Hà Nam là địa phương đầu tiên cả nước tổ chức đại hội đảng bộ cấp tỉnh

Với chủ đề "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng Đồng bằng Bắc Bộ", Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 có sự tham gia của 322 đại biểu đại diện cho 50.604 đảng viên của Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Đinh Thị Lụa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam trả lời các câu hỏi của các nhà báo.

Đồng chí Đinh Thị Lụa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam trả lời các câu hỏi của các nhà báo.

Tại buổi họp báo thông tin về công tác tổ chức Đại hội diễn ra ngày 15/9, Ban Tổ chức Đại hội cho biết, Đại hội sẽ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng.

Tính đến ngày 3/5, toàn bộ 24/24 chi, đảng bộ cơ sở ở Hà Nam đã tổ chức xong đại hội điểm. Các đảng bộ thực hiện thí điểm đại hội bầu trực tiếp bí thư đã tổ chức đại hội đảm bảo nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm. Các đảng bộ thực hiện thí điểm đều bầu một lần đủ số lượng, đúng cơ cấu cấp ủy, bí thư, phó bí thư và đại biểu dự đại hội cấp trên. Với sự chủ động và quyết tâm của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở, đại hội đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành tiến độ đề ra. Đến ngày 19/6, 531/531 tổ chức đảng đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chọn Đảng bộ thị xã Duy Tiên là đại hội điểm cấp trên cơ sở và Đảng bộ huyện Bình Lục thí điểm bầu trực tiếp bí thư tại đại hội. Đến ngày 28/7, 10/10  đảng bộ trực thuộc tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Tạp chí Tuyên giáo về chủ đề đại hội lần thứ XX của tỉnh có sự thể hiện đột phá gì so với đại hội lần thứ XIX và công tác tuyên truyền đại hội lần thứ XX có gì mới? Đồng chí Nguyễn Hải Long - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam cho biết: "Trong chủ đề đại hội có 4 thành tố, thứ nhất là "Đảng", thứ hai là "dân tộc", thứ ba là "đổi mới", thứ tư là "mục tiêu" thì có hai thành tố có sự đổi mới. Đó là thành tố thứ ba và thứ tư, "đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh và bền vững" và thành tố thứ tư là "phấn đấu đặt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc bộ".

Ở thành tố thứ ba, nếu như trước đây chỉ có "đẩy mạnh đổi mới" thì giờ có thêm có thêm "sáng tạo" và "sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực", tức là có thể huy động mọi nguồn lực trong cả nước và quốc tế chứ không chỉ riêng nguồn lực tại chỗ.

Thành tố thứ tư là mục tiêu, tỉnh cũng đã cân nhắc, dựa trên sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian qua để xây dựng các chỉ số và tin tưởng trong nhiệm kỳ đại hội XX, tỉnh sẽ đạt được mục tiêu phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc bộ.

Nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Hà Nam xác định 18 chỉ tiêu chủ yếu (6 chỉ tiêu lĩnh vực kinh tế; 6 chỉ tiêu lĩnh vực văn hoá - xã hội; 4 chỉ tiêu lĩnh vực đô thị, môi trường, xây dựng nông thôn mới; 1 chỉ tiêu lĩnh vực cải cách hành chính và 1 chỉ tiêu lĩnh vực xây dựng Đảng); trong đó một số chỉ tiêu lớn đó là:
- Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng bình quân 10%/năm trở lên.
- Cơ cấu kinh tế đến năm 2025: Nông, lâm nghiệp - thuỷ sản 6,3%; Công nghiệp - Xây dựng 65,2%; Dịch vụ 28,5%.
- Đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người đạt 117 triệu đồng/người.
- Thu cân đối ngân sách trên địa bàn tăng bình quân trên 10%/năm; đến năm 2025 đạt trên 16.000 tỷ đồng (trong đó: thu nội địa trên 13.500 tỷ đồng).
- Đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm 60 - 65% so với năm 2020 (theo tiêu chí mới của Chính phủ).

Về công tác tuyên truyền, đồng chí Nguyễn Hải Long cũng cho biết, công tác tuyên truyền đại hội đảng có nét mới ở cả hai hình thức cổ điển và hiện đại. Thứ nhất là tuyên truyền, cổ động trực quan bằng pano, áp phích, khẩu hiệu. Lần này tỉnh đã khảo sát các điểm đặt trên địa bàn thành phố, huyện, thị để tập trung tuyên truyền, để người dân có thể nhận biết. Về hình thức hiện đại, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Hà Nam có xây dựng fanpages trên mạng xã hội, đưa thông tin và hình ảnh liên tục về các sự kiện trước, trong và sau đại hội. Qua đó góp phần quảng bá thành tựu kinh tế - xã hội của địa phương với người dân trong và ngoài nước.

Trả lời các câu hỏi liên quan đến công tác tổ chức, nhân sự, văn kiện, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đồng chí Trần Đức Thuần - Trưởng ban Tuyên giáo Tinh ủy Hà Nam cho biết: "Theo đánh giá, báo cáo chính trị trình đại hội chất lượng khá tốt về bố cục, nội dung, thể thức thực hiện. Việc tham gia thảo luận tại đại hội đa số các ý kiến đều đúng trọng tâm, sát với tình hình thực tế. Về tổ chức tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện cấp trên, hầu hết đảng viên đã thể hiện tinh thần trách nhiệm trước Đảng, tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết góp phần làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề thực tiễn, sát với cơ sở".

Kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra Đảng bộ cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định, bầu một lần đủ số lượng với số phiếu tập trung cao. Một số đơn vị có tỷ lệ cán bộ nữ, trẻ tham gia cấp ủy khá cao.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Hà Nam trả lời câu hỏi của phóng viên báo Đại Đoàn Kết về tình hình ô nhiễm nước sông Châu Giang.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Hà Nam trả lời câu hỏi của phóng viên báo Đại Đoàn Kết về tình hình ô nhiễm nước sông Châu Giang.

Với phương hướng, mục tiêu tổng quát: Tăng cường đoàn kết, xây dựng, chỉnh đốn đảng; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy những thành tựu đã đạt được, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với phát triển văn hóa, bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xây dựng tỉnh Hà Nam giàu đẹp, văn minh, phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng Đồng bằng Bắc Bộ, Đại hội dự kiến xác định 3 khâu đột phá, 18 chỉ tiêu chủ yếu với 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm./.

Tuấn Đạt

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất