Quyết định 221-QĐ/TW: Động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai

Chủ trì buổi làm việc có các đồng chí: Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng đoàn; Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GÓP PHẦN TẠO SỰ ĐỒNG THUẬN TRONG NHÂN DÂN

Báo cáo đánh giá tình hình triển khai, thực hiện Quy chế phối hợp của tỉnh uỷ Lào Cai trong 10 năm qua cho biết: Qua 10 năm triển khai thực hiện Quyết định 221-QĐ/TW, chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp là cần thiết, đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội đối với việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân. Mối quan hệ giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. 

Công tác tuyên truyền, định hướng dư luận ngày càng được nâng cao, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

 Trong 10 năm (từ 2009 – 2018) tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt bình quân 10,83% năm, quy mô nền kinh tế toàn tỉnh năm 2018 đạt 28.204 tỷ đồng, tăng gấp 2,52 lần so với năm 2009. GRDP bình quân đầu người năm 2018 đạt 61,84 triệu đồng/năm, tang 4,76 lần so với năm 2009; thu ngân sách đạt 8.368 tỷ đồng, gấp 4,76 lần so với năm 2009. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư nâng cấp, mở rộng, tương đối đồng bộ, đã xây dựng được một số công trình hiện đại, có ý nghĩa lịch sử (Khu đô thị mới Lào Cai – Cam Đường, Khu Kinh tế Cửa khẩu, Khu Công nghiệp Tằng Loỏng, Khu đô thị Sa Pa, Bắc Hà, đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai…); 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm xã; 100% số xã có đường cho xe cơ giới đến tất cả các thôn bản; 100% xã có điện lưới quốc gia…

Công tác phối hợp trong việc nắm bắt tình hình dư luận xã hội, phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc, diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh đã góp phần tích cực trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; bồi thường giải phóng mặt bằng; ngăn chặn vi phạm về đất đai, bảo vệ môi trường; phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tai nạn, tệ nạn xã hội… góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý, của chính quyền các cấp, thúc đẩy hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và giữ ổn định tình hình ở địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: TA)
Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: TA)

Cùng với đó, các Đảng uỷ trực thuộc đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo các huyện uỷ, thành uỷ đã ký chương trình phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp triển khai thực hiện theo quy chế phối hợp của Ban Bí thư.

 Để nâng cao chất lượng công tác truyên truyền, đẩy mạnh công tác nắm bắt dư luận xã hội, Tỉnh uỷ đã chỉ đạo triển khai Kết luận 100-KL/TW ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội; đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 25/3/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ các cấp đối với công tác nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội; Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 15/3/2016 về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ các cấp đối với công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng. 

Hằng năm, Tỉnh uỷ chỉ đạo phát động các phong trào thi đua yêu nước, giao lưu với các điển hình tiên tiến, tổ chức các cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt, phát hiện, nhân rộng nhân tố mới... nhằm tạo sự lan toả trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiêu biểu như: huyện Bảo Yên công nhận và ghi danh trên 2.000 tập thể và cá nhân tiêu biểu trong các phong trào xây dựng nông thôn mới, học tập và làm theo Bác, công tác Tuyên vận; huyện Bảo Thắng ghi danh, biểu dương trên 5.400 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua; huyện Bát Xát biểu dương trên 1.300 gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, xây dựng nông thôn mới; huyện Bắc Hà đăng tải hơn 300 gương điển hình tiên tiến, phát được trên 500 tin, bài về gương người tốt việc tốt biểu dương…

Qua 10 năm thực hiện Quyết định 221-QĐ/TW, đã có 8 sở, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai ký kết phối hợp tuyên truyền với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. Các nội dung ký kết phối hợp tuyên truyền được lựa chọn kỹ lưỡng, trọng tâm và được triển khai kịp thời, hình thức phối hợp tuyên truyền thường xuyên được đổi mới, phù hợp với điều kiện thực tiễn và đối tượng tuyên truyền, có tác động trực tiếp đến kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, qua 10 năm thực hiện Quyết định 221 tỉnh Lào Cai vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: công tác phối hợp giữa ban tuyên giáo và cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp ở một số cơ sở có lúc chưa được thường xuyên, thiếu đồng bộ và chưa chặt chẽ. Trong quá trình phối hợp, một số cơ quan, đơn vị chưa thấy hết tầm quan trọng của công tác tư tưởng, chưa tạo sự gắn kết chặt chẽ công tác tư tưởng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, giải quyết một số vấn đề bức xúc của nhân dân ở cơ sở còn lúng túng, có lúc chưa chủ động, chưa kịp thời. Việc xử lý thông tin về những vấn đề bức xúc nổi cộm của cấp uỷ, chính quyền ở một số nơi còn né tránh, dẫn đến gây bức xúc trong dư luận quần chúng; vẫn còn xảy ra một số đơn thư khiếu nại tố cáo, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội.

Đồng chí Bùi Trung Kiên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cần đánh giá sát sao hơn về vai trò kết quả của văn hoá đối với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh (Ảnh: TA)
Đồng chí Bùi Trung Kiên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: Cần đánh giá sát sao hơn về vai trò kết quả của văn hoá đối với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh (Ảnh: TA)

GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ KHIẾU KIỆN ĐỂ YÊN LÒNG DÂN

Trao đổi với Đoàn công tác khảo sát 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp, đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết, việc thực hiện Quyết định 221-QĐ/TW đã được các cấp uỷ đảng, chính quyền tỉnh Lào Cai thực hiện có hiệu quả; việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo và cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân đã mang lại hiệu quả thiết thực. Tỉnh uỷ đã chủ động xây dựng các chương trình kế hoạch, đề án, nhiệm vụ chính trị của địa phương từ đầu năm, bám sát với thực tiễn, nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: TA)
Đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: TA)

Việc chủ động nắm bắt thông tin, các vấn đề dư luận quan tâm, tranh thủ sự chỉ đạo, giúp đỡ của các cấp, các ngành đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Đồng thời, thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, đa dạng hoá các hình thức vận động để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng và thực hiện tốt các quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Căn cứ vào các chương trình mục tiêu quốc gia, các nhiệm vụ trọng tâm hằng năm, các cấp uỷ Đảng từ tỉnh đến cơ sở đã chỉ đạo phát động nhiều phong trào thi đua: “Lào Cai chung sức xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững”, “Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đạo tạo nguồn nhân lực”, “Báo chí đồng hành xây dựng Lào Cai trở thành tỉnh phát triển khu vực Tây Bắc”, “Toàn dân tham gia xây dựng và củng cố xây dựng, an ninh vững chắc”, “Năm trật tự văn minh đô thị”…

Với quyết tâm cả cả hệ thống chính trị, thời gian qua, tỉnh Lào Cai luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc thực hiện tháo gỡ kịp thời những vấn đề nổi cộm bức xúc mới nảy sinh trên địa bàn tỉnh, sớm phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm của tập thể, cá nhân làm ảnh hưởng tới uy tín của chính quyền, bức xúc kéo dài trong nhân dân... Nhờ vậy, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương luôn được giữ vững, an ninh trật tự được đảm bảo, công tác định hướng dư luận xã hội kịp thời, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong giải quyết các vấn đề bức xúc, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Thực hiện đồng bộ giải pháp và các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế gắn với chăm lo bảo đảm an sinh xã hội, phát triển văn hoá, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường.

CHỦ ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ QUYẾT LIỆT CÁC GIẢI PHÁP  

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương những nỗ lực trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai trong 10 năm qua. Đồng chí cho rằng: Việc đưa những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước thực sự đi vào cuộc sống là bài toán mà mỗi địa phương cần vận dụng linh hoạt phù hợp với thực tiễn của cơ sở, địa phương. Tỉnh Lào Cai trong những năm qua đã chủ động xây dựng chương trình và triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp, nhằm đưa nội dung của Quyết định 221 đi vào thực tiễn đời sống, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị các cấp lãnh đạo của tỉnh Lào Cai cần nhận thức rõ về Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành chính quyền; đồng thời, quán triệt sâu rộng Quyết định 221 vào thực tiễn địa phương, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tránh để xẩy ra tình trạng khiếu kiện kéo dài, gây bức xúc trong dư luận.  

Bên cạnh đó, cần cụ thể hoá các nội dung phối hợp giữa UBND tỉnh, Ban tuyên giáo tỉnh, các sở, ngành; có cơ chế cung cấp thông tin các chính sách, kế hoạch hành động, chủ trương trên địa bàn tỉnh tuyên truyền tới người dân, nói cho nhân dân hiểu tạo sự đồng thuận thống nhất cao.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng yêu cầu Tỉnh uỷ Lào Cai kịp thời nắm bắt tình hình dư luận, đối thoại trực tiếp với người dân về những khiếu kiện, bức xúc kéo dài (Ảnh: TA)
Đồng chí Lê Mạnh Hùng yêu cầu Tỉnh uỷ Lào Cai kịp thời nắm bắt tình hình dư luận, đối thoại trực tiếp với người dân về những khiếu kiện, bức xúc kéo dài (Ảnh: TA)

Đồng chí Lê Mạnh Hùng yêu cầu các cấp, các ngành tỉnh Lào Cai cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên, nhân dân về Quy chế phối hợp; xác định rõ những nhiệm vụ đột phá, trọng tâm qua từng năm của địa phương, từ đó tuyên truyền, tạo động lực phát triển về kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân; xây dựng cơ chế đối thoại trực tiếp với người dân, tập trung dân chủ, tạo mọi nguồn lực của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội bền vững. 

Sáng cùng ngày, Đoàn khảo sát kết quả 10 năm thực hiện Quyết định 221-QĐ/TW, ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư Trung ương khoá X về "Ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân” do đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc với Huyện uỷ Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. 

Tại đây, Đoàn đã có cơ hội tiếp xúc với cơ sở để hiểu rõ hơn việc triển khai Quyết định 221-QĐ/TW tại cơ sở, từ đó rút ra những bài học thực tiễn quý báu đóng góp vào báo cáo tổng kết trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư./.

Tin, ảnh: Nhật Minh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất