Hội đồng Lý luận Trung ương làm việc với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đồng chủ trì buổi làm việc.

Cùng dự có các thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương, đại diện các đơn vị thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Báo cáo tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trong đó trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 trên lĩnh vực lao động, người có công và xã hội của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tập trung đánh giá 3 nhóm chính sách thuộc ngành quản lý gồm: Lao động, việc làm, quan hệ lao động, tiền lương, giáo dục nghề nghiệp, quản lý lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, an toàn lao động; chính sách đối với người có công; bảo hiểm xã hội, giảm nghèo, trợ giúp xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới và phòng chống tệ nạn xã hội.

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, thời gian qua, ngành đã kiên trì bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, xây dựng và đổi mới chính sách trong những lĩnh vực ngành được phân công. Kết quả, cơ cấu lao động đã chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng lao động trong khu vực nông nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp chung luôn duy trì ở mức thấp. Thu nhập của người lao động dần được cải thiện, quan hệ lao động từng bước được phát triển. Công tác đền ơn đáp nghĩa được thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và gia đình của họ. Lĩnh vực an sinh xã hội và giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội, bình đẳng giới, chăm sóc và bảo vệ trẻ em đạt kết quả đáng ghi nhận…

Tuy nhiên, một số chính sách an sinh xã hội vẫn chưa đảm bảo nhu cầu của người thụ hưởng; hệ thống chính sách lao động - xã hội mới bao phủ một bộ phận dân cư; mục tiêu của chính sách xã hội rõ ràng, nhất quán, song có hiện tượng tản mạn, chồng chéo, thiếu tính kết nối; một số chính sách xã hội chưa phù hợp với điều kiện, đặc điểm của đối tượng được hỗ trợ…

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao những đóng góp của ngành lao động - thương binh và xã hội trong việc góp phần đảm bảo an sinh xã hội đất nước thời gian qua, đặc biệt trong 3 năm gần đây. Theo đó, các chính sách an sinh xã hội đã thể hiện được tinh thần đổi mới, hướng đến những chuẩn mực quốc tế, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Song thực tế triển khai các chính sách cho thấy còn những vấn đề cần làm sâu sắc hơn. Trong đó, chính sách lao động việc làm là vấn đề lớn, gắn liền với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, “ngành cần làm thế nào để giải phóng lao động ở khu vực nông thôn qua triển khai các giải pháp đồng bộ”, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh; đồng thời đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cần đánh giá toàn diện để có chính sách việc làm phù hợp nhất trên cơ sở khai thác tối đa nguồn lực của xã hội, các thành phần kinh tế; đánh giá thực tiễn, những vấn đề đặt ra trong lĩnh vực người có công, bảo hiểm xã hội, an sinh xã hội trong tình hình mới.../.

Hiền Hạnh/TTXVN 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất