hiện chức năng giác ngộ về mục tiêu, lý tưởng, lẽ sống, lối sống, nhân cách, đồng thời định hướng thái độ, hành vi của mỗi người trước một sự kiện, một hoạt động cụ thể. Nâng cao nhận thức cách mạng, định hướng hoạt động đúng đắn cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí cũng như hành động trong Đảng, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường và sức mạnh toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. 

Nhà văn Hữu Thỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33 NQ/TW cho rằng, cái khó trong xu thế truyền thông hiện nay là không chỉ làm đúng, mà còn phải làm hay, hấp dẫn mới thu hút khán giả.

Đài THVN góp phần quan trọng trong việc tăng cường xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; thuyết phục, chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.

Trong các loạt tin, bài, chương trình chuyên sâu về các chủ đề nêu trên, nhiều chương trình đã tạo được tiếng vang, có sức ảnh hưởng lớn như loạt chương trình tiêu điểm về đạo đức xã hội, văn hoá văn minh nơi công cộng, giáo dục nhân cách. Các chương trình về văn hoá và phát triển con người đều được bố trí phát sóng trên tất cả các kênh quảng bá với hệ thống bản tin, chuyên mục, chuyên đề có tần suất, thời lượng đáng kể, trong đó chú trọng nội dung và hình thức thể hiện được khai thác phù hợp với tôn chỉ, mục đích, đối tượng khán giả . 

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, vẫn còn một số hạn chế, bất cập như: chất lượng chương trình tuyên truyền về văn hoá, xây dựng con người mới còn chưa tạo được sự bứt phá, một số chương trình mới chỉ dừng lại ở việc phán ánh mà chưa đi sâu vào việc phân tích, làm rõ nguyên nhân và định hướng cho các hành vi xã hội; mức hưởng thụ văn hoá giữa miền núi, vùng sâu, vùng xa với đô thị và trong các tầng lớp nhân dân còn có khoảng cách nên khó cho việc tiếp nhận; tình trạng vi phạm bản quyền vẫn tiếp diễn với nhiều hình thức tinh vi hơn; sự phát triển mạnh mẽ của thông tin, truyền thông số, mạng xã hội và sự xâm nhập nhiều loại thông tin xấu, độc khó kiểm soát, thiếu chọn lọc đã ảnh hưởng tiêu cực đến ý thức, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận, đặc biệt là thanh thiếu niên...

GÓP PHẦN QUAN TRỌNG ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Đài THVN Trần Bình Minh cho biết, về cơ bản, những chương trình của Đài THVN hiện nay khá đa dạng, phong phú, đưa tới cho khán giả những “món ăn tinh thần” đặc sắc khác nhau, phù hợp với mọi lứa tuổi, thị hiếu.

Bên cạnh những kênh giải trí, những chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn được Đài khẩn trương xây dựng, kịp thời lồng ghép vào các chương trình để tuyên truyền, định hướng thông tin tới người dân hằng ngày, hằng giờ. Trong đó, Nghị quyết 33 từ khi được thực hiện, triển khai tới nay đã được lãnh đạo Đài chỉ đạo "đan cài, lồng ghép" một cách hợp lý, tích cực vào nhiều chương trình văn hoá, văn nghệ, tin tức, phóng sự, phim tài liệu...  

Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh cho rằng mạng xã hội và truyền thông số đang "lấn lướt" so với truyền hình truyền thống.

Tổng Giám đốc Đài THVN nhận định, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, sóng truyền hình đang dần bị “lấn lướt” bởi mạng xã hội, truyền thông số, điều đó đặt ra thách thức và đòi hỏi mỗi nhà báo, phóng viên của Đài phải luôn luôn đổi mới, sáng tạo, tìm ra những cách làm mới, hay hơn, hấp dẫn hơn để lôi cuốn khán giả xem truyền hình. 

Bài toán đặt ra đối với những người làm truyền hình hiện nay chính là việc đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực về con người phải đáp ứng xu thế hiện đại nhằm ngày càng tiếp cận tới khán giả mọi lúc, mọi nơi, một cách chân thực, sinh động nhất".

Đài THVN kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư cần thể chế hoá bằng các quy định cụ thể, phân rõ trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng và của những người trực tiếp làm văn hoá trong quá trình thực hiện Nghị quyết 33 tại các địa phương, cơ quan ban ngành, đặc biệt là cơ quan báo chí lớn bởi đó là những kênh thông tin hữu hiệu. Cần nghiên cứu và chỉ đạo các cấp uỷ Đảng, địa phương, bộ ngành tận dụng các kênh thông tin số, mạng xã hội để lan tỏa những lối sống đẹp gương điển hình, mô hình tốt trong thực hiện Nghị quyết, chú trọng hướng đến giới trẻ.

Bên cạnh đó, Nhà nước cũng cần phải có những biện pháp quản lý mạng xã hội quyết liệt và hiệu lực hơn nữa, tránh tình trạng mạng xã hội thông tin không chính xác. Điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ tới các cơ quan báo chí chính thống. Các ban, bộ, ngành, tiếp tục chủ động, quan tâm chỉ đạo, sớm định hướng cho các cơ quan báo chí, trong đó có Đài THVN trước các sự kiện lớn, quan trọng của đất nước, những vấn đề nóng, phức tạp, nhạy cảm của xã hội.

TIẾP TỤC TẠO NIỀM TIN CAO HƠN NỮA ĐỐI VỚI KHÁN GIẢ

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Mạnh Hùng biểu dương những nỗ lực qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 33 của Đài THVN. Trong đó có nhiều chương trình nổi bật, ghi dấu trong lòng khán giả cả nước.

"Văn hoá luôn được Ðảng ta xác định là một mặt trận quan trọng trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam, là nền tảng tinh thần của xã hội và mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước bên cạnh phát triển kinh tế - xã hội", đồng chí Lê Mạnh Hùng nêu và nhận định, trong thời gian qua, nhiều chương trình của Đài THVN thực sự là những sản phẩm văn hoá, đưa tới khán giả những “món ăn tinh thần” bổ ích. Nhiều tác phẩm báo chí về văn hoá, đất nước, con người Việt Nam được phát sóng trên Đài đã có sự đầu tư, chọn lọc kỹ lưỡng, có tính định hướng và hiệu quả tuyên truyền cao.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, trong thời gian tới, các chương trình của Đài THVN cần tiếp tục tạo niềm tin cao hơn nữa đối với khán giả cả nước. Đây là một trong những vấn đề quan trọng của công tác báo chí hiện nay. Vì thế, thông tin cần có tính định hướng phù hợp với từng lứa tuổi khác nhau và thị hiếu của khán giả.

Với vai trò Đài truyền hình Quốc gia - một cơ quan truyền thông có uy tín đối với nhân dân, Đài THVN cần cung cấp những kiến thức thường thức bổ ích, giúp thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế, quảng bá văn hoá tới đông đảo khán giả ở cả trong và ngoài nước.

Là một trong những đơn vị có nguồn lực kinh tế vững mạnh, cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ cán bộ có chuyên môn nghề nghiệp tốt, Đài THVN cần phát huy hơn nữa tính hiệu quả và sức lan tỏa trong triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đi vào đời sống, trong đó có Nghị quyết 33; tuyên truyền cổ vũ gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, điển hình, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... xứng đáng với vị thế là cơ quan báo chí hàng đầu của Việt Nam; ./.

Tin, ảnh: Nhật Minh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất